Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr.

Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name

Protėviai/Ancestry

Giminės herbas/ Family Coat of Arms

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

 

 

 

2

Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

M

 

 

3

Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio

Nutautai

Leliva (Leliwa)

N

 

 

 

4

Aniulis Mindaugas, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

5

Aniulis Romanas, Karolio

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

6

Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

 M

 

 

7

Antanaitis Tadas, Donato

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

M

 

 

8

Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

M

 

 

9

Ališauskienė Gailevičiūtė Ilona

   

M

M

M

     
 10

Augutytė Rasa, Juozo Antano

     

M

M

     
 11

Arbačiauskienė Gražina,Juozo

Dobrovolskiai Swienczyc  -  -  - M    

12

Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 

 

 

13

Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

14

Baltrušaitienė (Čeponytė) Irena, Petro

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

15

Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino

Blinstrubai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

16

Bartaševičiūtė Ieva, Algimanto 

Bartoševičių

Zninas (Znin)

M

M

M

 

 

 

17

Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo

Juknevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 1proc.

 

 

18

Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo 

Lekavičiai

Valtis (Lodzia)

M

M

M

 

 

 

19

Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro 

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

20

Belozaras Robertas, Vytauto

Belozarai

Vieniava

M

M

M

 M

 

 

21

Beržinienė Reda, Stepono

Jucevičiai

Leliva

M

M

M

 

 

 

 22

Bilinskienė Liesytė Neringa Amelita

   

M

M

M

 M    
 23

Biliukienė Butagenytė Irena,Vaclovo

   

M

M

M

M    

24

Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo

Ivaškevičiai

Trimitai (Traby)

M

M

M

 M

 

 

25

Blaževičius Henrikas,Alfonso

   

M

M

M

     
 26

Blaževičius Tadas, Henriko

     

M

M

     
 27

Blaževičiūtė Indrė, Henriko

    M

M

M

     
 28

Blažys Ričardas, Antano

    M

M

M

M    
 29

Blažytė Nemira, Ričardo

    M

M

M

M    

30

Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko

Derbutai

Dryja

M

M

M

 

 

 

31

Beata Broniukaitytė, Artūto

Derbutai

Dryja

-

-

M

 

 

 

32

Bubys Erikas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

 

 

33

Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

M

 

 

34

Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo

Daujotai

Abdankas

M

 

 

 

35

Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

36

Bytautas Saulius, Vlado

Bytautai

Grifas (Gryf)

M

M

M

 M

 

 

37

Bertulienė Čerkelienė Ibianskaitė Janina

     

M

M

     

 38

Čirūnaitė Jūratė Simono

 Radavičiai

 Rudnica

 

2proc.

 

M

 

 

 39

Česnovas Lukas, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

40

Česnovas Viktoras, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

 41

Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

42

Čeponis Valdas, Raimundo

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

2%

N

 

 

 

43

Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

-

M

 M

 

 

44

Dargvainytė Aldona,Ipolito

Dargvainiai

Zninas

N

N

N

 

 

 

45

Dargvainis Tomas,Mečislovo

Dargvainiai

Zninas

N

N

N

 

 

 

46

Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto

Šliogeriai

Vieniava

M

N

 

 

 

 47

Daugėla Algimantas, Vaclovo Stanislovo

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

 48

Daugėla Bajalis Audrius, Jono

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

49

Daugėla Bajalis Gintaras, Jono

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

 50

Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

M

M

M

 

 

 51

Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

 52

Daujotas Mykolas, Stepono

Daujotai

Abdankas

2%

2%

M

 

 

 

53

Daujotienė (Germanavičiūtė)Rasa, St.

   

M

 

M

     

54

Dementeška Albinas Vlado

   

M

M

       

55

Dementeškienė Bronislava, Juozo

   

M

M

       

 56

Diminskienė (Dakinevičiūtė) Marija, Prano 

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 M

 

57

Diminskas Vytis, Vytauto

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

M

 

 58  Ignatavičius Kęstutis     M  M atl.      

 59

Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo

Drąsutavičiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

60

Drąsutavičienė Andziulytė Klotilda

   

M

 

M

     
61

Drąsutavičius Arvydas, Vaclovo

   

M

M        

 62

Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

M

M

 

 

 

63

Edwards Kerbedytė Auksė, Kazio

     

M

M

     

 64

Emma (Šimanauskaitė) Vesta

Šimanauskai

Naktikovas (Ślepowron)

N

M

M

 M

 

 

 65

Friedl Kristina, Prano

Piotrovskiai

(Slepowar)Naktikovas

 -  -  -  M    

 66

Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

 

 

 67

Giedraitytė Emilija, Artūro

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

 

 

 68

Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

2%

M

M

M

 

 

 69

Gineitis Rimantas, Zenono

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

2%

M

M

M

 

 

 70

Gelažius Alvydas, Broniaus

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

 71

Gelažius Rokas, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

 72

Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

M

 

 

 

Gelžinienė Janina

   

M

M

M

M

   

 73

Gedvilas Romualdas, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

 

 

 74

Gedvilaitė Deimantė, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

 

 

 75

Gedvilaitė Nomeda, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

 

 

 76

Gravrogk/Grafas Anton von Gravrogk

Gravrogk'ai

Gravrogk

M

M

 M

 

 

 77

Grigalevičius Tomas, Algimanto

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 M

 

 

 78

Grigalevičienė Jovita, Stanislovo

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 M

 

 

 79

Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 M

 

 

 80

Grinkienė (Zenkevičiūtė) Elena, Vlado

Zenkevičiai

Siekierz

M

M

M

 M

 

 

 81

Graham Mary (Muscus), Anthony

   

M

M

M

M

   
 82

Graham Thom

   

M

M

M

M

   
 83

Graham Elizabet Kathellen

   

M

M

M

M

   
84

Indrelienė(Gailevičiūtė)Halina Izolda,Č

     

M

M

     
 85

Ivaškevičiūtė Eugenija,Stanislovo

    M

M

M

M    

 86

Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

 

 

87

Janiukštienė(Remesaitė)Irena,H.

     

M

M

     

 88

Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia

Daujotai

Abdankas

M

 

 

 

 89

Jucevičius Juventas, Petro

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

 

 90

Juknevičius Stasys Antano

Juknevičiai

Jaunuolis (Junosza)

M

 

 

 

 91

Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino

Drovdvilai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

 92

Juozaitinė Biliukaitė Neringa

   

M

M

M

 M    

 93

Jurskytė Jurskis Snieguolė, Alfonso

Tallat-Kelpšai

Prusas I (Prus I)

M

M

M

M

 

 

94

Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo

Paplauskai

Trzaska

M

M

M

 M

 

 

 95

 Juškauskas Deividas,Artūro

 Zaleskiai

 Lubič

 N

M

M

 

 

 

 96

Kameneckas Juozas, Stanislovo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 97

Kameneckienė (Drazdauskaitė) Vanda, Kazio

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 98

Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco

Turevičiai

Demborogas

M

M

M

 

 

 99

Kasinskaitė Laura, Artūro

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

100

Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 101

Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio

Vainauskai

Ostoja

M

M

M

 M

 

 

 102

Kazakevičius Albinas, Vytauto

Kazakevičiai

Kownia

M

M

 

 

 

 103

Kazakevičius Simas,Žilvino

    - M M

M

   
104

Kazakevičienė(Rimkūnaitė)Egidija,A.

    M M M

M

   

105

Kerys Napoleonas Jurgis

 Jackevičiai  Sulima  -  -  -

M

   
 106

Kerys Augustas

Jackevičiai Sulima  -  -  -  M    
 107

Keskjula Aivaras,A.

    M M M      

108

Keskjula (Vaitkevičiūtė)Joana,Juozapo

 

 

M

M

M

 

 

 

 109

Keskjula Lusikas Alina,Ants

   

M

M

M

     
110

Kerbedis-Kerbedys Kazimieras,Petro

   

-

M

M

     
111

Kerbedis Rasius, Kazimiero

   

-

M

M

     
 112

Kerbedis Evaldas, Rasiaus

   

-

M

M

     
113 Kerbedis Edvinas,Rasiaus     - M M      
 114

Kirlienė Greta, Elijaus

Petkevičiai

Traby

-  - -

M

   

115

Kontrimavičius Vidas, Antano

Kontrimavičiai

Vartai (Brama)

-

M

M

 

 

 

 116

Konkulevičius Šarūnas Jonas, Povilo

   

M

M

M

M

   

117

Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

M

 

 

 118

Krisiukėnas Liudas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

 

 

 119

Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

 

 

 120

Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco

Turevičiai

Demborogas

M

M

 

 

 

 121

Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko

Nutautai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

122

Kugelienė (Kadžytė) Vida, Antano

Ridzevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

M

 

 

 123

Kulvietienė (Kunčinaitė) Armina,Levon

   

M

M

M

M

   
124

Kulvietienė(Rūgieniūtė)Darija,Juozo

   

M

M

M

M

   
 125

Kulvietis Antanas , Juozo

   

M

M

M

M

   
126

Kulvietis Daumantas,Antano

   

M

M

M

M

   
 127

Kulvietis Eugenijus, Antano

   

M

M

M

M

   

 128

Kundrotienė (Ratomskytė) Giedrė, Felikso

Ratomskiai

Bokštai (Wieże)

-

-

M

 

 

 

129

Kupliauskienė(Zaveckaitė)Eglė, Antano

   

M

M

M

     
130

Kvedaravičienė Jolanta

Bartoševičiai Zadora    

M

M    
 131

Lahm(Bresnaham)Kathleen Elizabet,D.

   

M

M

M

M

   
 132

Laurutis Algimantas Ambraziejaus

   

M

M

M

     
 133

Laurutis Vicas,Prano

   

M

M

M

     
134

Laurutienė(Kiserauskaitė)Gražina,Jono

   

M

M

M

     

135

Laukienė (Poderskytė) Scholastika, Benedikto 

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

 M

 

 

 136

Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

 137

Likevičius Kazimieras, Vytauto Dominyko

Kudrevičiai

Gulbė (Łabędź)

-

-

M

 M

 

 

138

Liškauskas Kęstutis

   

M

M

M

M

   

139

Lukoševičienė (Cerpickaja) Irena, Jaroslavo

Cierpickiai

Osorija (Osorya)

M

M

M

 M

 

 

 140

Majauskas Gerardas, Vladislovo

Majauskai

Senas arklys

M

M

M

 M

 

 

 141

Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono

Gaidamavičiai

Pomianas (Pomian)

M

M

M

 M

 

 

 142

Maksimovas Jonas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

M

 

 

143

Maksimovaitė Alina, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

 -

M

M

 

 

 

144

Maksimovaitė Eglė, Jono

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

145

Maksimovas Zigmas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

 146

Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

147

Markauskienė (Navickaitė) Liudvika, Klemenso

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

148

Markauskaitė Rita, Alvydo

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

 

 

149

Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto

Gecevičiai

Koscieša (Kościesza)

M

M

 

 

 

 150

Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

151

Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

M

 

 

 152

Montvilas Ričardas, Eduardo

Montvilai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

 

 153

Montvilas Romas, Antano

Montvilai

Kolona (Kolumna)

M

M

M

 

 

 

 154

Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto

Abakevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

 

 

 

155

Morkūnienė (Sipavičiūtė) Karolina Vanda, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 156

Morkūnas Arūnas, Florijono

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 157

Neverauskas Anatolijus, Valerijono

Neverauskai

Pusožis (Pobog)

M

M

 

 

 

 158

Obelevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano

Janavičiai

Radvanas

2%

M

M

 M

 

 

159

Pabrinkytė  Gražina Teresė, Jono

Macianskai

Ostoja

M

M

M

 

 

 

 160

Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio

Fanstiliai

Fanstil

M

M

M

M

 

 

 161

Pakinkienė Stefanija, Petro

Stankevičiai

Magila

M

M

M

M

   
162

Pakinkis Vidas,Vinco

Stankevičiai

Magila

M

M

M

M

   

 163

Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo

Kulikauskai

Drogomir

M

M

M

 M

 

 

 164

Parnarauskas Jonas, Jono

Zakševskiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 

 

 

165

Paulaitis Kęstutis Antano

   

M

M

M

M

   

 166

Paulauskienė (Rimkevičiūtė)Anelė,Konstantino

Rimkevičiai

Pobogas

-

-

M

 

 

 

167

Peimienė Auda Margarita, Hario

Snieškai

Nečiuja

M

M

M

 M

 

 

 168

Petrauskienė (Gedvilaitė) Stefanija, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

 

 169

Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano

Vainauskai

Ostoja

M

M

M

 M

 

 

170

Petrauskienė (Kerbedytė)Edita,Mečislovo

   

M

M

M

     

171

Petrauskas Justas Virgilijaus

   

M

M

M

     
172

Petrauskas Paulius Virgilijaus

   

M

M

M

     

173

 

   

 

 

 

 

   

 174

Pileckienė (Kerytė)Jurgita,Napoleono

Jackevičiai

Sulima

-

-

M

 M

 

 

175

Počiuipa Artūras, Zenono

Počiuipai

Kosciesza

M

M

M

 M

 

 

 176

Počiuipa Mantas, Artūro

Počiuipai

Kosciesza

M

M

M

 M

 

 

 177

Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro

Požerskiai

Gieraltas

N

 

 

 

178

Požerskis Povilas, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 179

Požerskytė Monika, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 180

Prekeris Algirdas, Romualdo

Prekeriai

Borch

M

M

M

 M

 

 

 181

Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio

Koreivai

Dembno

M

M

 

 

 

 182

Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

N

 

 

 

183

Rafanavičius Deividas, Jono

Marcinkevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

184

Ragulskis Minvydas Kazys,Kazimiero

   

M

M

M

     

 185

Ratomskis Feliksas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

 

 

 

 186

Ratomskis Ričardas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

M

M

M

 

 

187

Razbadauskas Alvydas, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

N

N

 

 

 

 188

Rimkutė Gertrūda, Arvydo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

-

-

M

 

 

 

 189

Rimkus Arvydas, Pranciškaus Algirdo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

 

 

 

190

Rimgaila Vytautas Jonas

Rimgailai

Herbuzt

 -

 -

 atl.

 

 

 

191

Rimkūnas (Gaigalas)Aloyzas Dominykas

   

M

M

M

M

   

192

Rimkūnienė Irena Petronėlė

   

M

M

M

M

   

 193

Rudokas Edmundas Rytis, Stepo Vaidoto

Virpšai

Rola

N

N

M

 

 

 

194

Rudokienė (Kiliotaitytė) Jolanta, Romualdo

Virpšai

Rola

N

N

M

 

 

 

 195

Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano 

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 

 

 

196

Rugieniūtė Agnė, Žydrūno

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

 

 

 

197

Rukas Daujotis Artūras, Jono

Rimgailai/Zaleckiai/    Daujotai

Despotes/Liubičas/    Grifas (Gryf)

M

M

M

 M

 

 

 198

Ruseckas Giedrius, Jono

Pribušauskai

Gžymala

-

-

M

 

 

 

199

Ruseckienė(Sipavičiūtė) Vaida, Artūro

Pribušauskai

Gžmyla

-

-

M

 

 

 

 200

Sabas Jonas, Vytauto

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 

 

 

 201

Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 M

 

 

202

Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 M

 

 

203

Savickienė (Žukaitė)Aleksandra

 Derbutai  Dryja      

M

   

 204

Savičanskaitė Henrika, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

M

M

M

 M

 

 

205

Sotničenkaitė Lina, Leonido

Demontavičiai

Waž

M

M

N

 

 

 

206

Savičauskas (Savičanskas)Vilius, Alf.

   

M

M

M

     

207

Sekliuckis Vitolis, Juozo

Sekliuckiai

Papžica (Paprzyca)

-

M

M

 M

 

 

208

Skardžius Vytautas, Jakovo

Šimkevičiai

Kapas (Mogila)

2%

M

M

 

 

 

209

Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono

Varanavičiai

Korwin

M

M

M

 

 

 

210

Skrupskienė (Baltrušaitytė) Daina Rima, Antano

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

 211

Skrupskis Saulius, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

 212

Skrupskytė Emilija, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

-

-

-

M

   

 213

Slavinskas Alfonsas, Jono

Slavinskai

Leliva (Leliwa)

-

-

M

 M

 

 

214

Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

 

 

215

Snieška Vytautas, Valerijono

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

216

Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto

Burbai

Naktikovas/Odynec

M

M

 

 

 

217

Spulginienė Adolfina, Adolfo

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
218

Spulginas Elijus, Reomaldo

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
 219

Spulginienė Ina,Viktoro

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
220

Sutkienė(Kulvietytė)Asta,Antano

   

M

M

M

M

   
221

Šaferis Viktoras Mykolo

     

M

M

     
222

Šakalienė(Baliutavičiūtė)Elena Marija

   

M

M

M

M

   
223

Šaluga Juozas , Stepo

Šoluchai

Pasaulis (Swiat)

-

-

-

M

   

224

Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto

Prialgauskai

Dolenga

M

M

M

 M

 

 

225

Šeputienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo

Rutkauskai

Pusožis (Pobog)

M

M

M

 

 

 

226

Šarkienė(Ibianskaitė)Elena Lidija,H.

   

M

M

M

     

227

Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 

 

 

228

Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

229

Šulcienė (Ibianskaitė) Irena Teresė, Kazimiero

Ibianskai

Rožė/Raktas

atl. 

atl.

atl.

 

 

 

230

Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

 M

 

 

231

Vaičiūnienė(Drąsutavičiūtė)Vilda,V.

    M M

M

     

232

Valiūnienė(Derbutaitė) Nijolė,Bolesl.

    M  M

 

M

M

   
 233

Varnienė Zita

 Noreikos  Lubič (Lubicz)      

M

   

 234

Vasiliauskienė (Auškalnytė) Justina, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 

 

 

 235

Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro

Franckevičiai

Brodzicas (Brodzic)

2%

M

M

 M

 

 

 236

Veretinskas Edvinas, Romaldo

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

 

 

 

 237

Veretinskas Romaldas, Antano

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

 

 

 

238

Verbickas Algirdas,Petro

Daugelevičiai

Niečuje

M

M

M

 M

 

 

239

Vitkauskas Remigijus,Viktoro

   

M

M

M

     
240

Vitkauskienė(Baradautytė)Algima,Sig.

   

M

M

M

     

241

Zarakauskienė (Kerytė) Rūta, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

 -

 -

M

 

 

 

 242

Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus

Piotrovskiai/Burbai

Naktikovas/OdynecIII

M

M

 

 

 

 243

Zaborskienė(Gutauskaitė)Rima,V.

 

 

 

 

M

 

   

 

 

 

2 % - į KABD pervesta GPM suma, 2020 metams  įskaitymai vietoje nario mokesčio užskaitos bus taikomi pateikus dokumentus apie skirtą paramą draugijai

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises. Nariai be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 2 (du) metus nesumokėję nario mokesčio ir pagal Įstatus nuo šio mokesčio neatleisti, iš sąrašų išbraukiami ir sprendžiamas klausimas dėl pašalinimo iš Kauno apskrities Bajorų draugijos.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Gruodis 2019
Pr A T K P Š S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Dabar svetainėje 14 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas