Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr.

Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name

Protėviai/
Ancestry

Giminės herbas/ Family Coat of
Arms

2018

2019

2020

2021

2022

1

Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

 

 

 

 

2

Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

 M

 M

 

3

Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio

Nutautai

Leliva (Leliwa)

N

 

 

 

 

4

Aniulis Mindaugas, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

 

 

 

5

Aniulis Romanas, Karolio

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

 

 

 

6

Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano

Senkevičiai

Tarnava
(Tarnawa)

M

 M

M

 M

 

7

Antanaitis Tadas, Donato

Senkevičiai

Tarnava
(Tarnawa)

M

M

M

M

 

8

Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

9

Ališauskienė Gailevičiūtė Ilona

   

M

       
 10

Augutytė Rasa, Juozo Antano

   

M

       
 11

Arbačiauskienė Gražina, Juozo

Dobrovolskiai Swienczyc  - M      

12

Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano

Bazarai

Niečuja
(Nieczuja)

M

 

 

 

 

13

Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

M

 

 

 

 

14

Baltrušaitienė (Čeponytė) Irena, Petro

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

 

 
 15

Baltrėnienė (Tarasevičiūtė) Virginija

Jasudai

Tačala(Taczala)

-

-

M

 M  
 16

Baltrėnas Paulius, Vidmanto

Jasudai

Tačala (Taczala)

-

-

M

 M  

17

Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino

Blinstrubai

Gulbė (Łabędź)

 

 

 

 

18

Bartaševičiūtė Ieva, Algimanto 

Bartoševičių

Zninas (Znin)

M

 

 

 

 

19

Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo

Juknevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 1 proc.

M

 M

 

20

Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo 

Lekavičiai

Valtis (Lodzia)

M

 

 

 

 

21

Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro 

Snieškai

Niečuja
(Nieczuja)

M

 M

 

 

 

22

Belozaras Robertas, Vytauto

Belozarai

Vieniava

M

 M

M

 M

 

23

Beržinienė Reda, Stepono

Jucevičiai

Leliva

M

 

 

 

 
 24

Bilinskienė Liesytė Neringa Amelita

   

M

 M  M    
 25

Biliukienė Butagenytė Irena,Vaclovo

   

M

M      

26

Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo

Ivaškevičiai

Trimitai (Traby)

M

 M

 M

 

 
27

Blaževičius Henrikas,Alfonso

   

M

       
 28

Blaževičius Tadas, Henriko

   

M

       
 29

Blaževičiūtė Indrė, Henriko

   

M

       
 

 

   

 

       
 30

Blažytė Nemira, Ričardo

   

M

M  M    
 31

Brazauskaitė Aistė

Miodušauskai

Mikulinsky

 -

M

     
 32

Brazauskas Andrius

Miodušauskai

Mikulinsky

 

M

     
 33

Brazauskienė Jurgita

Miodušauskai

Mikulinsky

 

M

     

34

Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko

Derbutai

Dryja

M

 

 

 

 

35

Beata Broniukaitytė, Artūto

Derbutai

Dryja

M

 

 

 

 

36

Bublys Erikas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

 M

 M

 

 

37

Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

M

 

38

Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo

Daujotai

Abdankas

M

 M

 

 M

 

39

Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 M

 M

 

40

Bytautas Saulius, Vlado

Bytautai

Grifas (Gryf)

M

 M

 

 

 
41

Bertulienė Čerkelienė Ibianskaitė Janina

   

M

       

 42

Čirūnaitė Jūratė, Simono

 Radavičiai

 Rudnica

 

M

 

 

 

 43

Česnovas Lukas, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

 

 

 

 

44

Česnovas Viktoras, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

 

 

 

 

 45

Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero

Jazdauskai

Dombrova

 

 

 

 

46

Čeponis Valdas, Raimundo

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

 

 

 

 

47

Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

M

 

 

48

Dargvainytė Aldona,Ipolito

Dargvainiai

Zninas

M

M

 

 

 

49

Dargvainis Tomas,Mečislovo

Dargvainiai

Zninas

N

 

 

 

 

50

Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto

Šliogeriai

Vieniava

 

 

 

 

 51

Daugėla Algimantas, Vaclovo Stanislovo

Daugėlai

Zadora

M

 M

 M

 

 

 52

Daugėla Bajalis Audrius, Jono

Daugėlai

Zadora

M

 M

 M

 M

 

53

Daugėla Bajalis Gintaras, Jono

Daugėlai

Zadora

M

 M

 

 

 

 54

Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 

 

 55

Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

 M

 M

 

 
 56

Daugėlienė(Aržanovaitė)Irena, Nikolajaus

Daugėlai

Zadora

 

M

M M  

 57

Daujotas Mykolas, Stepono

Daujotai

Abdankas

M

 M

 

 M

 

58

Daujotienė (Germanavičiūtė)Rasa, St.

   

M

       

59

Dementeška Albinas, Vlado

     M M  M  M  

60

Dementeškienė Bronislava, Juozo

     M  M  M  M  

 61

Diminskienė (Dakinevičiūtė) Marija, Prano 

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 M

 

 

62

Diminskas Vytis, Vytauto

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

M

 

 
 63

Dragataitė Deimantė,Romualdo

Piotrovskiai

Naktikovas (Slepowron)

 

M

     
 64  Ignatavičius Kęstutis     atl.        

 65

Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo

Drąsutavičiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 M

 

 

66

Drąsutavičienė Andziulytė Klotilda

   

M

       
67

Drąsutavičius Arvydas, Vaclovo

             

 68

Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

 

 

 

 

69

Edwards Kerbedytė Auksė, Kazio

   

M

       

 70

Emma (Šimanauskaitė) Vesta

Šimanauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 M

 

 
 71

Friedl Kristina, Prano

Piotrovskiai

(Slepowar)
Naktikovas

 -  M  M M  

72

Gaigalienė (Giniotytė) Violeta

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

   

73

Gaigalaitė Milda

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

   

74

Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio

Derbutai

Dryja

M

 M

M

 M

 

 75

Giedraitytė Emilija, Artūro

Derbutai

Dryja

M

 M

 M

 M

 
 76

Giedraitienė (Radvilaitė) Dalia, Rimtauto Eugenijaus

Radvilavičiai

Lubicz

-

-

Ms

 M  

 77

Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

 M

M

 
 78

Giniotis Kasparas,Gyčio

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

   
79

Giniotienė Monstavičiūtė Lidija

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

   
 80

Giniotis Gytis, Gintauto

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

   

 81

Gineitis Rimantas, Zenono

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 82

Gelažius Alvydas, Broniaus

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 

 

 

 83

Gelažius Rokas, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 

 

 

 84

Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

 

 

 
 85

Gelžinienė Janina

   

M

M

     
 86

Gelžinienė(Miodušauskaitė) Antanina Genovaitė

Miodušauskai Mikulinsky

  M

M

     

 87

Gedvilas Romualdas, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M

 M

 M

 

 88

Gedvilaitė Deimantė, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M

M

 M

 

 89

Gedvilaitė Nomeda, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M

M

 

 

 90

Gravrogk/Grafas Anton von Gravrogk

Gravrogk'ai

Gravrogk

M

 M

 M

 

 

 91

Grigalevičius Tomas, Algimanto

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

 M

M

 M

 

 92

Grigalevičienė Jovita, Stanislovo

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

 M

M

 M

 

 93

Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

 M

M

 M

 

 94

Grinkienė (Zenkevičiūtė) Elena, Vlado

Zenkevičiai

Siekierz

M

 M

 M

 

 
 95

Graham Mary (Muscus), Anthony

   

M

M

M  M  
96

Graham Thom

   

M

M

M  M  
 97

Graham Elizabet Kathellen

   

M

M

M M  
98

Indrelienė(Gailevičiūtė) Halina Izolda

   

M

       
 99

Ivaškevičiūtė Eugenija, Stanislovo

Ivaškevičiai  Trimitai (Trąby)

M

M  M    

 100

Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo

Derbutai

Dryja

M

 M

 M

 

 
101

Janiukštienė(Remesaitė) Irena,H.

   

M

       
 102

Jaržemskienė (Giniotytė) Asta,Gintauto

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

   

103

Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia

Daujotai

Abdankas

M

 M

 

 M

 

 104

Jucevičius Juventas, Petro

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M

M

 

 

105

Juknevičius Stasys Antano

Juknevičiai

Jaunuolis (Junosza)

 

 

 

 

 106

Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino

Drovdvilai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

 

 
 107

Juozaitinė Biliukaitė Neringa

   

M

 M      
 108

Jurkėnienė (Sinkutė) Lina, Algimanto

Gibronai

Dževica (Drzewica)

   

M

 M  
109

Jurkėnas Mantas,Ryčio

Gibronai

Dževica (Drzewica)

   

M

 M  
110

Jyrkėnas Rokas,Ryčio

Gibronai

Dževica (Drzewica)

   

M

M  

 111

Jurskytė Jurskis Snieguolė, Alfonso

Tallat-Kelpšai

Prusas I (Prus I)

M

M

 M

 

 

112

Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo

Paplauskai

Trzaska

M

 M

M

 M

 

 113

 Juškauskas Deividas,Artūro

 Zaleskiai

 Lubič

M

 

 

 

 

 114

Kameneckas Juozas, Stanislovo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

 

 

 

 

 115

Kameneckienė (Drazdauskaitė) Vanda, Kazio

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

 

 

 

 

 116

Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco

Turevičiai

Demborogas

M

M

 

 

 

117

Kasinskaitė Laura, Artūro

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

 

 

 

 

118

Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

 

 

 

 

 119

Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio

Vainauskai

Ostoja

M

 M

 M

 M

 

 120

Kazakevičius Albinas, Vytauto

Kazakevičiai

Kownia

M

 

 

 

 
 121

Kazakevičius Simas,Žilvino

    M

M

 M  M  
122

Kazakevičienė(Rimkūnaitė) Egidija,A.

    M

M

 M  M  
123

Kazakevičienė (Giniotytė) Alina, Justino

Giniotai Zaremba -

-

M    
 124 Kazakevičius Naglis, Vytauto Giniotai Zaremba     M    
125 Kiaušienė (Kazakevičiūtė) Eglė, Vytauto Giniotai Zaremba     M    

126

Kerys Napoleonas Jurgis

 Jackevičiai  Sulima  -

M

     
 127

Kerys Augustas

Jackevičiai Sulima  -  M      
 128

Keskjula Aivaras, A.

    M        

129

Keskjula (Vaitkevičiūtė) Joana, Juozapo

 

 

M

 

 

 

 
 130

Keskjula Lusikas Alina, Ants

   

M

       
131

Kerbedis-Kerbedys Kazimieras, Petro

   

M

       
132

Kerbedis Rasius, Kazimiero

   

M

       
 133

Kerbedis Evaldas, Rasiaus

   

M

       
134 Kerbedis Edvinas,Rasiaus     M        
 135

Kirlienė Greta, Elijaus

Petkevičiai

Traby

-

M

     

136

Kontrimavičius Vidas, Antano

Kontrimavičiai

Vartai (Brama)

M

 

 

 

 
 137

Konkulevičius Šarūnas Jonas, Povilo

   

M

M

 M    

138

Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano

Noreikai

Liubičas

M

M

M

 M

 

 139

Krisiukėnas Liudas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

 M

M

 

 

 140

Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

 M

M

 

 

 141

Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco

Turevičiai

Demborogas

 

 

 

 

 142

Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko

Nutautai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

 

143

Kugelienė (Kadžytė) Vida, Antano

Ridzevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 
 144

Kulvietienė (Kunčinaitė) Armina, Levon

   

M

M

     
145

Kulvietienė (Rūgieniūtė) Darija, Juozo

   

M

M

     
 146

Kulvietis Antanas, Juozo

   

M

M

     
147

Kulvietis Daumantas, Antano

   

M

M

     
 148

Kulvietis Eugenijus, Antano

   

M

M

     

 149

Kundrotienė (Ratomskytė) Giedrė, Felikso

Ratomskiai

Bokštai (Wieże)

M

 

 

 

 
150

Kupliauskienė (Zaveckaitė) Eglė, Antano

   

M

       
151

Kvedaravičienė Jolanta

Bartoševičiai Zadora

M

M      
152

Kvedaravičiūtė Justina, Raimundo

Bartoševičiai Zadora   M M    
 153

Lahm (Bresnaham) Kathleen Elizabet, D.

   

M

M

     
 154

Laurutis Algimantas, Ambraziejaus

   

M

       
 155

Laurutis Vicas, Prano

   

M

       
156

Laurutienė (Kiserauskaitė) Gražina, Jono

   

M

       

157

Laukienė (Poderskytė) Scholastika, Benedikto 

Noreikai

Liubičas

M

 M

 M

 M

 
 158

Lazdauskas Romualdas Kęstutis, Stanislovo

Gibronai

Dževica(Drzewica)

   

M

   
159

Lukošius Emilijus, Virginijaus

Bartoševičiai

Zadora

   

M

   

 160

Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

 M

M

 M

 

 161

Likevičius Kazimieras, Vytauto Dominyko

Kudrevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

 M

 

 

 

162

Liškauskas Kęstutis

   

M

M

M    

163

Lukoševičienė (Cerpickaja) Irena, Jaroslavo

Cierpickiai

Osorija (Osorya)

M

 M

 

 

 

 164

Majauskas Gerardas, Vladislovo

Majauskai

Gedgaudai

Senas arklys

Hippocentaurus

M

 M

 M

M

 

 165

Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono

Gaidamavičiai

Pomianas (Pomian)

M

 M

M

M

 

 166

Maksimovas Jonas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

 M

 

 

167

Maksimovaitė Alina, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

 

 

 

 

168

Maksimovaitė Eglė, Jono

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

 

 

169

Maksimovas Zigmas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

 

 

 170

Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

 

 

 

171

Markauskienė (Navickaitė) Liudvika, Klemenso

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 

 

 

172

Markauskaitė Rita, Alvydo

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

 

 

 

173

Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto

Gecevičiai

Koscieša (Kościesza)

 

 

 

 

 174

Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 

175

Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

 M

 M

 

 176

Montvilas Ričardas, Eduardo

Montvilai

Leliva (Leliwa)

M

 M

 M

 M

 

 177

Montvilas Romas, Antano

Montvilai

Kolona (Kolumna)

M

 

 

 

 

 178

Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto

Abakevičiai

Kirvis (Topor)

M

 

 

 

 

179

Morkūnienė (Sipavičiūtė) Karolina Vanda, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 

 180

Morkūnas Arūnas, Florijono

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 

 181

Neverauskas Anatolijus, Valerijono

Neverauskai

Pusožis (Pobog)

 

 

 

 

 182

Obolevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano

Janavičiai

Radvanas

M

 M

 M

 

 

183

Pabrinkytė  Gražina Teresė, Jono

Macianskai

Ostoja

M

 

 

 

 

 184

Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio

Fanstiliai

Fanstil

M

M

 

 

 

 185

Pakinkienė Stefanija, Petro

Stankevičiai

Magila

M

M

     
186

Pakinkis Vidas, Vinco

Stankevičiai

Magila

M

M

     

 187

Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo

Kulikauskai

Drogomir

M

 M

 M

 M

 

 188

Parnarauskas Jonas, Jono

Zakševskiai

Liubičas (Lubicz)

M

 

 

 

 

189

Paulaitis Kęstutis, Antano

   

M

M

     

 190

Paulauskienė (Rimkevičiūtė) Anelė, Konstantino

Rimkevičiai

Pobogas

M

 

 

 

 

191

Peimienė Auda Margarita, Hario

Snieškai

Nečiuja

M

 M

 

 

 

 192

Petrauskienė (Gedvilaitė) Stefanija, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M

 

 

 

 193

Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano

Vainauskai

Ostoja

M

 M

 

 M

 
194

Petrauskienė (Kerbedytė) Edita, Mečislovo

   

M

       

195

Petrauskas Justas Virgilijaus

   

M

       
196

Petrauskas Paulius Virgilijaus

   

M

       

197

Pozingienė (Geležinytė) Jolanta, Danieliaus

 Miodišauskai Mikulinskis

 

 M

     
 198

Pozingis Henrikas

Miodišauskai

Mikulinskis

Ms

M

     

 199

Pileckienė (Kerytė) Jurgita, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

M

 M

 

 

 

200

Počiuipa Artūras, Zenono

Počiuipai

Kosciesza

M

 M

M

 M

 

 201

Počiuipa Mantas, Artūro

Počiuipai

Kosciesza

M

 M

M

 M

 

 202

Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 

203

Požerskis Povilas, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 

 204

Požerskytė Monika, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 

 205

Prekeris Algirdas, Romualdo

Prekeriai

Borch

M

 M

 

 

 

 206

Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio

Koreivai

Dembno

 

 

 

 

 207

Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

 
 208

Radvilas Rimtautas Eugenijus,Juozapo

Radvilavičiai

Lubicz

-

-

Ms

 M  

209

Rafanavičius Deividas, Jono

Marcinkevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

 

210

Ragulskis Minvydas Kazys, Kazimiero

   

M

       

 211

Ratomskis Feliksas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

 

 

 

 

 212

Ratomskis Ričardas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

M

 M

 M

 

213

Razbadauskas Alvydas, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

 

 214

Rimkutė Gertrūda, Arvydo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

 M

 M

 

 

 215

Rimkus Arvydas, Pranciškaus Algirdo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

 M

 M

 

 

 216

 

 

 

 

 

 

 

 

217

Rimkūnas (Gaigalas) Aloyzas Dominykas

   

M

M

 M    

218

Rimkūnienė Irena Petronėlė

   

M

M

 M M  

 219

Rudokas Edmundas Rytis, Stepo Vaidoto

Virpšai

Rola

M

 

 

 

 

220

Rudokienė (Kiliotaitytė) Jolanta, Romualdo

Virpšai

Rola

M

 

 

 

 

 221

Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano 

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

 

 

 

 

222

Rugieniūtė Agnė, Žydrūno

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

 

 

 

 

223

Rukas Daujotis Artūras, Jono

Rimgailai /Zaleckiai/    Daujotai

Despotes /Liubičas/    Grifas (Gryf)

M

 M

 

 

 

 224

Ruseckas Giedrius, Jono

Pribušauskai

Gžymala

M

 

 

 

 

225

Ruseckienė(Sipavičiūtė) Vaida, Artūro

Pribušauskai

Gžmyla

M

 

 

 

 

 226

Sabas Jonas, Vytauto

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

M

 M

 M

 

 

 227

Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

M

 M

 M

 M

 

228

Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

M

 M

M

 M

 
229

Savickienė (Žukaitė) Aleksandra, Aleksandro 

 Derbutai  Dryja  M

M

 M  M  

 230

Savičanskaitė Henrika, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

M

 M

 

 

 

231

Sotničenkaitė Lina, Leonido

Demontavičiai

Waž

N

 

 

 

 

232

Savičauskas (Savičanskas) Vilius, Alf.

   

M

       

233

Sekliuckis Vitolis, Juozo

Sekliuckiai

Papžica (Paprzyca)

Girnų Akmuo

M

 M

 M

M

 
 234

Sinkuvienė (Lazdauskaitė) Dainė, Stanislovo

Gibronai

Dževica (Drzewica)

   

M

 M  

235

Skardžius Vytautas, Jakovo

Šimkevičiai

Kapas (Mogila)

M

 

 

 

 

236

Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono

Varanavičiai

Korwin

M

 

 

 

 

237

Skrupskienė (Baltrušaitytė) Daina Rima, Antano

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

 M

 

 238

Skrupskis Saulius, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

M

 M

 
 239

Skrupskytė Emilija, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

-

M

 M  M  
240

Skiraitienė (Butkevičiūtė) Stasė Joana, Stasio

Butkevičiai

Vanagas
(Jastrzebiec)

-

-

M

 M  

 241

Slavinskas Alfonsas, Jono

Slavinskai

Leliva (Leliwa)

M

 M

 

 

 

242

Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

 M

 M

 

243

Snieška Vytautas, Valerijono

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

 M

 M

 M

 

244

Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto

Burbai

Naktikovas/
Odynec

 

 

 

 
245

Spulginienė Adolfina, Adolfo

Petkevičiai

Traby

-

M

     
246

Spulginas Elijus, Reomaldo

Petkevičiai

Traby

-

M

     
 247

Spulginienė Ina, Viktoro

Petkevičiai

Traby

-

M

     
248

Sutkienė (Kulvietytė) Asta, Antano

   

M

M

     
 249

Stašaitienė (Valuckytė) Genovaitė

      M M    
251

Šaferis Viktoras, Mykolo

   

M

       
252

Šakalienė (Baliutavičiūtė) Elena Marija

   

M

M

 M    
253

Šaluga Juozas, Stepo

Šoluchai

Pasaulis (Swiat)

-

M

 M    

254

Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto

Prialgauskai

Dolenga

M

 M

 M

 

 

255

Šeputienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo

Rutkauskai

Pusožis (Pobog)

M

 

 

 

 

256

Šarkienė (Ibianskaitė) Elena Lidija, H.

   

M

       

257

Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 

 

 

 

258

Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

 M

 

 

 

259

Šulcienė (Ibianskaitė) Irena Teresė, Kazimiero

Ibianskai

Rožė/Raktas

atl.

 

 

 

 

260

Tolle (Savickytė) Jurgita, Kęstučio

Derbutai

Dryja

 M

M

M

   

261

Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano

Noreikai

Liubičas

M

 M

 

M

 

262

Vaičiūnienė(Drąsutavičiūtė) Vilda,V.

   

M

       
 263

Vaitkienė (Skiraitytė) Gintarė, Prano

Butkevičiai Vanagas
(Jastrzebiec)

-

-

M  M  
264

Vaitiekūnas Modestas, Aleksandro

Narkevičiai Vieniava(Wieniawa)

-

-

Ms  M  

265

Valiūnienė (Derbutaitė) Nijolė, Boleslovo

 Derbutai Dryja

 

M

M

 M    
 266

Varnienė Zita, Algirdo

 Noreikos  Lubič (Lubicz)  

M

     

 267

Vasiliauskienė (Auškalnytė) Justina, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 

 

 

 

 268

Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro

Franckevičiai

Brodzicas (Brodzic)

M

 M

 

 

 

 269

Veretinskas Edvinas, Romaldo

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

 

 

 

 

 270

Veretinskas Romaldas, Antano

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

 

 

 

 

271

Verbickas Algirdas, Petro

Daugelevičiai

Niečuje

M

 M

 

 

 

272

Vitkauskas Remigijus, Viktoro

   

M

       
273

Vitkauskienė (Baradautytė) Algima, Sig.

   

M

       

274

Zarakauskienė (Kerytė) Rūta, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

M

 

 

 

 

 275

Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus

Piotrovskiai/ Burbai

Naktikovas/
OdynecIII

 

 

 

 
 276

Zablockienė (Baltrėnaitė) Laura, Vidmanto 

Jasudai

Tačala (Taczala)

-

-

M  M  

 277

Zaborskienė (Gutauskaitė) Rima,V.

 

 

M

 

     
 278

Zasimovskis Laimis, Stasio

Valuckai

Nalečas (Nalecz)

    M    

 

 

 

2 % - į KABD pervesta GPM suma. 2020 metams  nario mokesčio lengvata bus taikoma, pateikus dokumentus apie skirtą paramą draugijai.

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises ir pareigas.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Balandis 2021
Pr A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Dabar svetainėje 18 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas