Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr.

Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name

Protėviai/Ancestry

Giminės herbas/ Family Coat of Arms

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

 

 

 

2

Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

M

 M

 M

3

Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio

Nutautai

Leliva (Leliwa)

N

 

 

 

4

Aniulis Mindaugas, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

5

Aniulis Romanas, Karolio

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

6

Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

 M

M

 

7

Antanaitis Tadas, Donato

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

M

M

 

8

Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

M

M

 

9

Ališauskienė Gailevičiūtė Ilona

   

M

M

M

     
 10

Augutytė Rasa, Juozo Antano

     

M

M

     
 11

Arbačiauskienė Gražina, Juozo

Dobrovolskiai Swienczyc  -  -  - M    

12

Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 

 

 

13

Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

14

Baltrušaitienė (Čeponytė) Irena, Petro

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 M

 

 15

Baltrėnienė (Tarasevičiūtė) Virginija

Jasudai

Tačala(Taczala)

-

-

-

-

M

 
 16

Baltrėnas Paulius, Vidmanto

Jasudai

Tačala (Taczala)

-

-

-

-

M

 

17

Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino

Blinstrubai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

18

Bartaševičiūtė Ieva, Algimanto 

Bartoševičių

Zninas (Znin)

M

M

M

 

 

 

19

Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo

Juknevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 1proc.

M

 

20

Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo 

Lekavičiai

Valtis (Lodzia)

M

M

M

 

 

 

21

Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro 

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

22

Belozaras Robertas, Vytauto

Belozarai

Vieniava

M

M

M

 M

M

 

23

Beržinienė Reda, Stepono

Jucevičiai

Leliva

M

M

M

 

 

 

 24

Bilinskienė Liesytė Neringa Amelita

   

M

M

M

 M    
 25

Biliukienė Butagenytė Irena,Vaclovo

   

M

M

M

M    

26

Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo

Ivaškevičiai

Trimitai (Traby)

M

M

M

 M

 M

 

27

Blaževičius Henrikas,Alfonso

   

M

M

M

     
 28

Blaževičius Tadas, Henriko

     

M

M

     
 29

Blaževičiūtė Indrė, Henriko

    M

M

M

     
 

 

     

 

 

     
 30

Blažytė Nemira, Ričardo

    M

M

M

M  M  
 31

Brazauskaitė Aistė

Miodušauskai

Mikulinsky

 -

 -

 -

M

   
 32

Brazauskas Andrius

Miodušauskai

Mikulinsky

     

M

   
 33

Brazauskienė Jurgita

Miodušauskai

Mikulinsky

     

M

   

34

Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko

Derbutai

Dryja

M

M

M

 

 

 

35

Beata Broniukaitytė, Artūto

Derbutai

Dryja

-

-

M

 

 

 

36

Bublys Erikas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

 M

 

37

Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

M

M

 

38

Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo

Daujotai

Abdankas

M

 M

 

 

39

Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

40

Bytautas Saulius, Vlado

Bytautai

Grifas (Gryf)

M

M

M

 M

 

 

41

Bertulienė Čerkelienė Ibianskaitė Janina

     

M

M

     

 42

Čirūnaitė Jūratė, Simono

 Radavičiai

 Rudnica

 

2proc.

 

M

 

 

 43

Česnovas Lukas, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

44

Česnovas Viktoras, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

 45

Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

46

Čeponis Valdas, Raimundo

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

2%

N

 

 

 

47

Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

-

M

 M

M

 

48

Dargvainytė Aldona,Ipolito

Dargvainiai

Zninas

M

M

M

M

 

 

49

Dargvainis Tomas,Mečislovo

Dargvainiai

Zninas

N

N

N

 

 

 

50

Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto

Šliogeriai

Vieniava

M

N

 

 

 

 51

Daugėla Algimantas, Vaclovo Stanislovo

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 M

 

 52

Daugėla Bajalis Audrius, Jono

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 M

 

53

Daugėla Bajalis Gintaras, Jono

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

 54

Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

M

M

M

M

 

 55

Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 M

 

 56

Daugėlienė(Aržanovaitė)Irena,Nikolajaus

Daugėlai

Zadora

     

M

M  

 57

Daujotas Mykolas, Stepono

Daujotai

Abdankas

2%

2%

M

 M

 

 

58

Daujotienė (Germanavičiūtė)Rasa, St.

   

M

 

M

     

59

Dementeška Albinas, Vlado

   

M

M

 M M    

60

Dementeškienė Bronislava, Juozo

   

M

M

 M  M    

 61

Diminskienė (Dakinevičiūtė) Marija, Prano 

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 M

 

62

Diminskas Vytis, Vytauto

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

M

 

 63

Dragataitė Deimantė,Romualdo

Piotrovskiai

Naktikovas(Slepowron)

     

M

   
 64  Ignatavičius Kęstutis     M  M atl.      

 65

Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo

Drąsutavičiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

66

Drąsutavičienė Andziulytė Klotilda

   

M

 

M

     
67

Drąsutavičius Arvydas, Vaclovo

   

M

M        

 68

Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

M

M

 

 

 

69

Edwards Kerbedytė Auksė, Kazio

     

M

M

     

 70

Emma (Šimanauskaitė) Vesta

Šimanauskai

Naktikovas (Ślepowron)

N

M

M

 M

 M

 

 71

Friedl Kristina, Prano

Piotrovskiai

(Slepowar)Naktikovas

 -  -  -  M    

72

Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

M

 

 73

Giedraitytė Emilija, Artūro

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

 M

 

 74

Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

2%

M

M

M

 M

 

 75

Gineitis Rimantas, Zenono

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

2%

M

M

M

M

 

 76

Gelažius Alvydas, Broniaus

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

 77

Gelažius Rokas, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

 78

Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

M

 

 

 79

Gelžinienė Janina

   

M

M

M

M

   
 80

Gelžinienė(Miodušauskaitė) Antanina Genovaitė

Miodušauskai Mikulinsky

  -

  -

  M

M

   

 81

Gedvilas Romualdas, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

 M

 

 82

Gedvilaitė Deimantė, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

M

 

 83

Gedvilaitė Nomeda, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

M

 

 84

Gravrogk/Grafas Anton von Gravrogk

Gravrogk'ai

Gravrogk

M

M

 M

 

 

 85

Grigalevičius Tomas, Algimanto

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 M

M

 

 86

Grigalevičienė Jovita, Stanislovo

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 M

M

 

 87

Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 M

M

 

 88

Grinkienė (Zenkevičiūtė) Elena, Vlado

Zenkevičiai

Siekierz

M

M

M

 M

 M

 

 89

Graham Mary (Muscus), Anthony

   

M

M

M

M

M  
90

Graham Thom

   

M

M

M

M

M  
 91

Graham Elizabet Kathellen

   

M

M

M

M

M  
92

Indrelienė(Gailevičiūtė)Halina Izolda

     

M

M

     
 93

Ivaškevičiūtė Eugenija, Stanislovo

Ivaškevičiai  Trimitai (Trąby) M

M

M

M  M  

 94

Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

 M

 

95

Janiukštienė(Remesaitė)Irena,H.

     

M

M

     

 96

Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia

Daujotai

Abdankas

M

 M

 

 

 97

Jucevičius Juventas, Petro

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

M

 

 98

Juknevičius Stasys Antano

Juknevičiai

Jaunuolis (Junosza)

M

 

 

 

 99

Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino

Drovdvilai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 M

 

 100

Juozaitinė Biliukaitė Neringa

   

M

M

M

 M    
 101

Jurkėnienė (Sinkutė)Lina,Algimanto

Gibronai

Dževica(Drzewica)

       

M

 
102

Jurkėnas Mantas,Ryčio

Gibronai

Dževica(Drzewica)

       

M

 
103

Jyrkėnas Rokas,Ryčio

Gibronai

Dževica(Drzewica)

       

M

 

 104

Jurskytė Jurskis Snieguolė, Alfonso

Tallat-Kelpšai

Prusas I (Prus I)

M

M

M

M

 M

 

105

Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo

Paplauskai

Trzaska

M

M

M

 M

M

 

 106

 Juškauskas Deividas,Artūro

 Zaleskiai

 Lubič

 N

M

M

 

 

 

 107

Kameneckas Juozas, Stanislovo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 108

Kameneckienė (Drazdauskaitė) Vanda, Kazio

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 109

Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco

Turevičiai

Demborogas

M

M

M

 

 

110

Kasinskaitė Laura, Artūro

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

111

Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 112

Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio

Vainauskai

Ostoja

M

M

M

 M

 M

 

 113

Kazakevičius Albinas, Vytauto

Kazakevičiai

Kownia

M

M

 

 

 

 114

Kazakevičius Simas,Žilvino

    - M M

M

 M  
115

Kazakevičienė(Rimkūnaitė)Egidija,A.

    M M M

M

 M  
116

Kazakevičienė (Giniotytė) Alina, Justino

Giniotai Zaremba - - -

-

M  
 117 Kazakevičius Naglis, Vytauto Giniotai Zaremba         M  
118 Kiaušienė (Kazakevičiūtė) Eglė, Vytauto Giniotai Zaremba         M  

119

Kerys Napoleonas Jurgis

 Jackevičiai  Sulima  -  -  -

M

   
 120

Kerys Augustas

Jackevičiai Sulima  -  -  -  M    
 121

Keskjula Aivaras, A.

    M M M      

122

Keskjula (Vaitkevičiūtė) Joana, Juozapo

 

 

M

M

M

 

 

 

 123

Keskjula Lusikas Alina, Ants

   

M

M

M

     
124

Kerbedis-Kerbedys Kazimieras,Petro

   

-

M

M

     
125

Kerbedis Rasius, Kazimiero

   

-

M

M

     
 126

Kerbedis Evaldas, Rasiaus

   

-

M

M

     
127 Kerbedis Edvinas,Rasiaus     - M M      
 128

Kirlienė Greta, Elijaus

Petkevičiai

Traby

-  - -

M

   

129

Kontrimavičius Vidas, Antano

Kontrimavičiai

Vartai (Brama)

-

M

M

 

 

 

 130

Konkulevičius Šarūnas Jonas, Povilo

   

M

M

M

M

 M  

131

Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

M

M

 

 132

Krisiukėnas Liudas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

M

 

 133

Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

M

 

 134

Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco

Turevičiai

Demborogas

M

M

 

 

 

 135

Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko

Nutautai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

136

Kugelienė (Kadžytė) Vida, Antano

Ridzevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

M

 

 

 137

Kulvietienė (Kunčinaitė) Armina, Levon

   

M

M

M

M

   
138

Kulvietienė (Rūgieniūtė) Darija, Juozo

   

M

M

M

M

   
 139

Kulvietis Antanas, Juozo

   

M

M

M

M

   
140

Kulvietis Daumantas, Antano

   

M

M

M

M

   
 141

Kulvietis Eugenijus, Antano

   

M

M

M

M

   

 142

Kundrotienė (Ratomskytė) Giedrė, Felikso

Ratomskiai

Bokštai (Wieże)

-

-

M

 

 

 

143

Kupliauskienė (Zaveckaitė) Eglė, Antano

   

M

M

M

     
144

Kvedaravičienė Jolanta

Bartoševičiai Zadora    

M

M    
145

Kvedaravičiūtė Justina, Raimundo

Bartoševičiai Zadora       M M  
 146

Lahm (Bresnaham) Kathleen Elizabet, D.

   

M

M

M

M

   
 147

Laurutis Algimantas, Ambraziejaus

   

M

M

M

     
 148

Laurutis Vicas, Prano

   

M

M

M

     
149

Laurutienė (Kiserauskaitė) Gražina, Jono

   

M

M

M

     

150

Laukienė (Poderskytė) Scholastika, Benedikto 

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

 M

 M

 

 151

Lazdauskas Romualdas Kęstutis, Stanislovo

Gibronai

Dževica(Drzewica)

       

M

 
152

Lukošius Emilijus, Virginijaus

Bartoševičiai

Zadora

       

M

 

 153

Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

M

 

 154

Likevičius Kazimieras, Vytauto Dominyko

Kudrevičiai

Gulbė (Łabędź)

-

-

M

 M

 

 

155

Liškauskas Kęstutis

   

M

M

M

M

M  

156

Lukoševičienė (Cerpickaja) Irena, Jaroslavo

Cierpickiai

Osorija (Osorya)

M

M

M

 M

 

 

 157

Majauskas Gerardas, Vladislovo

Majauskai

Gedgaudai

Senas arklys

Hippocentaurus

M

M

M

 M

 

 

 158

Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono

Gaidamavičiai

Pomianas (Pomian)

M

M

M

 M

 

 

 159

Maksimovas Jonas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

M

 M

 

160

Maksimovaitė Alina, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

 -

M

M

 

 

 

161

Maksimovaitė Eglė, Jono

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 M

 

162

Maksimovas Zigmas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 M

 

 163

Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

164

Markauskienė (Navickaitė) Liudvika, Klemenso

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

165

Markauskaitė Rita, Alvydo

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

 

 

166

Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto

Gecevičiai

Koscieša (Kościesza)

M

M

 

 

 

 167

Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

168

Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

M

 M

 M

 169

Montvilas Ričardas, Eduardo

Montvilai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

 

 170

Montvilas Romas, Antano

Montvilai

Kolona (Kolumna)

M

M

M

 

 

 

 171

Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto

Abakevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

 

 

 

172

Morkūnienė (Sipavičiūtė) Karolina Vanda, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 173

Morkūnas Arūnas, Florijono

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 174

Neverauskas Anatolijus, Valerijono

Neverauskai

Pusožis (Pobog)

M

M

 

 

 

 175

Obolevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano

Janavičiai

Radvanas

2%

M

M

 M

 M

 

176

Pabrinkytė  Gražina Teresė, Jono

Macianskai

Ostoja

M

M

M

 

 

 

 177

Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio

Fanstiliai

Fanstil

M

M

M

M

 

 

 178

Pakinkienė Stefanija, Petro

Stankevičiai

Magila

M

M

M

M

   
179

Pakinkis Vidas, Vinco

Stankevičiai

Magila

M

M

M

M

   

 180

Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo

Kulikauskai

Drogomir

M

M

M

 M

 M

 

 181

Parnarauskas Jonas, Jono

Zakševskiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 

 

 

182

Paulaitis Kęstutis, Antano

   

M

M

M

M

   

 183

Paulauskienė (Rimkevičiūtė) Anelė, Konstantino

Rimkevičiai

Pobogas

-

-

M

 

 

 

184

Peimienė Auda Margarita, Hario

Snieškai

Nečiuja

M

M

M

 M

 

 

 185

Petrauskienė (Gedvilaitė) Stefanija, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

 

 186

Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano

Vainauskai

Ostoja

M

M

M

 M

 

 

187

Petrauskienė (Kerbedytė) Edita, Mečislovo

   

M

M

M

     

188

Petrauskas Justas Virgilijaus

   

M

M

M

     
189

Petrauskas Paulius Virgilijaus

   

M

M

M

     

190

Pozingienė (Geležinytė) Jolanta, Danieliaus

 Miodišauskai Mikulinskis

 -

Ms

 

 M

   
 191

Pozingis Henrikas

Miodišauskai

Mikulinskis

-

-

Ms

M

   

 192

Pileckienė (Kerytė) Jurgita, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

-

-

M

 M

 

 

193

Počiuipa Artūras, Zenono

Počiuipai

Kosciesza

M

M

M

 M

M

 

 194

Počiuipa Mantas, Artūro

Počiuipai

Kosciesza

M

M

M

 M

M

 

 195

Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro

Požerskiai

Gieraltas

N

 

 

 

196

Požerskis Povilas, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 197

Požerskytė Monika, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 198

Prekeris Algirdas, Romualdo

Prekeriai

Borch

M

M

M

 M

 

 

 199

Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio

Koreivai

Dembno

M

M

 

 

 

 200

Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

N

 

 

 

201

Rafanavičius Deividas, Jono

Marcinkevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

202

Ragulskis Minvydas Kazys, Kazimiero

   

M

M

M

     

 203

Ratomskis Feliksas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

 

 

 

 204

Ratomskis Ričardas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

M

M

M

 M

 

205

Razbadauskas Alvydas, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

N

N

 

 

 

 206

Rimkutė Gertrūda, Arvydo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

-

-

M

 M

 M

 

 207

Rimkus Arvydas, Pranciškaus Algirdo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

 M

 M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

Rimkūnas (Gaigalas) Aloyzas Dominykas

   

M

M

M

M

 M  

209

Rimkūnienė Irena Petronėlė

   

M

M

M

M

 M  

 210

Rudokas Edmundas Rytis, Stepo Vaidoto

Virpšai

Rola

N

N

M

 

 

 

211

Rudokienė (Kiliotaitytė) Jolanta, Romualdo

Virpšai

Rola

N

N

M

 

 

 

 212

Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano 

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 

 

 

213

Rugieniūtė Agnė, Žydrūno

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

 

 

 

214

Rukas Daujotis Artūras, Jono

Rimgailai/Zaleckiai/    Daujotai

Despotes/Liubičas/    Grifas (Gryf)

M

M

M

 M

 

 

 215

Ruseckas Giedrius, Jono

Pribušauskai

Gžymala

-

-

M

 

 

 

216

Ruseckienė(Sipavičiūtė) Vaida, Artūro

Pribušauskai

Gžmyla

-

-

M

 

 

 

 217

Sabas Jonas, Vytauto

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 M

 

 

 218

Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 M

 

 

219

Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 M

 

 

220

Savickienė (Žukaitė) Aleksandra, Aleksandro 

 Derbutai  Dryja  M  M  M

M

 M  

 221

Savičanskaitė Henrika, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

M

M

M

 M

 

 

222

Sotničenkaitė Lina, Leonido

Demontavičiai

Waž

M

M

N

 

 

 

223

Savičauskas (Savičanskas) Vilius, Alf.

   

M

M

M

     

224

Sekliuckis Vitolis, Juozo

Sekliuckiai

Papžica (Paprzyca)

-

M

M

 M

 M

 

 225

Sinkuvienė (Lazdauskaitė) Dainė, Stanislovo

Gibronai

Dževica(Drzewica)

       

M

 

226

Skardžius Vytautas, Jakovo

Šimkevičiai

Kapas (Mogila)

2%

M

M

 

 

 

227

Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono

Varanavičiai

Korwin

M

M

M

 

 

 

228

Skrupskienė (Baltrušaitytė) Daina Rima, Antano

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 M

 

 229

Skrupskis Saulius, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

M

 

 230

Skrupskytė Emilija, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

-

-

-

M

 M  
231

Skiraitienė (Butkevičiūtė) Stasė Joana, Stasio

Butkevičiai

Vanagas(Jastrzebiec)

-

-

-

-

M

 

 232

Slavinskas Alfonsas, Jono

Slavinskai

Leliva (Leliwa)

-

-

M

 M

 

 

233

Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

 M

 M

234

Snieška Vytautas, Valerijono

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 M

 

235

Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto

Burbai

Naktikovas/Odynec

M

M

 

 

 

236

Spulginienė Adolfina, Adolfo

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
237

Spulginas Elijus, Reomaldo

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
 238

Spulginienė Ina, Viktoro

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
239

Sutkienė (Kulvietytė) Asta, Antano

   

M

M

M

M

   
 240

Stašaitienė (Valuckytė) Genovaitė

          M M  
241

Šaferis Viktoras, Mykolo

     

M

M

     
242

Šakalienė (Baliutavičiūtė) Elena Marija

   

M

M

M

M

 M  
243

Šaluga Juozas, Stepo

Šoluchai

Pasaulis (Swiat)

-

-

-

M

 M  

244

Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto

Prialgauskai

Dolenga

M

M

M

 M

 M

 

245

Šeputienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo

Rutkauskai

Pusožis (Pobog)

M

M

M

 

 

 

246

Šarkienė (Ibianskaitė) Elena Lidija, H.

   

M

M

M

     

247

Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 

 

 

248

Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

249

Šulcienė (Ibianskaitė) Irena Teresė, Kazimiero

Ibianskai

Rožė/Raktas

atl. 

atl.

atl.

 

 

 

250

Tolle (Savickytė) Jurgita, Kęstučio

Derbutai

Dryja

M

 M

 M

M

M

 

251

Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

 M

 

 

252

Vaičiūnienė(Drąsutavičiūtė)Vilda,V.

    M M

M

     
 253

Vaitkienė (Skiraitytė) Gintarė, Prano

Butkevičiai Vanagas(Jastrzebiec) - -

-

-

M  

254

Valiūnienė (Derbutaitė) Nijolė, Boleslovo

 Derbutai Dryja M  M

 

M

M

 M  
 255

Varnienė Zita, Algirdo

 Noreikos  Lubič (Lubicz)      

M

   

 256

Vasiliauskienė (Auškalnytė) Justina, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 

 

 

 257

Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro

Franckevičiai

Brodzicas (Brodzic)

2%

M

M

 M

 

 

 258

Veretinskas Edvinas, Romaldo

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

 

 

 

 259

Veretinskas Romaldas, Antano

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

 

 

 

260

Verbickas Algirdas, Petro

Daugelevičiai

Niečuje

M

M

M

 M

 

 

261

Vitkauskas Remigijus, Viktoro

   

M

M

M

     
262

Vitkauskienė (Baradautytė) Algima, Sig.

   

M

M

M

     

263

Zarakauskienė (Kerytė) Rūta, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

 -

 -

M

 

 

 

 264

Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus

Piotrovskiai/Burbai

Naktikovas/OdynecIII

M

M

 

 

 

 265

Zablockienė (Baltrėnaitė) Laura, Vidmanto 

Jasudai

Tačala (Taczala)

-

-

-

-

M  

 266

Zaborskienė (Gutauskaitė) Rima,V.

 

 

 

 

M

 

   
 267

Zasimovskis Laimis, Stasio

Valuckai

Nalečas (Nalecz)

        M  

 

 

 

2 % - į KABD pervesta GPM suma. 2020 metams  nario mokesčio lengvata bus taikoma, pateikus dokumentus apie skirtą paramą draugijai.

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises ir pareigas.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

ABOUT US

Lithuanian Nobility that has ruled and protected Lithuanian State formed more than 600 years ago. Kaunas Nobility Society, associating Lithuanian nobility progeny, who have proved their ancestors’ noblemen’s family’s continuance, to Lithuanian nobility organization, is legal Lithuanian nobility’s inheritance absorber.

Kaunas Nobility Society is the inheritor of all rights and duties of the Lithuanian Union of Nobility that was in force from 1928 till 1940. In June, 1994 the Union was registered at the Ministry of Justice.

The main missions of Kaunas nobility Society are: to promote respect and love to Lithuanian state, nation, its history, language, culture, and family; to cherish Lithuania's spiritual revival, European Christian values; to popularize Lithuanian Kingdom's, Great Duchy of Lithuania nobility's historical inheritance, traditions; and to refresh principals of justice, honour, dignity, nobleness and responsibility in Lithuania.

Kaunas Nobility Society spheres of activity include research of the past – genealogy, heraldry, nobility and estate culture inheritance, organization of cultural events, expansion and activity popularizing, development of relations with foreign associations of noblemen, developing of noblemen’s future – the youth, publishing activity.

Kaunas Nobility Society activity types are legitimacy, education, nobility confirmation certificates presenting ceremonies, creating of symbolism, organization of concerts, exhibitions, conferences, excursions, charity and other events, publishing of books and magazines, accumulatin.

Numerous regional organizations are established in Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Telšiai, Tauragė, Vilnius. Besides, we have members in different countries of Europe, America, Australia, New Zealand, Malaysia. We have contacts with many organizations of nobles abroad. We publish the journal "Lietuvos bajoras", electronical newsletter is published and send every quarter for our foreign members.

Contacts Kaunas Nobility Society.

Wir sind offen für die Angebote um in die Zivilbeteiligung, die Initiativen und die Verantstaltungen teilzunehmen.

We are open for your suggestions to join the civilian share, initiatives and events.

Sie können die Vereinigung unterzustützen, alle Daten für die Überweisung finden Sie hier:

You can support the Society, zou can find all the required data here:

Name des Empfängers/Recipient: Kauno apskrities Bajorų draugija

Recipient‘s code: 193412561

IBAN: LT707044060003372983 AB SEB bankas

 

Articles of association Kaunas Nobility Society 

1. General Provisions

1.1. Name of the association – The Nobleman Society of Kaunas Region (hereafter – Society). Society is a legal entity with limited civil liability, whose aim is to coordinate the work of Society members, represent the interest of Society members and defend them, as well as to meet other public interests.
1.2. The Nobility in Lithuania has formed more than 600 years ago, it ruled and protected the State of Lithuania. Society is a legal successor of Lithuanian Nobility legacy. 
1.3. Society acts in accordance with the Constitution of the Republic of Lithuania, the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Association Law of the Republic of Lithuania and other laws. Society also acts in accordance with the government decisions and this statute (hereafter – Statute).
1.4. Society can only have the civil rights and responsibilities, that do not contradict it‘s purposes, established in the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Association law of the Republic of Lithuania and in this Statute.  
1.5. The legal form of the Society – association. It has the bank account, stamp, flag and other symbols. 
1.6. The financial year of the Society is the calendar year.

2. The purposes and fields of the activity of the Society

2.1. The purposes of the activity of the Society are: 
2.1.1. to promote respect and love for Lithuania country, people, it‘s history, language, culture, family;  
2.1.2. To cherish the spiritual rebirth of Lithuania, christian values; 
2.1.3. to popularize historical heritage and traditions of the nobles from the Kingdom of Lithuania, the Grand Duchy of Lithuania, ancient lithuanians nobles spirit and obligations in the public society. 
2.1.4. To enliven the principles of justice, honor, dignity and obligation in Lithuania. 
2.1.5. To create more educated, active and helpful society by our example and suggestions;
2.2. In order to achieve the goals, mentioned in 2.1., the Society:  
2.2.1. is exploring the past – genealogy, heraldic, heritage of the nobles and manors. 
2.2.2. organises cultural events (concerts, exhibitions, conferences and etc.);
2.2.3. promotes and develops the work and contacts of the Society with local and foreign noble organisations.  
2.2.4. actively takes part in the education of children and youth of Lithuanian nobles. 
2.2.5. implements the document verification for people, claiming to be nobles;
2.2.6. organizes the ceremonies and submits the acts of the recognition of the nobility; 
2.2.7. creates the noble attributes;
2.2.8. receives support and provides support and charity, organises related events; 
2.2.9. developes contacts and represents LBKS in other related organisations, is involved in the work with member‘s rights;
2.2.10. co-operates with other Lithuanian and foreign cultural-historical organisations; 
2.2.11. moderates the internet site and publishes publications, related to the goals of the Society; 
2.2.12. buys and ownes property and asset. 
2.3. In order to achieve the goals, mentioned in 2.1., Society may:  
2.3.1. in oral, written and other ways spread the information about its work, promote the objectives of the Society‘s activity; 
2.3.2. set up the media outlets, engage in publishing; 
2.3.3. hire employees for the activities, stated in the Statute; 
2.3.4. get support (in financial, any other asset or services) from natural or legal persons in Lithuania, foreign countries and international organisations; 
2.3.5. establish legal entities, except those, whose civil liability for the obligations of the legal person is unlimited, or be it‘s;
2.3.6. join an international organisation, whose goals and work does not contradict the Constitution, the Association Law of the Republic of Lithuania or other laws; 
2.3.7. carry out other activities, that are not prohibited by the Association Law. 
2.4. The Society uses the unpaid organisational work of its members, in order to achieve the goals and tasks, if needed, hires employees, according to the procedure, established by laws, the funds and assets of the Society. The Society cooperates with other institutions and associations, movements and individuals, whose goals meet Society‘s goals. 
2.5. If necessary, the Society has the right to carry out business or commercial activities, that do not conflict with the laws of the Republic of Lithuania, legal acts and this Statute, in order to achieve its goals. 

3. Rights and Responsibilities of Society‘s Members. Rules of Acceptance, Withdrawal and Removal of Members from the Society.

3.1. Members of the Society may be at age 18, active natural persons, having voluntarely expressed their desire to become Society members and proven by the legitimation their noble origin and given an oath. Persons, under age 18, may have the rights and responsibilities in the Society in accordance with the procedure established by the Civil Code..
3.2. To become a member of the Society, a person has to submit a written application to the Society Council, where the candidate confirms, that he is familiar with the Statute and assumes the obligation to fulfill it and documents, proving the noble origin. The decision about accepting the new member of the Society is made by Society Council, which has the recommendation from the Legitimation Commission, in the nearest Council meeting by the simple majority. About made decision, the applicant is informed within 20 calendar days, since the decision is made. Member becomes after giving an oath and paying entrance and memberchip fees for the current year within 1 month after the day of the announcment about the acceptance.
3.3. The membership is cancalled in these cases:
3.3.1. After leaving the Society;
3.3.2. After removing from the Society;
3.3.3. After death of the member;
3.3.4. After liquidation of the Society.
3.4. Society member, wanting to leave the Society, writes a request to the Society Council, which makes the decision about resignation of the member in the nearest meeting. A member must complete or transfer his obligations, by the time he leaves.
3.5. A person, who has hostile interests for Society goals or is legally recognised as a holocaust or genocide participant, took part in the activities of repressive structures, may be unaccepted, if he was already a member – removed from the Society.
3.6. Also, the Society member may be removed from the Society in these cases:
3.6.1. without a justifiable reason did not pay the membership fee longer than 2 years;
3.6.2. roughly violated the laws of the Republic of Lithuania, Society Statute, Society member obligations or other Society programs;
3.6.3. engaged in destructive or any other harmful for the Society activities. If it causes any moral and (or) material damage or any other loss, the Society member must compensate for damage in accordance with the procedure established by laws of the Republic of Lithuania.
3.7. The decision on the removal of the Society member is made by the Society Council, in the next meeting 2/3 of the votes of the majorityof the members of the Council.
3.8. Society membership fees, other contibutions, also the property, transfered to the Society are not returned to the removed Society member.
3.9. Society member duties:
3.9.1. comply with the Statute and decisions taken by the management body;
3.9.2. pay the membership fee in time;
3.9.3. fully support the activities of the Society;
3.9.4. save and properly use the property of the Society;
3.9.5. carry out other obligations and agreements for the Society.
3.10. Society members have the right to:
3.10.1. participate and vote in the general meetings of the Society;
3.10.2. use the services of the Society, participate in the development of a long-term program and strengthen the material base;
3.10.3. elect and be elected to the Society governing bodies;
3.10.4. submit offers about Society activities and request for a reading in the Society general meeting;
3.10.5. leave the Society at any time, informing about it in writing the Society council and fully paid for the Society;
3.10.6. argue in Noble honorary court the decisions of General meeting of members, Society council and (or) single-body management body (the Commander) and defend their rights and legal interests, if they are beeing violated, According to the procedure established by the law of the Republic of Lithuania;
3.10.7. immediately inform the Society about his correspondence address and other contact information and their changes;
3.10.8. have other statutory rights, that do not contradict the Statute.
3.11. Society members have the same rights, no matter what entrance or membership fee they pay or provide support.
3.12. General members meeting, with a single-body management body‘s (the Commander‘s) suggestion, may give an honorary member name to a non-member of the Society, sho deserved for the activities of the Society.
3.13. Society membership fee and other contributions and the payment order is not declared in the Statute, because it is approved by a seperate document during the General member meeting. Membership fee must be paid annually until March 1 of this year, except cases, when a new member is accepted.
3.14. For the Society members, older than 75 years, at their written request for the Society Commander, they may be granted emeritus status, which exempts from the membership fee, but allowes to take a part in the activities without a right to vote. The emeritus status is granted by Society Council, on the recommendation of the commander.
4. Management of the Society
4.1. The Society acquires civil rights, assumes civil liability and implements them through it‘s governing bodies.
4.2. Governing Bodies of the Society are:
4.2.1. General meeting of members – Seimelis;
4.2.2. Council;
4.2.3. Commander;
4.2.4. Auditor (Revision Commission);
4.2.5. Legislative Commission;
4.2.6. Noble Honorary Court;
4.2.7. Chancellor.
4.3. Seimelis has all the rights of the general meeting. Seimelis has no right to instruct other Society bodies to resolve issues falling within its competence.
4.4. Society governing bodies are Council and Commander.
4.5. Council is a collegial management body, which solves issues that are beyond the competence of the Seimelis or of the Commander.
4.6. Commander is a sole governing body, which organizes daily Society work.
4.7. Commissions are collegial bodies, that carries out activities not related to the management of the Society.

 

 

Bajorų dėmesys seneliams

 

Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais, Lietuvoje pradėjo kurtis tarpukario Lietuvoje buvusios organizacijos. Tikslas buvo greičiau identifikuoti Lietuvos istoriją, suformuoti tautos mentalitetą, pakelti kultūros lygį. 1994 metais Kaune Lietuvos bajorų palikuonys įkūrė Kauno apskrities Bajorų draugiją. Pirmieji kūrėjai buvo: Janušas Kliučinskas, Irena Šulcienė, Leonas Narbutas, Jonas Monkevičius, Artūras Daujotis Rukas ir kiti. Draugijos gretose galėjo dalyvauti Lietuvos piliečiai archyviniais, bažnytiniais ar giminės išsaugotais dokumentais, įrodę savo bajorišką kilmę. Įsikūrusi organizacija išsikėlė veiklos tikslus ir uždavinius. Vienas iš prioritetinių tikslų buvo dėmesys garbaus amžiaus žmonėms. Neatsitiktinai pasirinkti buvo Kauno Panemunės senelių namai. Tuo metu juose nemažai gyveno menininkų, mokytojų bei kitų buvusių inteligentijos atstovų. Kauno Panemunės senelių namų direktorė A. Krinickienė teigiamai įvertino mūsų gerus norus ir leido lankyti senelius. Savo motiniška patirtimi bei išmintimi padėjo užmegzti draugiškus santykius, suvokti jų poreikius bei principus. Bendravimas prasidėjo minint didžiąsias metų šventes: Šv. Kalėdas, Šv. Velykas, minint Motinos dieną. Šiomis progomis senoliai buvo sveikinami, apdovanojami, vykdavo labdaros koncertai. Šiuose renginiuose aktyviai dalyvavo tuo metu buvęs vadas A. Rukas Daujotis, ilgametė kanclerė I. Šulcienė, H. Matusevičius, vėliau buvę vadai: A. Prekeris, K. K. Ignatavičius ir dabartinis vadas Andrius Krivickas.
Draugystė tesėsi.Daugiau pabendravus paaiškėjo, kad seneliai norėtų pamatyti kaip atsikuria Lietuva. Tada Kauno apskrities Bajorų draugijoje buvo nutarta, kartą metuose, Šv. Kalėdų proga, aukoti pinigų sumą už kurią seneliai galėtų pakeliauti po Lietuvą. Tradicija tęsiama iki šių dienų. Bajorų draugijos gretos augo, atsirado įvairių profesijų atstovų. Daug gydytojų, kurie mielai skaitė paskaitas, dalinosi savo įgytomis žiniomis, jau iš viso pasaulio konferencijų. Šioje Draugijoje daug iškilių menininkų, dailininkų, fotografų, šokėjų, dainininkų, aktorių, muzikos pedagogų. Šitie bajorų palikuonys neliko abejingi senelių namų gyventojams. Kiekvienas savitai įnešė asmeninį indėlį. Iškilūs Kauno kultūros atstovai S. Jurskytė - Akstinienė ir D. Akstinas gerai pažįstami senelių namuose. S. Jurskytė - Akstinienė yra pirmojo Lietuvos radijo direktoriaus dukra. Ji įspūdingai papasakojo apie Lietuvos radijo kūrimo istoriją. Seneliai parodė didelį susidomėjimą ir pateikė daug klausimų. Labai profesionaliai paruoštą paskaitą skaitė D. Akstinas apie K. Donelaičio kūrybos reikšmę šiandien. Paskaita apie tremtinę Emiliją Dirsytę, kuri kūrė maldas, telkė mergaites tremtyje melstis, už ką buvo kankinama ir mirė tremtyje. Likusių tremtinių dėka jos sukurtos maldos ir giesmės pateko į užsienį ir buvo išleista maldaknygė, kuri išversta į penkiolika kalbų ir paplito po visą pasaulį. Dailininkė E. Ivaškevičiūtė išpuošė senelių namus savo tapytais paveikslais. Ji pravedė dailės ciklą "Piešiu kartu su seneliais", pasakojo apie meno subtilybes. Muzikinio teatro solistė T. Chmeliauskaitė savo skambiu balsu atliko Šopeno ir Maniuškos kurinius. Akomponuojant pianistei V. Daugirdienei koncertavo: Muzikinio teatro solistas J. Malikonis ir smuikininkė M. Neniškytė. Kauno I-os muzikos mokyklos mokytoja O. Šikšnienė su kanklininkėmis, su meile laukiamos senelių. Kanklių muzika seneliams labai patinka, o mergaitės džiaugiasi šiltu priėmimu. Kanklininkės kartu su seneliais lankėsi Seime, koncertavo, dalyvavo ekskursijoje Seimo rūmuose. Visų kartų bajorų atstovai šiltai ir nuoširdžiai bendrauja su senelių namų gyventojais ir Dienos centro lankytojais. Labai reikalingos ir mėgstamos senelių medikų paskaitos. Bajorų pastangų dėka ne kartą apie infekcines ligas ir jų profilaktiką skaitė profesorius - infekcionistas A. Laiškonis. Ortopedijos problemas populiariai ir suprantamai aiškino, nagrinėjo, atsakinėjo į klausimus daktaras R. Rimdeika. Gydytojas - urologas Ž. Gudžinskas aiškino seneliams apie urologines ligas, kurios yra neišvengiamos senatvės palydovės. Didelį vaidmenį šioje veikloje vaidina Šv. Jurgio bažnyčia. Jos atstovas Kauno apskrities Bajorų draugijos kapelionas Paulius Saulius Bytautas. Kunigas P. S. Bytautas yra ir vienuolyno gvardionas. Kasmet senelių namų Dienos centro lankytojai už Šv. Kūčių stalo sėda palaiminti kunigo P. S. Bytauto arba kitų Šv. Jurgio bažnyčios kunigų. Kelis kartus per metus vienuolyno salėje, po Šv. mišių parapijiečiai pakviesti kunigo P. S. Bytauto žiūrėjo Panemunės senelių namų Dienos centro Dramos studijos vaidinamus spektaklius: S. Kymantaitės - Čiurlionienės "Kuprotą oželį", K. Binkio "Blogai kad gerai", J. Žemaitės "Trys mylimos". Paramą seneliams tęsia Kauno apskrities bajorų draugijos vadas Andrius Krivickas.


Šią labdarinę veiklą jau daugiau kaip dešimtmetį organizuoja ir yra atsakinga straipsnio autorė Kauno apskrities Bajorų draugijos Legitimacijų komisijos pirmininkė Aleksandra Gudžinskienė.

Ataskaitos, įvairūs dokumentai

 

Renginių ataskaitos

2017-01-08 KABD Naujametinis pokylis 

2017-02-23 KABD narių susirinkimas-renginys 

2017-03-30 KABD Seimelis 

Tarybos posėdžių protokolai

2017-03-07 KABD Tarybos posėdžio protokolas 

Svarbūs dokumentai, dokumentų projektai

Kauno apskrities bajorų draugijos naujos redakcijos Įstatai 

 

 

 

Bajorų svetainės medis

 /Titulinis/ 
/Apie mus        
/Naujienos
/Giminės
/Skelbimai/
/Sveikinimai
/Kontaktai/
/Kelionės/
/Netekome

Kauno Bajorų: /pašto prisijungimas/Yotube paskyra

Facebook paskyros: /Kauno bajorų uždara/Kauno bajorų atvira


Kauno apskrities Bajorų draugijos reklaminis logotipas. Atsisiųskite logotipą čia

Kodas: <a href="http://www.kaunokrastobajorai.lt/" target="_blank"><img src="http://www.kaunokrastobajorai.lt/images/Kauno_bajorai_reklaminis.jpg" border="0" alt="logotipas" width="120" height="60" /></a>           


Svetainės administratoriaus el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  

[Grįžti↑]

Subkategorijos

Rugsėjis 2020
Pr A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Dabar svetainėje 7 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas