Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr.

Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name

Protėviai/
Ancestry

Giminės herbas/ Family Coat of
Arms

2018

2019

2020

2021

2022

1

Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

 

 

 

 

2

Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

 M

 M

 

3

Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio

Nutautai

Leliva (Leliwa)

N

 

 

 

 

4

Aniulis Mindaugas, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

 

 

 

5

Aniulis Romanas, Karolio

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

 

 

 

6

Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano

Senkevičiai

Tarnava
(Tarnawa)

M

 M

M

 M

 

7

Antanaitis Tadas, Donato

Senkevičiai

Tarnava
(Tarnawa)

M

M

M

M

 

8

Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

9

Ališauskienė Gailevičiūtė Ilona

   

M

       
 10

Augutytė Rasa, Juozo Antano

   

M

 M  M  M  M
 11

Arbačiauskienė Gražina, Juozo

Dobrovolskiai Swienczyc  - M      

12

Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano

Bazarai

Niečuja
(Nieczuja)

M

 

 

 

 

13

Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

M

 

 

 

 

14

 Bublys Laurynas, Eriko  Dobrovolskiai  Sweiczyc      

 M

 
 15

Baltrėnienė (Tarasevičiūtė) Virginija

Jasudai

Tačala(Taczala)

-

-

M

 M  
 16

Baltrėnas Paulius, Vidmanto

Jasudai

Tačala (Taczala)

-

-

M

 M  

17

Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino

Blinstrubai

Gulbė (Łabędź)

 

 

 

 

18

Bartaševičiūtė Ieva, Algimanto 

Bartoševičių

Zninas (Znin)

M

 

 

 

 

19

Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo

Juknevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 1 proc.

M

 M

 

20

Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo 

Lekavičiai

Valtis (Lodzia)

M

 

 

 

 

21

Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro 

Snieškai

Niečuja
(Nieczuja)

M

 M

 

 

 

22

Belozaras Robertas, Vytauto

Belozarai

Vieniava

M

 M

M

 M

 

23

Beržinienė Reda, Stepono

Jucevičiai

Leliva

M

 

 

 

 
 24

Bilinskienė Liesytė Neringa Amelita

   

M

 M  M  M  
 25

Biliukienė Butagenytė Irena,Vaclovo

   

M

M      

26

Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo

Ivaškevičiai

Trimitai (Traby)

M

 M

 M

 M

 
27

Blaževičius Henrikas,Alfonso

   

M

       
 28

Blaževičius Tadas, Henriko

   

M

       
 29

Blaževičiūtė Indrė, Henriko

   

M

       
 30

Blažytė Nemira, Ričardo

   

M

M  M  M  
 31

Brazauskaitė Aistė

Miodušauskai

Mikulinsky

 -

M

     
 32

Brazauskas Andrius

Miodušauskai

Mikulinsky

 

M

     
 33

Brazauskienė Jurgita

Miodušauskai

Mikulinsky

 

M

     

34

Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko

Derbutai

Dryja

M

 

 

 

 

35

Beata Broniukaitytė, Artūto

Derbutai

Dryja

M

 

 

 

 

36

Bublys Erikas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

 M

 M

 M

 

37

Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

M

 

38

Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo

Daujotai

Abdankas

M

 M

 

 M

 

39

Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 M

 M

 

40

Bytautas Saulius, Vlado

Bytautai

Grifas (Gryf)

M

 M

 M

 M

 
41

Bertulienė Čerkelienė Ibianskaitė Janina

   

M

       

 42

Čirūnaitė Jūratė, Simono

 Radavičiai

 Rudnica

 

M

 

 

 

 43

Česnovas Lukas, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

 

 

 

 

44

Česnovas Viktoras, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

 

 

 

 

 45

Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero

Jazdauskai

Dombrova

 

 

 

 

46

Čeponis Valdas, Raimundo

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

 

 

 

 

47

Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

M

 M

 

48

Dargvainytė Aldona,Ipolito

Dargvainiai

Zninas

M

M

 

 

 

49

Dargvainis Tomas,Mečislovo

Dargvainiai

Zninas

N

 

 

 

 

50

Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto

Šliogeriai

Vieniava

 

 

 

 

 51

Daugėla Algimantas, Vaclovo Stanislovo

Daugėlai

Zadora

M

 M

 M

 

 

 52

Daugėla Bajalis Audrius, Jono

Daugėlai

Zadora

M

 M

 M

 M

 

53

Daugėla Bajalis Gintaras, Jono

Daugėlai

Zadora

M

 M

 

 

 

 54

Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

M

M

M

 

 55

Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

 M

 M

 M

 
 56

Daugėlienė(Aržanovaitė)Irena, Nikolajaus

Daugėlai

Zadora

 

M

M M  

 57

Daujotas Mykolas, Stepono

Daujotai

Abdankas

M

 M

 

 M

 

58

Daujotienė (Germanavičiūtė)Rasa, St.

   

M

     M  

59

Dementeška Albinas, Vlado

     M M  M  M  

60

Dementeškienė Bronislava, Juozo

     M  M  M  M  

61

Diminskas Vytis, Vytauto

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

M

M

 
 62

Dragataitė Deimantė,Romualdo

Piotrovskiai

Naktikovas (Slepowron)

 

M

     
 63                

 64

Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo

Drąsutavičiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 M

 M

 

65

Drąsutavičienė Andziulytė Klotilda

   

M

       
66

Drąsutavičius Arvydas, Vaclovo

             

 67

Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

 

 

 

 

68

Edwards Kerbedytė Auksė, Kazio

   

M

       

 69

Emma (Šimanauskaitė) Vesta

Šimanauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 M

 M

 
 70

Friedl Kristina, Prano

Piotrovskiai

(Slepowar)
Naktikovas

 -  M  M M  

71

Gaigalienė (Giniotytė) Violeta

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

 M  

72

Gaigalaitė Milda

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

 M  

73

Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio

Derbutai

Dryja

M

 M

M

 M

 

 74

Giedraitytė Emilija, Artūro

Derbutai

Dryja

M

 M

 M

 M

 
 75

Giedraitienė (Radvilaitė) Dalia, Rimtauto Eugenijaus

Radvilavičiai

Lubicz

-

-

Ms

 M  

 76

Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

 M

M

 
 77

Giniotis Kasparas,Gyčio

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

 M  
78

Giniotienė Monstavičiūtė Lidija

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

 M  
 79

Giniotis Gytis, Gintauto

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

 M  

 80

Gineitis Rimantas, Zenono

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 81

Gelažius Alvydas, Broniaus

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 

 M

 

 82

Gelažius Rokas, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 

M

 

 83

Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

 

 M

 
 84

Gelžinienė Janina

   

M

M

     
 85

Gelžinienė(Miodušauskaitė) Antanina Genovaitė

Miodušauskai Mikulinsky

  M

M

     

 86

Gedvilas Romualdas, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M

 M

 M

 

 87

Gedvilaitė Deimantė, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M

M

 M

 

 88

Gedvilaitė Nomeda, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M

M

 

 

 89

Gravrock/Grafas Anton von Gravrock

Gravrogk'ai

Gravrogk

M

 M

 M

 M

 

 90

Grigalevičius Tomas, Algimanto

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

 M

M

 M

 

 91

Grigalevičienė Jovita, Stanislovo

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

 M

M

 M

 

 92

Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

 M

M

 M

 

 93

Grinkienė (Zenkevičiūtė) Elena, Vlado

Zenkevičiai

Siekierz

M

 M

 M

 M

 
 94

Graham Mary (Muscus), Anthony

   

M

M

M  M  
95

Graham Thom

   

M

M

M  M  
 96

Graham Elizabet Kathellen

   

M

M

M M  
97

Indrelienė(Gailevičiūtė) Halina Izolda

   

M

       
 98

Ivaškevičiūtė Eugenija, Stanislovo

Ivaškevičiai  Trimitai (Trąby)

M

M  M  M  

 99

Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo

Derbutai

Dryja

M

 M

 M

 

 
100

Janiukštienė(Remesaitė) Irena,H.

   

M

       
 101

Jaržemskienė (Giniotytė) Asta,Gintauto

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

 M  

102

Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia

Daujotai

Abdankas

M

 M

 

 M

 

 103

Jucevičius Juventas, Petro

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M

M

M

 

104

Juknevičius Stasys Antano

Juknevičiai

Jaunuolis (Junosza)

 

 

 

 

 105

Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino

Drovdvilai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

 M

 
 106

Juozaitinė Biliukaitė Neringa

   

M

 M      
 107

Jurkėnienė (Sinkutė) Lina, Algimanto

Gibronai

Dževica (Drzewica)

   

M

 M  
108

Jurkėnas Mantas, Ryčio

Gibronai

Dževica (Drzewica)

   

M

 M  
109

Jurkėnas Rokas, Ryčio

Gibronai

Dževica (Drzewica)

   

M

M  

 110

Jurskytė Jurskis Snieguolė, Alfonso

Tallat-Kelpšai

Prusas I (Prus I)

M

M

 M

 

 

111

Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo

Paplauskai

Trzaska

M

 M

M

 M

 

 112

 Juškauskas Deividas, Artūro

 Zaleskiai

 Lubič

M

 

 

 

 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 115

Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco

Turevičiai

Demborogas

M

M

 

 

 

116

Kasinskaitė Laura, Artūro

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

 

 

 

 

117

Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

 

 

 

 

 118

Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio

Vainauskai

Ostoja

M

 M

 M

 M

 

 119

Kazakevičius Albinas, Vytauto

Kazakevičiai

Kownia

M

 

 

 

 
 120

Kazakevičius Simas,Žilvino

    M

M

 M  M  
121

Kazakevičienė(Rimkūnaitė) Egidija,A.

    M

M

 M  M  
122

Kazakevičienė (Giniotytė) Alina, Justino

Giniotai Zaremba -

-

M    
 123 Kazakevičius Naglis, Vytauto Giniotai Zaremba     M    
124 Kiaušienė (Kazakevičiūtė) Eglė, Vytauto Giniotai Zaremba     M    

125

Kerys Napoleonas Jurgis

 Jackevičiai  Sulima  -

M

     
 126

Kerys Augustas

Jackevičiai Sulima  -  M      
 127

Keskjula Aivaras, A.

    M        

128

Keskjula (Vaitkevičiūtė) Joana, Juozapo

 

 

M

 

 

 

 
 129

Keskjula Lusikas Alina, Ants

   

M

       
130

Kerbedis-Kerbedys Kazimieras, Petro

   

M

       
131

Kerbedis Rasius, Kazimiero

   

M

       
 132

Kerbedis Evaldas, Rasiaus

   

M

       
133 Kerbedis Edvinas,Rasiaus     M        
 134

Kirlienė Greta, Elijaus

Petkevičiai

Traby

-

M

     

135

Kontrimavičius Vidas, Antano

Kontrimavičiai

Vartai (Brama)

M

 

 

 

 
 136

Konkulevičius Šarūnas Jonas, Povilo

   

M

M

 M    
 137

Koriznaitė Ramutė, Mykolo

Koriznai

Koryzna

   

M

M

 

138

Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano

Noreikai

Liubičas

M

M

M

 M

 

 139

Krisiukėnas Liudas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

 M

M

 M

 

 140

Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

 M

M

 M

 

 141

Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco

Turevičiai

Demborogas

 

 

 

 

 142

Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko

Nutautai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

 

143

Kugelienė (Kadžytė) Vida, Antano

Ridzevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 M

M

 
 144

Kulvietienė (Kunčinaitė) Armina, Levon

   

M

M

     
145

Kulvietienė (Rūgieniūtė) Darija, Juozo

   

M

M

     
 146

Kulvietis Antanas, Juozo

   

M

M

     
147

Kulvietis Daumantas, Antano

   

M

M

     
 148

Kulvietis Eugenijus, Antano

   

M

M

     

 149

Kundrotienė (Ratomskytė) Giedrė, Felikso

Ratomskiai

Bokštai (Wieże)

M

 

 

 

 
150

Kupliauskienė (Zaveckaitė) Eglė, Antano

   

M

       
151

Kvedaravičienė Jolanta

Bartoševičiai Zadora

M

M      
152

Kvedaravičiūtė Justina, Raimundo

Bartoševičiai Zadora   M M    
 153

Lahm (Bresnaham) Kathleen Elizabet, D.

   

M

M

     
 154

Laurutis Algimantas, Ambraziejaus

   

M

       
 155

Laurutis Vicas, Prano

   

M

       
156

Laurutienė (Kiserauskaitė) Gražina, Jono

   

M

       

157

Laukienė (Poderskytė) Scholastika, Benedikto 

Noreikai

Liubičas

M

 M

 M

 M

 
 158

Lazdauskas Romualdas Kęstutis, Stanislovo

Gibronai

Dževica(Drzewica)

   

M

   
159

Lukošius Emilijus, Virginijaus

Bartoševičiai

Zadora

   

M

   

 160

Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

 M

M

 M

 

 161

Likevičius Kazimieras, Vytauto Dominyko

Kudrevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

 M

 

 

 

162

Liškauskas Kęstutis

   

M

M

M  M  

163

Lukoševičienė (Cerpickaja) Irena, Jaroslavo

Cierpickiai

Osorija (Osorya)

M

 M

 

 

 

 164

Majauskas Gerardas, Vladislovo

Majauskai

Gedgaudai

Senas arklys

Hippocentaurus

M

 M

 M

M

 

 165

Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono

Gaidamavičiai

Pomianas (Pomian)

M

 M

M

M

 

 166

Maksimovas Jonas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

 M

 M

 

167

Maksimovaitė Alina, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

 

 

 

 

168

Maksimovaitė Eglė, Jono

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

 M

 

169

Maksimovas Zigmas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

M

 

 170

Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

 

 

 

171

Markauskienė (Navickaitė) Liudvika, Klemenso

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

 M

 

172

Markauskaitė Rita, Alvydo

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

 

 

 

173

Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto

Gecevičiai

Koscieša (Kościesza)

 

 

 

 

 174

Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 

175

Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

 M

 M

 

 176

Montvilas Ričardas, Eduardo

Montvilai

Leliva (Leliwa)

M

 M

 M

 M

 

 177

Montvilas Romas, Antano

Montvilai

Kolona (Kolumna)

M

 

 

 

 

 178

Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto

Abakevičiai

Kirvis (Topor)

M

 

 

 

 

 179

Morkūnas Arūnas, Florijono

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 

 180

Neverauskas Anatolijus, Valerijono

Neverauskai

Pusožis (Pobog)

 

 

 

 

 181

Obolevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano

Janavičiai

Radvanas

M

 M

 M

 

 

 182

Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio

Fanstiliai

Fanstil

M

M

 

 M

 
183

Pakinkis Vidas, Vinco

Stankevičiai

Magila

M

M

 M  M  M

 184

Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo

Kulikauskai

Drogomir

M

 M

 M

 M

 

 185

Parnarauskas Jonas, Jono

Zakševskiai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

M

 M

 

186

Paulaitis Kęstutis, Antano

   

M

M

     

 187

Paulauskienė (Rimkevičiūtė) Anelė, Konstantino

Rimkevičiai

Pobogas

M

 

 

 

 

188

Peimienė Auda Margarita, Hario

Snieškai

Nečiuja

M

 M

 

 

 

 189

         

 

 

 

 190

Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano

Vainauskai

Ostoja

M

 M

 

 M

 
191

Petrauskienė (Kerbedytė) Edita, Mečislovo

   

M

       

192

Petrauskas Justas Virgilijaus

   

M

       
193

Petrauskas Paulius Virgilijaus

   

M

       

194

Pozingienė (Geležinytė) Jolanta, Danieliaus

 Miodišauskai Mikulinskis

 

 M

     
 195

Pozingis Henrikas

Miodišauskai

Mikulinskis

Ms

M

     

 196

Pileckienė (Kerytė) Jurgita, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

M

 M

 

 

 

197

Počiuipa Artūras, Zenono

Počiuipai

Kosciesza

M

 M

M

 M

 

 198

Počiuipa Mantas, Artūro

Počiuipai

Kosciesza

M

 M

M

 M

 

 199

Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 

200

Požerskis Povilas, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 

 201

Požerskytė Monika, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 

 202

Prekeris Algirdas, Romualdo

Prekeriai

Borch

M

 M

 

 

 

 203

Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio

Koreivai

Dembno

 

 

 

 

 204

Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

 
 205

Radvilas Rimtautas Eugenijus,Juozapo

Radvilavičiai

Lubicz

-

-

Ms

 M  

206

Rafanavičius Deividas, Jono

Marcinkevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

 

207

Ragulskis Minvydas Kazys, Kazimiero

   

M

       

 208

Ratomskis Feliksas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

 

 

 

 

 209

Ratomskis Ričardas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

M

 M

 M

 

210

Razbadauskas Alvydas, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

 

 211

Rimkutė Gertrūda, Arvydo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

 M

 M

 

 

 212

Rimkus Arvydas, Pranciškaus Algirdo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

 M

 M

 

 

213

Rimkūnas (Gaigalas) Aloyzas Dominykas

   

M

M

 M    

214

Rimkūnienė Irena Petronėlė

   

M

M

 M M  

 215

Rudokas Edmundas Rytis, Stepo Vaidoto

Virpšai

Rola

M

 

 

 

 

216

Rudokienė (Kiliotaitytė) Jolanta, Romualdo

Virpšai

Rola

M

 

 

 

 

 217

Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano 

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

 

 

 

 

218

Rugieniūtė Agnė, Žydrūno

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

 

 

 

 

219

Rukas Daujotis Artūras, Jono

Rimgailai /Zaleckiai/    Daujotai

Despotes /Liubičas/    Grifas (Gryf)

M

 M

 M

 M

 

 220

Ruseckas Giedrius, Jono

Pribušauskai

Gžymala

M

 

 

 

 

221

Ruseckienė(Sipavičiūtė) Vaida, Artūro

Pribušauskai

Gžmyla

M

 

 

 

 

 222

Sabas Jonas, Vytauto

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

M

 M

 M

 

 

 223

Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

M

 M

 M

 M

 

224

Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

M

 M

M

 M

 
225

Savickienė (Žukaitė) Aleksandra, Aleksandro 

 Derbutai  Dryja  M

M

 M  M  

 226

Savičanskaitė Henrika, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

M

 M

 

 

 

227

Sotničenkaitė Lina, Leonido

Demontavičiai

Waž

N

 

 

 

 

228

Savičauskas (Savičanskas) Vilius, Alf.

   

M

       

229

Sekliuckis Vitolis, Juozo

Sekliuckiai

Papžica (Paprzyca)

Girnų Akmuo

M

 M

 M

M

 
 230

Sinkuvienė (Lazdauskaitė) Dainė, Stanislovo

Gibronai

Dževica (Drzewica)

   

M

 M  

231

Skardžius Vytautas, Jakovo

Šimkevičiai

Kapas (Mogila)

M

 

 

 

 

232

Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono

Varanavičiai

Korwin

M

 

 

 

 

233

Skrupskienė (Baltrušaitytė) Daina Rima, Antano

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

 M

 

 234

Skrupskis Saulius, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

M

 M

 
 235

Skrupskytė Emilija, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

-

M

 M  M  
236

Skiraitienė (Butkevičiūtė) Stasė Joana, Stasio

Butkevičiai

Vanagas
(Jastrzebiec)

-

-

M

 M  

 237

Slavinskas Alfonsas, Jono

Slavinskai

Leliva (Leliwa)

M

 M

 M

M

 

238

Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

 M

 M

 

239

Snieška Vytautas, Valerijono

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

 M

 M

 M

 

240

Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto

Burbai

Naktikovas/
Odynec

 

 

 

 
241

Spulginienė Adolfina, Adolfo

Petkevičiai

Traby

-

M

     
242

Spulginas Elijus, Reomaldo

Petkevičiai

Traby

-

M

     
 243

Spulginienė Ina, Viktoro

Petkevičiai

Traby

-

M

     
244

Sutkienė (Kulvietytė) Asta, Antano

   

M

M

     
 245

Stašaitienė (Valuckytė) Genovaitė

      M M    
246

Šaferis Viktoras, Mykolo

   

M

       
247

Šakalienė (Baliutavičiūtė) Elena Marija

   

M

M

 M  M  
248

Šaluga Juozas, Stepo

Šoluchai

Pasaulis (Swiat)

-

M

 M  M  

249

Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto

Prialgauskai

Dolenga

M

 M

 M

 M

 

250

Šeputienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo

Rutkauskai

Pusožis (Pobog)

M

 

 

 

 

251

Šarkienė (Ibianskaitė) Elena Lidija, H.

   

M

       

252

Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 

 

 

 

253

Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

 M

 

 

 

254

Šulcienė (Ibianskaitė) Irena Teresė, Kazimiero

Ibianskai

Rožė/Raktas

atl.

 

 

 

 

255

Tolle (Savickytė) Jurgita, Kęstučio

Derbutai

Dryja

 M

M

M

 M  

256

Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano

Noreikai

Liubičas

M

 M

 

M

 

257

Vaičiūnienė(Drąsutavičiūtė) Vilda,V.

   

M

       
 258

Vaitkienė (Skiraitytė) Gintarė, Prano

Butkevičiai Vanagas
(Jastrzebiec)

-

-

M  M  
259

Vaitiekūnas Modestas, Aleksandro

Narkevičiai Vieniava(Wieniawa)

-

-

Ms  M  

260

Valiūnienė (Derbutaitė) Nijolė, Boleslovo

 Derbutai Dryja

 

M

M

 M    
 261

Varnienė Zita, Algirdo

 Noreikos  Lubič (Lubicz)  

M

     

 262

Vasiliauskienė (Auškalnytė) Justina, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 

 

 

 

 263

Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro

Franckevičiai

Brodzicas (Brodzic)

M

 M

 

 

 

 264

Veretinskas Edvinas, Romaldo

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

 

 

 

 

 265

Veretinskas Romaldas, Antano

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

 

 

 

 

266

Verbickas Algirdas, Petro

Daugelevičiai

Niečuje

M

 M

 M

 M

 

267

Verikienė (Bublytė)Monika,Eriko

Dobrovolskiai Svienczyc       M  

268

Vitkauskas Remigijus, Viktoro

   

M

       
269

Vitkauskienė (Baradautytė) Algima, Sig.

   

M

       

270

Zarakauskienė (Kerytė) Rūta, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

M

 

 

 

 

 271

Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus

Piotrovskiai/ Burbai

Naktikovas/
OdynecIII

 

 

 

 
 272

Zablockienė (Baltrėnaitė) Laura, Vidmanto 

Jasudai

Tačala (Taczala)

-

-

M  M  

 273

Zaborskienė (Gutauskaitė) Rima,V.

 

 

M

 

     
 274

Zasimovskis Laimis, Stasio

Valuckai

Nalečas (Nalecz)

    M    

 

 

 

2 % - į KABD pervesta GPM suma. 2020 metams  nario mokesčio lengvata bus taikoma, pateikus dokumentus apie skirtą paramą draugijai.

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises ir pareigas.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Sausis 2022
Pr A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Dabar svetainėje 7 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas