Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr.

Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name

Protėviai/Ancestry

Giminės herbas/ Family Coat of Arms

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

 

 

 

2

Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

 

 

 

3

Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio

Nutautai

Leliva (Leliwa)

N

 

 

 

4

Aniulis Mindaugas, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

5

Aniulis Romanas, Karolio

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

6

Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

 M

 

 

7

Antanaitis Tadas, Donato

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

M

 

 

8

Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

M

 

 

9

Ališauskienė Gailevičiūtė Ilona

   

M

M

M

     
 10

Augutytė Rasa, Juozo Antano

     

M

M

     
 11

Arbačiauskienė Gražina,Juozo

Dobrovolskiai Swienczyc  -  -  - M    

12

Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 

 

 

13

Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

14

Baltrušaitienė (Čeponytė) Irena, Petro

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

15

Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino

Blinstrubai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

16

Bartaševičiūtė Ieva, Algimanto 

Bartoševičių

Zninas (Znin)

M

M

M

 

 

 

17

Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo

Juknevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 

 

 

18

Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo 

Lekavičiai

Valtis (Lodzia)

M

M

M

 

 

 

19

Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro 

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

20

Belozaras Robertas, Vytauto

Belozarai

Vieniava

M

M

M

 M

 

 

21

Beržinienė Reda, Stepono

Jucevičiai

Leliva

M

M

M

 

 

 

 22

Bilinskienė Liesytė Neringa Amelita

   

M

M

M

     
 23

Biliukienė Butagenytė Irena,Vaclovo

   

M

M

M

     

24

Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo

Ivaškevičiai

Trimitai (Traby)

M

M

M

 M

 

 

25

Blaževičius Henrikas,Alfonso

   

M

M

M

     
 26

Blaževičius Tadas, Henriko

     

M

M

     
 27

Blaževičiūtė Indrė, Henriko

    M

M

M

     
 28

Blažys Ričardas, Antano

    M

M

M

M    
 29

Blažytė Nemira, Ričardo

    M

M

M

M    

30

Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko

Derbutai

Dryja

M

M

M

 

 

 

31

Beata Broniukaitytė, Artūto

Derbutai

Dryja

-

-

M

 

 

 

32

Bubys Erikas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

 

 

33

Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

M

 

 

34

Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo

Daujotai

Abdankas

M

 

 

 

35

Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

36

Bytautas Saulius, Vlado

Bytautai

Grifas (Gryf)

M

M

M

 M

 

 

37

Bertulienė Čerkelienė Ibianskaitė Janina

     

M

M

     

 38

Čirūnaitė Jūratė Simono

 Radavičiai

 Rudnica

 

2proc.

 

M

 

 

 39

Česnovas Lukas, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

40

Česnovas Viktoras, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

 41

Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

42

Čeponis Valdas, Raimundo

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

2%

N

 

 

 

43

Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

-

M

 M

 

 

44

Dargvainytė Aldona,Ipolito

Dargvainiai

Zninas

N

N

N

 

 

 

45

Dargvainis Tomas,Mečislovo

Dargvainiai

Zninas

N

N

N

 

 

 

46

Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto

Šliogeriai

Vieniava

M

N

 

 

 

 47

Daugėla Algimantas, Vaclovo Stanislovo

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

 48

Daugėla Bajalis Audrius, Jono

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

49

Daugėla Bajalis Gintaras, Jono

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

 50

Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

M

M

M

 

 

 51

Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 

 

 

 52

Daujotas Mykolas, Stepono

Daujotai

Abdankas

2%

2%

M

 

 

 

53

Daujotienė (Germanavičiūtė)Rasa, St.

   

M

 

M

     

54

Dementeška Albinas Vlado

   

M

M

       

55

Dementeškienė Bronislava, Juozo

   

M

M

       

 56

Diminskienė (Dakinevičiūtė) Marija, Prano 

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

 

 

 

57

Diminskas Vytis, Vytauto

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

 

 

 

 58                  

 59

Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo

Drąsutavičiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 

 

 

60

Drąsutavičienė Andziulytė Klotilda

   

M

 

M

     
61

Drąsutavičius Arvydas, Vaclovo

   

M

M        

 62

Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

M

M

 

 

 

63

Edwards Kerbedytė Auksė, Kazio

     

M

M

     

 64

Emma (Šimanauskaitė) Vesta

Šimanauskai

Naktikovas (Ślepowron)

N

M

M

 

 

 

 65

Friedl Kristina, Prano

Piotrovskiai

(Slepowar)Naktikovas

 -  -  -  M    

 66

Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

 

 

 67

Giedraitytė Emilija, Artūro

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

 

 

 68

Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

2%

M

M

M

 

 

 69

Gineitis Rimantas, Zenono

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

2%

M

M

M

 

 

 70

Gelažius Alvydas, Broniaus

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

 71

Gelažius Rokas, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

 72

Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

M

 

 

 73

Gedvilas Romualdas, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

 

 

 74

Gedvilaitė Deimantė, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

 

 

 75

Gedvilaitė Nomeda, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

 

 

 76

Gravrogk/Grafas Anton von Gravrogk

Gravrogk'ai

Gravrogk

M

M

 M

 

 

 77

Grigalevičius Tomas, Algimanto

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 

 

 

 78

Grigalevičienė Jovita, Stanislovo

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 

 

 

 79

Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 

 

 

 80

Grinkienė (Zenkevičiūtė) Elena, Vlado

Zenkevičiai

Siekierz

M

M

M

 M

 

 

 81

Graham Mary (Muscus), Anthony

   

M

M

M

M

   
 82

Graham Thom

   

M

M

M

M

   
 83

Graham Elizabet Kathellen

   

M

M

M

M

   

 84

Gudžinskienė (Simavičiūtė) Aleksandra, Juozo

Simavičiai/Nutautai

Dembno (Dębno) / Leliva (Leliwa)

M

M

N

 

 

 

85

Gudžinskaitė Ieva, Žilvino

Nutautai

Leliva (Leliwa)

M

 

 

 

86

Indrelienė(Gailevičiūtė)Halina Izolda,Č

     

M

M

     
 87

Ivaškevičiūtė Eugenija,Stanislovo

    M

M

M

M    

 88

Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

 

 

89

Janiukštienė(Remesaitė)Irena,H.

     

M

M

     

 90

Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia

Daujotai

Abdankas

M

 

 

 

 91

Jucevičius Juventas, Petro

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

 

 92

Juknevičius Stasys Antano

Juknevičiai

Jaunuolis (Junosza)

M

 

 

 

 93

Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino

Drovdvilai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

 94

Juozaitinė Biliukaitė Neringa

   

M

M

M

     

 95

Jurskytė Jurskis Snieguolė, Alfonso

Tallat-Kelpšai

Prusas I (Prus I)

M

M

M

M

 

 

96

Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo

Paplauskai

Trzaska

M

M

M

 M

 

 

 97

 Juškauskas Deividas,Artūro

 Zaleskiai

 Lubič

 N

M

M

 

 

 

 98

Kameneckas Juozas, Stanislovo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 99

Kameneckienė (Drazdauskaitė) Vanda, Kazio

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 100

Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco

Turevičiai

Demborogas

M

M

M

 

 

 101

Kasinskaitė Laura, Artūro

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

102

Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 103

Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio

Vainauskai

Ostoja

M

M

M

 M

 

 

 104

Kazakevičius Albinas, Vytauto

Kazakevičiai

Kownia

M

M

 

 

 

 105

Kazakevičius Simas,Žilvino

    - M M

M

   
106

Kazakevičienė(Rimkūnaitė)Egidija,A.

    M M M

M

   

107

Kerys Napoleonas Jurgis

 Jackevičiai  Sulima  -  -  -

M

   
 108

Kerys Augustas

Jackevičiai Sulima  -  -  -  M    
 109

Keskjula Aivaras,A.

    M M M      

110

Keskjula (Vaitkevičiūtė)Joana,Juozapo

 

 

M

M

M

 

 

 

 111

Keskjula Lusikas Alina,Ants

   

M

M

M

     
112

Kerbedis-Kerbedys Kazimieras,Petro

   

-

M

M

     
113

Kerbedis Rasius, Kazimiero

   

-

M

M

     
 114

Kerbedis Evaldas, Rasiaus

   

-

M

M

     
115 Kerbedis Edvinas,Rasiaus     - M M      
 116

Kirlienė Greta, Elijaus

Petkevičiai

Traby

-  - -

M

   

 117

Knystautas Stasys, Juozo

Laurinavičiai

Valtis (Lodzia)

M

N

 

 

 

118

Knystautas Linas, Stasio

Laurinavičiai

Valtis (Lodzia)

M

 

 

 

 119

Knystautaitė Kristina, Stasio

Laurinavičiai

Valtis (Lodzia)

M

 

 

 

120

Kontrimavičius Vidas, Antano

Kontrimavičiai

Vartai (Brama)

-

M

M

 

 

 

 121

Konkulevičius Šarūnas Jonas, Povilo

   

M

M

M

M

   

122

Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

M

 

 

 123

Krisiukėnas Liudas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

 

 

 124

Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

 

 

 125

Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco

Turevičiai

Demborogas

M

M

 

 

 

 126

Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko

Nutautai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

127

Kugelienė (Kadžytė) Vida, Antano

Ridzevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

M

 

 

 128

Kulvietienė (Kunčinaitė) Armina,Levon

   

M

M

M

M

   
129

Kulvietienė(Rūgieniūtė)Darija,Juozo

   

M

M

M

M

   
 130

Kulvietis Antanas , Juozo

   

M

M

M

M

   
131

Kulvietis Daumantas,Antano

   

M

M

M

M

   
 132

Kulvietis Eugenijus, Antano

   

M

M

M

M

   

 133

Kundrotienė (Ratomskytė) Giedrė, Felikso

Ratomskiai

Bokštai (Wieże)

-

-

M

 

 

 

134

Kupliauskienė(Zaveckaitė)Eglė, Antano

   

M

M

M

     
 135

Lahm(Bresnaham)Kathleen Elizabet,D.

   

M

M

M

M

   
 136

Laurutis Algimantas Ambraziejaus

   

M

M

M

     
 137

Laurutis Vicas,Prano

   

M

M

M

     
138

Laurutienė(Kiserauskaitė)Gražina,Jono

   

M

M

M

     

139

Laukienė (Poderskytė) Scholastika, Benedikto 

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

 M

 

 

 140

Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 

 

 

 141

Likevičius Kazimieras, Vytauto Dominyko

Kudrevičiai

Gulbė (Łabędź)

-

-

M

 M

 

 

142

Liškauskas Kęstutis

   

M

M

M

M

   

143

Lukoševičienė (Cerpickaja) Irena, Jaroslavo

Cierpickiai

Osorija (Osorya)

M

M

M

 M

 

 

 144

Majauskas Gerardas, Vladislovo

Majauskai

Senas arklys

M

M

M

 M

 

 

 145

Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono

Gaidamavičiai

Pomianas (Pomian)

M

M

M

 M

 

 

 146

Maksimovas Jonas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

M

 

 

147

Maksimovaitė Alina, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

 -

M

M

 

 

 

148

Maksimovaitė Eglė, Jono

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

149

Maksimovas Zigmas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

 150

Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

151

Markauskienė (Navickaitė) Liudvika, Klemenso

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

152

Markauskaitė Rita, Alvydo

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

 

 

153

Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto

Gecevičiai

Koscieša (Kościesza)

M

M

 

 

 

 154

Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

155

Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

 

 

 

 156

Montvilas Ričardas, Eduardo

Montvilai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

 

 157

Montvilas Romas, Antano

Montvilai

Kolona (Kolumna)

M

M

M

 

 

 

 158

Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto

Abakevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

 

 

 

159

Morkūnienė (Sipavičiūtė) Karolina Vanda, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 160

Morkūnas Arūnas, Florijono

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 161

Neverauskas Anatolijus, Valerijono

Neverauskai

Pusožis (Pobog)

M

M

 

 

 

 162

Obelevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano

Janavičiai

Radvanas

2%

M

M

 M

 

 

163

Pabrinkytė  Gražina Teresė, Jono

Macianskai

Ostoja

M

M

M

 

 

 

 164

Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio

Fanstiliai

Fanstil

M

M

M

 

 

 165

Pakinkienė Stefanija, Petro

Stankevičiai

Magila

M

M

M

M

   
166

Pakinkis Vidas,Vinco

Stankevičiai

Magila

M

M

M

M

   

 167

Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo

Kulikauskai

Drogomir

M

M

M

 M

 

 

 168

Parnarauskas Jonas, Jono

Zakševskiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 

 

 

 169

Paulauskienė (Rimkevičiūtė)Anelė,Konstantino

Rimkevičiai

Pobogas

-

-

M

 

 

 

170

Peimienė Auda Margarita, Hario

Snieškai

Nečiuja

M

M

M

 M

 

 

 171

Petrauskienė (Gedvilaitė) Stefanija, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

 

 172

Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano

Vainauskai

Ostoja

M

M

M

 M

 

 

173

Petrauskienė (Kerbedytė)Edita,Mečislovo

   

M

M

M

     

174

Petrauskas Justas Virgilijaus

   

M

M

M

     
175

Petrauskas Paulius Virgilijaus

   

M

M

M

     

176

Petrušonienė(Kulikauskaitė) Valerija

   

M

M

M

M

   

 177

Pileckienė (Kerytė)Jurgita,Napoleono

Jackevičiai

Sulima

-

-

M

 M

 

 

178

Počiuipa Artūras, Zenono

Počiuipai

Kosciesza

M

M

M

 M

 

 

 179

Počiuipa Mantas, Artūro

Počiuipai

Kosciesza

M

M

M

 M

 

 

 180

Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro

Požerskiai

Gieraltas

N

 

 

 

181

Požerskis Povilas, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 182

Požerskytė Monika, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 183

Prekeris Algirdas, Romualdo

Prekeriai

Borch

M

M

M

 M

 

 

 184

Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio

Koreivai

Dembno

M

M

 

 

 

 185

Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

N

 

 

 

186

Rafanavičius Deividas, Jono

Marcinkevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

187

Ragulskis Minvydas Kazys,Kazimiero

   

M

M

M

     

 188

Ratomskis Feliksas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

 

 

 

 189

Ratomskis Ričardas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

M

M

M

 

 

190

Razbadauskas Alvydas, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

N

N

 

 

 

 191

Rimkutė Gertrūda, Arvydo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

-

-

M

 

 

 

 192

Rimkus Arvydas, Pranciškaus Algirdo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

 

 

 

193

Rimgaila Vytautas Jonas

Rimgailai

Herbuzt

 -

 -

 atl.

 

 

 

194

Rimkūnas (Gaigalas)Aloyzas Dominykas

   

M

M

M

M

   

195

Rimkūnienė Irena Petronėlė

   

M

M

M

M

   

 196

Rudokas Edmundas Rytis, Stepo Vaidoto

Virpšai

Rola

N

N

M

 

 

 

197

Rudokienė (Kiliotaitytė) Jolanta, Romualdo

Virpšai

Rola

N

N

M

 

 

 

 198

Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano 

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 

 

 

199

Rugieniūtė Agnė, Žydrūno

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

 

 

 

200

Rukas Daujotis Artūras, Jono

Rimgailai/Zaleckiai/    Daujotai

Despotes/Liubičas/    Grifas (Gryf)

M

M

M

 M

 

 

 201

Ruseckas Giedrius, Jono

Pribušauskai

Gžymala

-

-

M

 

 

 

202

Ruseckienė(Sipavičiūtė) Vaida, Artūro

Pribušauskai

Gžmyla

-

-

M

 

 

 

 203

Sabas Jonas, Vytauto

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 

 

 

 204

Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 M

 

 

205

Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 M

 

 

206

Savickienė (Žukaitė)Aleksandra

 Derbutai  Dryja      

M

   

 207

Savičanskaitė Henrika, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

M

M

M

 M

 

 

208

Sotničenkaitė Lina, Leonido

Demontavičiai

Waž

M

M

N

 

 

 

209

Savičauskas (Savičanskas)Vilius, Alf.

   

M

M

M

     

210

Sekliuckis Vitolis, Juozo

Sekliuckiai

Papžica (Paprzyca)

-

M

M

 M

 

 

211

Skardžius Vytautas, Jakovo

Šimkevičiai

Kapas (Mogila)

2%

M

M

 

 

 

212

Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono

Varanavičiai

Korwin

M

M

M

 

 

 

213

Skrupskienė (Baltrušaitytė) Daina Rima, Antano

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

 214

Skrupskis Saulius, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

 215

Skrupskytė Emilija, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

-

-

-

M

   

 216

Slavinskas Alfonsas, Jono

Slavinskai

Leliva (Leliwa)

-

-

M

 M

 

 

217

Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

 

 

 

218

Snieška Vytautas, Valerijono

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

219

Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto

Burbai

Naktikovas/Odynec

M

M

 

 

 

220

Spulginienė Adolfina, Adolfo

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
221

Spulginas Elijus, Reomaldo

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
 222

Spulginienė Ina,Viktoro

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
223

Sutkienė(Kulvietytė)Asta,Antano

   

M

M

M

M

   
224

Šaferis Viktoras Mykolo

     

M

M

     
225

Šakalienė(Baliutavičiūtė)Elena Marija

   

M

M

M

M

   
226

Šaluga Juozas , Stepo

Šoluchai

Pasaulis (Swiat)

-

-

-

M

   

227

Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto

Prialgauskai

Dolenga

M

M

M

 M

 

 

228

Šeputienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo

Rutkauskai

Pusožis (Pobog)

M

M

M

 

 

 

229

Šarkienė(Ibianskaitė)Elena Lidija,H.

   

M

M

M

     

230

Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 

 

 

231

Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

232

Šulcienė (Ibianskaitė) Irena Teresė, Kazimiero

Ibianskai

Rožė/Raktas

atl. 

atl.

atl.

 

 

 

233

Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

 M

 

 

234

Vaičiūnienė(Drąsutavičiūtė)Vilda,V.

    M M

M

     

235

Valiūnienė(Derbutaitė) Nijolė,Bolesl.

    M  M

 

M

M

   
 236

Varnienė Zita

 Noreikos  Lubič (Lubicz)      

M

   

 237

Vasiliauskienė (Auškalnytė) Justina, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 

 

 

 238

Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro

Franckevičiai

Brodzicas (Brodzic)

2%

M

M

 M

 

 

 239

Veretinskas Edvinas, Romaldo

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

 

 

 

 240

Veretinskas Romaldas, Antano

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

 

 

 

241

Verbickas Algirdas,Petro

Daugelevičiai

Niečuje

M

M

M

 M

 

 

242

Vitkauskas Remigijus,Viktoro

   

M

M

M

     
243

Vitkauskienė(Baradautytė)Algima,Sig.

   

M

M

M

     

244

Zarakauskienė (Kerytė) Rūta, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

 -

 -

M

 

 

 

 245

Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus

Piotrovskiai/Burbai

Naktikovas/OdynecIII

M

M

 

 

 

 246

Zaborskienė(Gutauskaitė)Rima,V.

 

 

 

 

M

 

   

 

 

 

2 % - į KABD pervesta jau sumokėta GPM suma, 2017 metams šie įskaitymai vietoje nario mokesčio nebus taikomi

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises. Nariai be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 2 (du) metus nesumokėję nario mokesčio ir pagal Įstatus nuo šio mokesčio neatleisti, iš sąrašų išbraukiami ir sprendžiamas klausimas dėl pašalinimo iš Kauno apskrities Bajorų draugijos.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Rugpjūtis 2019
Pr A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dabar svetainėje 13 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas