Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr.

Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name

Protėviai/
Ancestry

Giminės herbas/ Family Coat of
Arms

2021

2022 

2023

2024

2025

 

1

Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro

Misevičiai

Kirvis (Topor)

 

         

2

Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

 M

   M      

3

Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio

Nutautai

Leliva (Leliwa)

 

         

4

Aniulis Mindaugas, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

         

5

Aniulis Romanas, Karolio

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

         
 

Aniūnienė(Krogertaitė)Genovaitė

        M M    

6

Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano

Senkevičiai

Tarnava
(Tarnawa)

 M

M  M  M    

7

Antanaitis Tadas, Donato

Senkevičiai

Tarnava
(Tarnawa)

M

 M    
 

Antanavičienė(Jacevičiūtė) Alma

Jacevičiai

Odrowaz

    M M    

8

Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 M

 M    

9

Ališauskienė Gailevičiūtė Ilona

               
 10

Aleksynas Ugnius, Nerijaus

Sirtautai Lubicz   Ms        
 11

Augutytė Rasa, Juozo Antano

 Senkevičiai  Tarnawa  M  M  M      
 12

Arbačiauskienė Gražina, Juozo

Dobrovolskiai Swienczyc  M  M        
 13

Aušra Andrius, Zigmo

Kušleikai Kosčiesa (Koscieza)     M      
14 

Aušra Povilas, Zigmo

Kušleikai Kosčiesa  (Koscieza)     M      
15 

Aušra Dovydas, Zigmo

Kušleikai Kosčiesa (Koscieza)     M      

16

Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano

Bazarai

Niečuja
(Nieczuja)

 

         

17

Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

 

         
 18 Bublys Erikas, Rimanto Dobrovolskiai Swieczyc

M

M  M      

19

 Bublys Laurynas, Eriko  Dobrovolskiai  Sweiczyc

 M

 M      
 20

Baltrėnienė (Tarasevičiūtė) Virginija

Jasudai

Tačala(Taczala)

 M  M    M      
 21

Baltrėnas Paulius, Vidmanto

Jasudai

Tačala (Taczala)

 M  M  M      

22

Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino

Blinstrubai

Gulbė (Łabędź)

 

         

23

Bartaševičiūtė Ieva, Algimanto 

Bartoševičių

Zninas (Znin)

 

         

24

Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo

Juknevičiai

Leliva (Leliwa)

 M

 M    

25

Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo 

Lekavičiai

Valtis (Lodzia)

 

         

26

Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro 

Snieškai

Niečuja
(Nieczuja)

 

         

27

Belozaras Robertas, Vytauto

Belozarai

Vieniava

 M

 M  M  M    

28

Beržinienė Reda, Stepono

Jucevičiai

Leliva

 

         
 29

Bilinskienė Liesytė Neringa Amelita

     M  M  M      
 30

Biliukienė Butagenytė Irena,Vaclovo

 Barodzicų  Boncza  M        

31

Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo

Ivaškevičiai

Trimitai (Traby)

 M

   M      
32

Blaževičius Henrikas,Alfonso

               
 33

Blaževičius Tadas, Henriko

               
 34

Blaževičiūtė Indrė, Henriko

               
 35

Blažytė Nemira, Ričardo

     M        
 36

Brazauskaitė Aistė

Miodušauskai

Mikulinsky

           
 37

Brazauskas Andrius

Miodušauskai

Mikulinsky

           
 38

Brazauskienė Jurgita

Miodušauskai

Mikulinsky

           

39

Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko

Derbutai

Dryja

 

         

40

Beata Broniukaitytė, Artūto

Derbutai

Dryja

 

         

 41

 Bukauskienė (Dūdėnaitė)Laimutė

Dambrauskai 

Jaunuolis 

 

 M  M    

42

Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M  M  M    

43

Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo

Daujotai

Abdankas

 M

 M      

44

Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

 M

 M      

45

Bytautas Saulius, Vlado

Bytautai

Grifas (Gryf)

 M

       
46

Bertulienė Čerkelienė Ibianskaitė Janina

   Ostoja        

 

 

 47

Čirūnaitė Jūratė, Simono

 Radavičiai

 Rudnica

 

         

 48

Česnovas Lukas, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

 

         

49

Česnovas Viktoras, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

 

         

 50

Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero

Jazdauskai

Dombrova

 

         

51

Čeponis Valdas, Raimundo

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

 

         

52

Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

 M

 M  M      

53

Dargvainytė Aldona,Ipolito

Dargvainiai

Zninas

 M

 M        

54

Dargvainis Tomas,Mečislovo

Dargvainiai

Zninas

 

         

55

Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto

Šliogeriai

Vieniava

 

         

 56

Daugėla Algimantas, Vaclovo Stanislovo

Daugėlai

Zadora

 M

       

 57

Daugėla Bajalis Audrius, Jono

Daugėlai

Zadora

 M

 M  M  M

 

 

58

Daugėla Bajalis Gintaras, Jono

Daugėlai

Zadora

 

         

 59

Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

 M      

 60

Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus

Daugėlai

Zadora

 M

         
 61

Daugėlienė(Aržanovaitė)Irena, Nikolajaus

Daugėlai

Zadora

M  M  M  M    

 62

Daujotas Mykolas, Stepono

Daujotai

Abdankas

 M

 M  M      

63

Daujotienė (Germanavičiūtė)Rasa, St.

     M          

64

Dementeška Albinas, Vlado

     M  M  M    

65

Dementeškienė Bronislava, Juozo

     M  M  M    

66

Diminskas Vytis, Vytauto

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

         
 67

Dragataitė Deimantė, Romualdo

Piotrovskiai

Naktikovas (Slepowron)

           
 68

Charževskis Raimundas, Jurgio 

Charževskiai

 Šreniava

   M      

 69

Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo

Drąsutavičiai

Naktikovas (Ślepowron)

 M

         

70

Drąsutavičienė Andziulytė Klotilda

               
71

Drąsutavičius Arvydas, Vaclovo

               

 72

Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

 M

         

73

Edwards Kerbedytė Auksė, Kazio

               

 74

Emma (Šimanauskaitė) Vesta

Šimanauskai

Naktikovas (Ślepowron)

 M

         
 75

Friedl Kristina, Prano

Piotrovskiai

(Slepowar)
Naktikovas

M          

76

Gaigalienė (Giniotytė) Violeta

Giniočiai

Zaremba

 M  M    M    

77

Gaigalaitė Milda

Giniočiai

Zaremba

 M          
 78

Gailiušis Mindaugas, Žilvino

Sirtautai

Lubicz

  Ms        
 79

Gailiušytė Misiūnė Aistė, Žilvino

Sirtautai

Lubicz

  Ms        

80

Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio

Derbutai

Dryja

 M

 M  M    

 81

Giedraitytė Emilija, Artūro

Derbutai

Dryja

 M

M  M  M    
 82

Giedraitienė (Radvilaitė) Dalia, Rimtauto Eugenijaus

Radvilavičiai

Lubicz

 M  M        

 83

Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M        
 84

Giniotis Kasparas,Gyčio

Giniočiai

Zaremba

 M          
85

Giniotienė Monstavičiūtė Lidija

Giniočiai

Zaremba

 M  M    M    
86

Giniotis Gytis, Gintauto

Giniočiai

Zaremba

 M          

 87

Gineitis Rimantas, Zenono

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

 M

 M        

 88

Gelažius Alvydas, Broniaus

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

 M

 M  M  M    

 89

Gelažius Rokas, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M  M  M    

 90

Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

 M

 M  M  M    
 91

Gelžinienė Janina

               
 92

Gelžinienė(Miodušauskaitė) Antanina Genovaitė

Miodušauskai Mikulinsky            

 93

Gedvilas Romualdas, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 M

 M      

 94

Gedvilaitė Deimantė, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 M

 M  M      

 95

Gedvilaitė Nomeda, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 M  M      

 96

Gravrock/Grafas Anton von Gravrock

Gravrogk'ai

Gravrogk

 M

 M  M  M    

 97

Grigalevičius Tomas, Algimanto

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

 M

 M M  M  M    

 98

Grigalevičienė Jovita, Stanislovo

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

 M

 M M  M    

 99

Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

 M

 M M    

 100

 

 

 

 

         
 101

Graham Mary (Muscus), Anthony

     M  M       
102

Graham Thom

     M  M       
 103

Graham Elizabet Kathellen

    M      
104

Indrelienė(Gailevičiūtė) Halina Izolda

               
 105

Ivaškevičiūtė Eugenija, Stanislovo

Ivaškevičiai  Trimitai (Trąby)  M  M        

 106

Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo

Derbutai

Dryja

 

 M  M  M    
107

Janiukštienė(Remesaitė) Irena,H.

               
 108

Jaržemskienė (Giniotytė) Asta,Gintauto

Giniočiai

Zaremba

 M          

109

Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia

Daujotai

Abdankas

 M

 M  M      

 110

Jucevičius Juventas, Petro

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M  M    

111

Juknevičius Stasys Antano

Juknevičiai

Jaunuolis (Junosza)

 

         

 112

Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino

Drovdvilai

Liubičas (Lubicz)

 M

 M  M    
 113

Juozaitinė Biliukaitė Neringa

 Barodzicų  Boncza  M        
 114

Jurkėnienė (Sinkutė) Lina, Algimanto

Gibronai

Dževica (Drzewica)

 M  M   M    
115

Jurkėnas Mantas, Ryčio

Gibronai

Dževica (Drzewica)

 M  M     
116

Jurkėnas Rokas, Ryčio

Gibronai

Dževica (Drzewica)

M  M   M    
 

 

 

 

 

         

117

Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo

Paplauskai

Trzaska

 M

     

 118

 

   

 

         
 119 Kšivickas Algimantas, Jono   Kšivickai Ostoja     Ms  M      
 120 Kšivickas Darius, Vlado Kšivickai Ostoja   Ms        

 121

 

 Kšivickaitė Aurelija, Algimanto

Kšivickai 

 Ostoja

 

 Ms  M      

 122

Kšivickaitė Valeikienė Gertrūda,Vlado

Kšivickai

Ostoja

  Ms        

 123

Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco

Turevičiai

Demborogas

 

         

124

Kasinskaitė Laura, Artūro

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

 

         

125

Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

 

         

 126

Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio

Vainauskai

Ostoja

 M

 M      

 127

Kazakevičius Albinas, Vytauto

Kazakevičiai

Kownia

 

         
 128

Kazakevičius Simas,Žilvino

     M          
129

Kazakevičienė(Rimkūnaitė) Egidija,A.

     M          
130

Kazakevičienė (Giniotytė) Alina, Justino

Giniotai Zaremba    M    M    
131 Kazakevičius Naglis, Vytauto Giniotai Zaremba            
132 Kiaušienė (Kazakevičiūtė) Eglė, Vytauto Giniotai Zaremba            

133

Kerys Napoleonas Jurgis

 Jackevičiai  Sulima            
 134

Kerys Augustas

Jackevičiai Sulima            
 135

Keskjula Aivaras, A.

               

136

Keskjula (Vaitkevičiūtė) Joana, Juozapo

 

 

 

         
 137

Keskjula Lusikas Alina, Ants

               
138

Kerbedis-Kerbedys Kazimieras, Petro

     M  M        
139

Kerbedis Rasius, Kazimiero

               
140

Kerbedis Evaldas, Rasiaus

               
141 Kerbedis Edvinas,Rasiaus                
 142

Kirlienė Greta, Elijaus

Petkevičiai

Traby

           

143

Kontrimavičius Vidas, Antano

Kontrimavičiai

Vartai (Brama)

 

         
 144

Konkulevičius Šarūnas Jonas, Povilo

       M     M      
 145

Koriznaitė Ramutė, Mykolo

Koriznai

Koryzna

M

 M  M  M    

146

Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano

Noreikai

Liubičas

 M

 M  M      

 147

Krisiukėnas Liudas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

 M

 M  M      

 148

Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

 M

 M  M      

 149

Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco

Turevičiai

Demborogas

 

         

 150

Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko

Nutautai

Leliva (Leliwa)

 

         

151

Kugelienė (Kadžytė) Vida, Antano

Ridzevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

         
 152

Kulvietienė (Kunčinaitė) Armina, Levon

               
153

Kulvietienė (Rūgieniūtė) Darija, Juozo

               
 154

Kulvietis Antanas, Juozo

               
155

Kulvietis Daumantas, Antano

               
 156

Kulvietis Eugenijus, Antano

               

 157

Kundrotienė (Ratomskytė) Giedrė, Felikso

Ratomskiai

Bokštai (Wieże)

 

         
158

Kupliauskienė (Zaveckaitė) Eglė, Antano

               
159

Kvedaravičienė Jolanta

Bartoševičiai Zadora            
160

Kvedaravičiūtė Justina, Raimundo

Bartoševičiai Zadora            
 161

 Liaudanskienė (Vanagaitė) Neringa

 Volbekai/Sipavičiai Lapinas/Lapinas       M  M    
162 

Liaudanskaitė Judita,Arvydo

Volbekai/Sipavičiai Lapinas/Lapinas     M  M    
163

Laurutis Algimantas, Ambraziejaus

               
 164

Laurutis Vincas, Prano

               
165

Laurutienė (Kiserauskaitė) Gražina, Jono

               

 

Lazdauskas Tomas,Kęstučio 

 Gibronai Dževica(Drzewica)   -  M  M    
 

Lazdauskas Gintautas,Tomo

Gibonai Dževica(Drzewica) - M  M    
 166

Lazdauskas Romualdas Kęstutis, Stanislovo

Gibronai

Dževica(Drzewica)

 M        
167

Lukošius Emilijus, Virginijaus

Bartoševičiai

Zadora

           

 168

Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

 M M

 M  M  M    

 169

Likevičius Kazimieras, Vytauto Dominyko

Kudrevičiai

Gulbė (Łabędź)

 

         

170

Liškauskas Kęstutis

     M  M  M      

171

Lukoševičienė (Cerpickaja) Irena, Jaroslavo

Cierpickiai

Osorija (Osorya)

 

         

 172

Majauskas Gerardas, Vladislovo

Majauskai

Gedgaudai

Senas arklys

Hippocentaurus

M

 M  M  M    

 173

Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono

Gaidamavičiai

Pomianas (Pomian)

M

 M  M  M    

 174

Maksimovas Jonas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

 M

         

175

Maksimovaitė Alina, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

 

         

176

Maksimovaitė Eglė, Jono

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

 M

         

177

Maksimovas Zigmas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

 M        

 178

Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

         

179

Markauskienė (Navickaitė) Liudvika, Klemenso

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

 M

M    M  M    

180

Markauskaitė Rita, Alvydo

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

 

   M  M    

181

Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto

Gecevičiai

Koscieša (Kościesza)

 

         

 182

Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano

Dobrovolskiai

Svienčicas

 M

 M        

183

Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

 M

   M  M    

 184

Montvilas Ričardas, Eduardo

Montvilai

Leliva (Leliwa)

 M

 M   M    

 185

Montvilas Romas, Antano

Montvilai

Kolona (Kolumna)

 

         

 186

Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto

Abakevičiai

Kirvis (Topor)

 

         

 187

Morkūnas Arūnas, Florijono

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

         

 188

Neverauskas Anatolijus, Valerijono

Neverauskai

Pusožis (Pobog)

 

         

 189

Obolevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano

Janavičiai

Radvanas

 M

 M  M      

 190

Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio

Fanstiliai

Fanstil

 M

 M  M      
191

Pakinkis Vidas, Vinco

Stankevičiai

Magila

 M  M   M  M    

 192

Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo

Kulikauskai

Drogomir

 M

 M    

 193

Parnarauskas Jonas, Jono

Zakševskiai

Liubičas (Lubicz)

 M

         

194

Paulaitis Kęstutis, Antano

               

 195

Paulauskienė (Rimkevičiūtė) Anelė, Konstantino

Rimkevičiai

Pobogas

 

         

196

Palevičius Arvydas, Prano

Romancevičiai

Lubicz

  Ms  M  M    

197

Peimienė Auda Margarita, Hario

Snieškai

Nečiuja

 

         

 198

 Pažarauskienė (Biliukaitė) Raimonda Lolita Barodzicų   Boncza

 M

 M        
 199 Pažarauskaitė Eglė, Egidijaus Barodzicų  Boncza  M        
 200 Pažarauskas Adomas,Egidijaus Barodzicų Boncza  M  M        

 201

Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano

Vainauskai

Ostoja

 M

 M      
202

Petrauskienė (Kerbedytė) Edita, Mečislovo

               

203

Petrauskas Justas Virgilijaus

               
204

Petrauskas Paulius Virgilijaus

               

205

Pozingienė (Geležinytė) Jolanta, Danieliaus

 Miodišauskai Mikulinskis            
 206

Pozingis Henrikas

Miodišauskai

Mikulinskis

           

 207

Pileckienė (Kerytė) Jurgita, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

 

         

208

Počiuipa Artūras, Zenono

Počiuipai

Počiuipa

 M

 M  M  M    

 209

Počiuipa Mantas, Artūro

Počiuipai

Počiuipa

 M

 M   M    

 210

Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro

Požerskiai

Gieraltas

 

         

211

Požerskis Povilas, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

         

 212

Požerskytė Monika, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

         

 

 

 

 

 

         

 213

Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio

Koreivai

Dembno

 

         

 214

Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 

         
 215

Radvilas Rimtautas Eugenijus,Juozapo

Radvilavičiai

Lubicz

 M  M        

216

Rafanavičius Deividas, Jono

Marcinkevičiai

Leliva (Leliwa)

 

         

217

Ragulskis Minvydas Kazys, Kazimiero

               

 218

Ratomskis Feliksas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

 

         

 219

Ratomskis Ričardas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

 M

 M    M  M    

220

Razbadauskas Alvydas, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 

         

 221

Rimkutė Gertrūda, Arvydo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

 

         

 222

Rimkus Arvydas, Pranciškaus Algirdo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

 

         

223

Rimkūnas (Gaigalas) Aloyzas Dominykas

               

224

Rimkūnienė Irena Petronėlė

    M          

 225

Rudokas Edmundas Rytis, Stepo Vaidoto

Virpšai

Rola

 

         

226

Rudokienė (Kiliotaitytė) Jolanta, Romualdo

Virpšai

Rola

 

         

 227

Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano 

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

 

         

228

Rugieniūtė Agnė, Žydrūno

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

 

         

229

Rukas Daujotis Artūras, Jono

Rimgailai /Zaleckiai/    Daujotai

Despotes /Liubičas/    Grifas (Gryf)

 M

 M  M      

 230

Ruseckas Giedrius, Jono

Pribušauskai

Gžymala

 

         

231

Ruseckienė(Sipavičiūtė) Vaida, Artūro

Pribušauskai

Gžmyla

 

         

 232

Sabas Jonas, Vytauto

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

 M  M    

 233

Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

 M

 M   M  M    

234

Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

 M

 M   M    
235

Savickienė (Žukaitė) Aleksandra, Aleksandro 

 Derbutai  Dryja  M        

 236

Savičanskaitė Alina, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

         

237

Sotničenkaitė Lina, Leonido

Demontavičiai

Waž

 

         

238

Savičauskas (Savičanskas) Vilius, Alf.

               

239

Sekliuckis Vitolis, Juozo

Sekliuckiai

Papžica (Paprzyca)

Girnų Akmuo

M

   M    
 240

Sinkuvienė (Lazdauskaitė) Dainė, Stanislovo

Gibronai

Dževica (Drzewica)

 M  M   M  M    

241

Skardžius Vytautas, Jakovo

Šimkevičiai

Kapas (Mogila)

 

         

242

Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono

Varanavičiai

Korwin

 

         

243

Skrupskienė (Baltrušaitytė) Daina Rima, Antano

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

 M

 M   M  M    

 244

Skrupskis Saulius, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

 M

 M   M    
 245

Skrupskytė Emilija, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

 M  M   M    
246

Skiraitienė (Butkevičiūtė) Stasė Joana, Stasio

Butkevičiai

Vanagas
(Jastrzebiec)

 M      

 247

Slavinskas Alfonsas, Jono

Slavinskai

Leliva (Leliwa)

M

         

248

Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus

Misevičiai

Kirvis (Topor)

 M

   M    

249

Snieška Vytautas, Valerijono

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

 M

 M  M      

250

Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto

Burbai

Naktikovas/
Odynec

 

         
251

Spulginienė Adolfina, Adolfo

Petkevičiai

Traby

           
252

Spulginas Elijus, Reomaldo

Petkevičiai

Traby

           
 253

Spulginienė Ina, Viktoro

Petkevičiai

Traby

           
254

Sutkienė (Kulvietytė) Asta, Antano

               
 255

Stašaitienė (Valuckytė) Genovaitė

       M  M      
256

Šaferis Viktoras, Mykolo

               
257

Šakalienė (Baliutavičiūtė) Elena Marija

     M  M    M  M    
258

Šaluga Juozas, Stepo

Šoluchai

Pasaulis (Swiat)

 M  M        

259

Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto

Prialgauskai

Dolenga

 M M

 M  M    

260

Šeputienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo

Rutkauskai

Pusožis (Pobog)

 

         

261

Šarkienė (Ibianskaitė) Elena Lidija, H.

               

262

Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 M  M      

263

Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

 

         

 264

 Šeinauskienė Adukevičiūtė Janina

 Žabai  Koscieša

 

 M  M  M    

265

Tolle (Savickytė) Jurgita, Kęstučio

Derbutai

Dryja

 M          

266

Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano

Noreikai

Liubičas

M

 M  M      

267

Vaičiūnienė(Drąsutavičiūtė) Vilda,V.

               
 268

Vaitkienė (Skiraitytė) Gintarė, Prano

Butkevičiai Vanagas
(Jastrzebiec)
 M          
269

Vaitiekūnas Modestas, Aleksandro

Narkevičiai Vieniava(Wieniawa)  M  M  M    

270

Valiūnienė (Derbutaitė) Nijolė, Boleslovo

 Derbutai Dryja  M M    M      
 271

Varnienė Zita, Algirdo

 Noreikos  Lubič (Lubicz)  M  M  M    

 272

Vervečkienė (Masliukaitė), Vytauto

 Karpiai

 Karp (Carpio)

 

         

 273

Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro

Franckevičiai

Brodzicas (Brodzic)

 

         

 274

Veretinskas Edvinas, Romaldo

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

 

         

 275

Veretinskas Romaldas, Antano

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

 

         

276

Verbickas Algirdas, Petro

Daugelevičiai

Niečuje

 M

         

277

Verikienė (Bublytė)Monika,Eriko

Dobrovolskiai Svienczyc M  M  M      

278

Vitkauskas Remigijus, Viktoro

               
279

Vitkauskienė (Baradautytė) Algima, Sig.

               
 280

Vervečkienė Ilona, Vytauto

Markgrafai Karpiai Karp (Carpio)     M      

281

Zarakauskienė (Kerytė) Rūta, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

 

         

 282

Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus

Piotrovskiai/ Burbai

Naktikovas/
OdynecIII

 

         
 283

Zablockienė (Baltrėnaitė) Laura, Vidmanto 

Jasudai

Tačala (Taczala)

 M  M    M      

 284

Zaborskienė (Gutauskaitė) Rima,V.

 

 

           
 285

Zasimovskis Laimis, Stasio

Valuckai

Nalečas (Nalecz)

   M  M      

 

 

 

1,2 % - į KABD pervesta GPM suma. Nario mokesčio lengvata bus taikoma, pateikus dokumentus apie skirtą paramą draugijai.

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises ir pareigas.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Gegužė 2024
Pr A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dabar svetainėje 3 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas