Bajorų svarbiausia pareiga – ginti valstybę!

 

"Tas, kuris tiki Laisve ir laikosi LIETUVOS Statuto, yra lietuvis" 
ištrauka iš XIX a. 4 deš. "Lietuvių katekizmo"

«Dvarai»«Kauno pilis»«Vytauto Didžiojo Karo muziejus»«LDK Valdovų rūmai»«Biržų pilis»«Dubingiai»

 

«1»«2»«3»«4»«5»«6»«7»«8»«9»«10»«11»«12»«13»«14»«15»«Mediateka»«Kauno bajoro nario mokestis»
Informacija norintiems legitmuotis [LEGITIMACIJA] Bajorams, siekiantiems KABD narystės, maloniai kviečiame susipažinti su reglamentu -  KABD Įstatų 3.2 punktu [ĮSTATAI]. 
Informuojame
, kad KABD Tarybos sprendimu 2021 m.  metinis draugijos nario mokestis  - 15 eurų, kurį pagal įstatus būtina sumokėti iki einamųjų m. kovo 1 d. Dėkojame tiems, kurie jau sumokėjo šį mokestį. Atsisk. sąsk. Nr. LT70 7044 0600 0337 2983 AB SEB bankas. Daugiau informacijos suteiks kanclerė Jovita Antanaitienė, tel. +370 687 11241, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  
LIETUVOS KILMINGŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJA
 


  Kauno apskrities bajorų draugija, pirmoji po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įsteigta Lietuvos bajorijos palikuonis vienijanti organizacija, pritaria visos Lietuvos bajorijos vienybei. Po Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą ištikusios juridinės ir finansinės krizės,  naujuoju lygiateisiškumo, pagarbos, šimtmečius menančiu istorinio Lietuvos bajorijos paveldo saugojimo ir atkūrimo principais grįstu junginiu tampa Asociacija „Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas“.

Kauno apskrities bajorų draugija, LBKS Panevėžio apskrities skyrius, LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugija 2019 m. gegužės 24 d. tapo šios Asociacijos steigėjais-nariais. 2019 m. birželio 14 d. Kaune įvykusio pirmojo Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo suvažiavimo metu išrinkta ir patvirtinta LBKS vadovybė - Vadas Egidijus Matulevičius, kanclerė Jovita Antanaitienė. Revizijos komisijos pirmininkas - Antanas Sirtautas, Bajorų legitimacijų komisijos pirmininkas - Artūras Rukas Daujotis.Vieningai pritarta tęsti keletą dešimtmečių puoselėjamą Lietuvos bajorijos paveldo išsaugojimo veiklą.
 
Informacija nuolat atnaujinama ,,Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo" internetinėje svetainėje  https://lbkslietuva.eu/
 
 


 
 2019 m. lapkričio 27 d. Asociacija ,,Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas"  prisijungė prie Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, narių, delegavo atstovus į Koordinacinę tarybą (NOKT).Susitarimą pasirašiusios patriotinės organizacijos bendradarbiauja saugant ir stiprinant Lietuvos nepriklausomybę, didinant šalies gynybinius pajėgumus, ugdant jaunosios kartos pilietiškumą, įamžinant visų laikų Lietuvos nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimą.Svarbiausias Tarybos uždavinys - koordinuoti Nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, Lietuvos krašto apsaugos sistemos institucijoms bendradarbiaujant su visuomene. (Ištrauka iš NOKT posėdyje 2017.12.15 patvirtinto Reglamento).  
 
 


 
2021 m. lapkričio 25 dieną, po ilgesnės pertraukos įvyko KABD narių susirinkimas.
 
 
Šv. Jurgio Konvento konferencijų salėje susirinkę KABD nariai aptarė aktualius Draugijos veiklos klausimus, taip pat susidariusią situaciją dėl legitimacijos asmens bylų, esančių Lietuvos valstybės naujajame archyve ir kitur. 
 
Draugijos nariai informuoti apie registruotus KABD Seimelio nutarimus.
Aptarti klausimai, susiję su Lietuvos bajorų kraštų Susivienijimo suvažiavimo darbotvarke.
 
Prioritetiniais klausimais pritarta tęstiniam Lietuvos bajorų Metraščio išleidimui, nutarta remti, finansuoti skulptūrinės kompozicijos, skirtos Melno taikos 600-ųjų metinių sukakčiai 2022 m. sukurti ir įgyvendinti projektą Sūduvoje, Sudargo miestelyje - netoli istorinės, šimtmečius išlikusios Lietuvos valstybinės sienos.
 
Susirinkimo dalyviai turėjo retą galimybę susipažinti su restauratorių darbu istorinėse vienuolyno, bažnyčios erdvėse, išgirsti autentišką pasakojimą apie atkuriamas istorijos atodangas.
Iki naujų susitikimų!
 
KABD informacija
 Gerbiamieji bajorai,

 

Sutemoms gaubiant dienas, žvilgsnius kreipkime į reiškinius, savo esme ir prasme skaidrinančius ne tik šiandieną, bet ir jungiančius praeitį.

Jau daugiau kaip 20 metų vyksta Kauno tautinės kultūros centro organizuojamas nuostabus moksleivių darbų konkursas „Giminės Medis“. Kauno apskrities bajorų draugija, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas yra šio konkurso rėmėjai.

Maloniai prisimename, kad „ikipandeminiais“ laikais daugelį metų KABD bajorės kiekvienais metais dalyvaudavo konkurso baigiamuosiuose vakaruose, įteikdavo laureatams atminimo dovanas.

Jau kelerius metus konkursas organizuojamas internetinėje erdvėje, taip pat nuotoliniu būdu vyks ir konkurso apibendrinimas,  laureatų paskelbimas. Šiemet konkursui, skirtame Archyvų metams paminėti, gauta daugiausia moksleivių darbų – virš 170, tad maloniai kviečiame apsilankyti KTKC svetainėje, balsuoti už patikusius darbus – į Jūsų balsavimo rezultatus bus atsižvelgta, renkant geriausius kūrinius:

 Konkurso kūrybiniai darbai eksponuojami pagal nuorodą:

Kategorijos (Konkursų) Dalyvauk projekte „Giminės medis-2021“ Archyvas - Kauno tautinės kultūros centras (ktkc.lt) 

Baigiamasis projekto renginys vyks 2021 m. lapkričio 30 d., nuotoliniu būdu.

Pagal patvirtintą Lietuvos bajorų kraštų Susivienijimo susitarimą ir bendradarbiavimo sutartį su Kauno tautinės kultūros centru, išsamiausi, geriausiai atskleidę konkurso nuostatus jaunųjų dalyvių rašiniai, šiemet pirmą kartą bus publikuojami tęstiniame leidinyje "Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai. Nr. 2, 2022 m."


KABD informacija
  
Lietuvos bajorų metraštis. Laikas ir likimai. 
 
 
 Nors dėl situacijos, susijusios su pandemija, patiriame įvairių apribojimų, saugodami save ir aplinkinius, išgyvenkime sunkų laikotarpį, tuo pačiu, pagal galimybes, neatsisakydami mėgstamų užsiėmimų, prasmingos veiklos, bendravimo.

2021 m. bajorų organizacija Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas  – Jūsų, mieli bajorai – dėka išleido puikų leidinį, nuolat sulaukiantį visuomenės susidomėjimo, pageidavimų įsigyti. Tad tęskime prasmingą veiklą!

Kviečiame dalyvauti parengiamajame tęstinio leidinio Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai.  Nr. 2 darbe – rašyti tekstus, prisiminimus, pateikti giminės ar herbų aprašymus, pasidalinti nuotraukomis, moksliniais tekstais ir t.t.  – visi Jūsų darbai laukiami!

Medžiagą prašome siųsti iki 2022 m. balandžio-gegužės mėn. el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Tikėtina žurnalo leidybos data – 2022 m. antroje pusėje.

Rėmėjus ir aukotojus kviečiame pervesti aukas pagal šiuos rekvizitus:

Asociacija „Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas“

Sąskaitos numeris LT28 7044 0600 0829 6392

Rėmėjų, aukotojų vardai bus įrašomi leidinio pradžioje, tam skirtame lape.

Laukiame Jūsų patarimų, pasiūlymų, idėjų leidybos klausimais. Kurkime Metraštį visi kartu!

Likime sveiki ir saugūs!

 Kauno apskrities bajorų draugijos Vadė Kristina Giedraitienė

 


 
Gerbiamieji bajorai,
 

 2021 m. spalio 19 d. 16 val. Kaune, Laisvės al. 39 įvyko pakartotinis Kauno apskrities bajorų draugijos rinkiminis Seimelis. 

Rinkiminio Seimelio metu, pagal patvirtintą darbotvarkę išklausytos ir patvirtintos KABD Vadės Kristinos  Giedraitienės, kanclerės Jovitos Antanaitienės metinės ataskaitos, KABD revizijos komisijos pirmininkės Vijoletos Kamandulienės, Legitimacijų komisijos pirmininko Artūro Ruko Daujočio, Bajorų garbės teismo pirmininko kun. Sauliaus Pauliaus Bytauto ataskaitos.

Išrinkti KABD valdymo organai 2021 - 2025 metų kadencijai:

Vadas - Kristina Giedraitienė,

11 asmenų KABD Taryba, 

Kanclerė Jovita Antanaitienė,

Revizijos komisijos pirmininkė - Vijoleta Kamandulienė,

Legitimacijų komisijos pirmininkas Artūras Rukas Daujotis,

Bajorų garbės teismo pirmininkas kun. Saulius Paulius Bytautas.

Priimta ir patvirtinta nauja KABD Įstatų redakcija.

Patvirtinti mokesčių dydžiai -  metinis KABD nario mokestis (15 eurų) ir stojamasis į KABD mokestis (180 eurų).

Aptarti numatomi KABD darbai 2022 metams, veiklos sritys; vyko diskusijos, pasisakymai aktualiais asmens legitimacijų bylų atsiėmimo klausimais.

 

KABD informacija
 


 
Gerbiamieji bajorai,
 
Paskelbti šiemetinio JAV organizuojamo pasaulinio foto konkurso IPA 2021 nugalėtojai, tarp kurių garbingus apdovanojimus pelnė ir KABD  narys p. Vitolis Sekliuckis. Neabejingi fotografijai nuotraukas laimėtojas gali pasižiūrėti įvedę nuorodą: 

 https://photoawards.com/winner/?compName=IPA+2021 

Šiemet p. V. Sekliuckio nuotraukos, kurių daugelį galėjote matyti kaip laimėtojas konkurse PX3 2020, kategorijoje Architektūra, Istorinė (Architecture, Historic) laimėjo diplomą (Honorable Mention) ir 3 vietą. 

1. Nuotraukų serija „Arkos ir skliautai Persijos interjeruose“ (“The arches and vaults in Persian interiores“) pelnė 3 vietą. Norint jas pasižiūrėti, reiktų įvesti nuorodą: 

 https://photoawards.com/winner/zoom.php?eid=8-206128-21 

 2. Nuotrauka „Žvilgsnis į vazą“ (“A glance at the vase“) pelnė diplomą. Norint ją pasižiūrėti, reiktų įvesti nuorodą: 

 https://photoawards.com/winner/zoom.php?eid=8-206140-21 

Nuoširdžiai sveikiname, linkime kūrybinės sėkmės!
 
KABD Taryba
 
 


 
Gerbiamieji Kauno apskrities bajorų draugijos nariai,
 

 2021 m. spalio 19 d. (antradienį) 16 val. Kauno apskrities bajorų draugijos (toliau ir KABD, įm. kodas 193412561) Vadė šaukia pakartotinį Kauno apskrities bajorų draugijos rinkiminį Seimelį, vyksiantį Kaune, Laisvės al. 39, II a. salėje.

Seimelio darbotvarkė: 1.  KABD visuotinio narių susirinkimo - Seimelio - pirmininko ir sekretoriaus rinkimai ir tvirtinimas. 2. KABD visuotinio narių susirinkimo - Seimelio - darbotvarkės tvirtinimas. 3. KABD Vado ataskaita už praėjusį laikotarpį,  tvirtinimas. 4. KABD Kanclerio ataskaita už praėjusį laikotarpį, tvirtinimas. 5. KABD Revizijos, Legitimacijų komisijų ir Bajorų garbės teismo vadovų ataskaitos už praėjusį laikotarpį. 6.   KABD Įstatų pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas. 7. KABD Tarybos narių atšaukimas, pasibaigus kadencijai. 8.   KABD Tarybos narių skaičiaus nustatymas ir naujos KABD  Tarybos 2021-2025 m. kadencijos narių išrinkimas. 9. KABD Vado atšaukimas, pasibaigus kadencijai. 10. KABD Vado 2021-2025 m. kadencijai išrinkimas. 11.  KABD Revizijos komisijos narių atšaukimas, pasibaigus kadencijai. 12.  KABD Revizijos komisijos 2021-2025 m. kadencijos narių išrinkimas. 13.  KABD Legitimacijų komisijos  atšaukimas, pasibaigus kadencijai. 14.  KABD Legitimacijų komisijos 2021-2025 m. kadencijos narių išrinkimas. 15.  KABD Bajorų garbės teismo narių  atšaukimas, pasibaigus kadencijai. 16.  KABD Bajorų garbės teismo 2021-2025 m. kadencijos narių išrinkimas. 17.  KABD Kanclerio atšaukimas, pasibaigus kadencijai. 18.   KABD Kanclerio išrinkimas 2021-2025 m. kadencijai. 19.  KABD narių stojamųjų įnašų ir nario mokesčio nustatymas. 20. KABD veiklos, numatomų darbų aptarimas, svarstymas, priėmimas. 21. KABD Seimelio narių paklausimai, pasisakymai, diskusijos.

 

KABD Vadė Kristina Giedraitienė

Skelbimo patalpinimo data 2021-10-11

 
 
 Gerbiamieji bajorai,
 
Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius,
 
2021 m. rugsėjo-spalio-lapkričio mėn. pasitinkančius Jubiliejines šventes!
 
P. Astą Giniotytę - Jaržemskienę (H. Zaremba);
 
P. Audrių Dalių Paulių Sabą (H. Vanagas) - ilgametį Kauno apskrities bajorų
draugijos Tarybos narį, Draugijos veiklos metraštininką fotografijose;
 
P. Vidą Kadžytę - Kugelienę (H. Gulbė);
 
P. Stefaniją Pakinkienę (H. Magila);
 
P. Mykolą Daujotą (H. Abdankas).
 
Tegu Jūsų dienos bus kupinos džiugių atradimų, svajų, kūrybinės veiklos!
 
Jums nuoširdžiai linki Kauno apskrities bajorų draugijos bendruomenė
 
 
 

 
 
Gerbiamieji Kauno apskrities bajorų draugijos nariai,
 

 

2021 m. spalio 5 d. (antradienį) 16 val. Kauno apskrities bajorų draugijos (toliau ir KABD, įm. kodas 193412561) Vadė šaukia Kauno apskrities bajorų draugijos rinkiminį Seimelį, vyksiantį Kaune, Laisvės al. 39, II a. salėje.

Seimelio darbotvarkė: 1.  KABD visuotinio narių susirinkimo - Seimelio - pirmininko ir sekretoriaus rinkimai ir tvirtinimas. 2. KABD visuotinio narių susirinkimo - Seimelio - darbotvarkės tvirtinimas. 3. KABD Vado ataskaita už praėjusį laikotarpį,  tvirtinimas. 4. KABD Kanclerio ataskaita už praėjusį laikotarpį, tvirtinimas. 5. KABD Revizijos, Legitimacijų komisijų ir Bajorų garbės teismo vadovų ataskaitos už praėjusį laikotarpį. 6.   KABD Įstatų pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas. 7. KABD Tarybos narių atšaukimas, pasibaigus kadencijai. 8.   KABD Tarybos narių skaičiaus nustatymas ir naujos KABD  Tarybos 2021-2025 m. kadencijos narių išrinkimas. 9. KABD Vado atšaukimas, pasibaigus kadencijai. 10. KABD Vado 2021-2025 m. kadencijai išrinkimas. 11.  KABD Revizijos komisijos narių atšaukimas, pasibaigus kadencijai. 12.  KABD Revizijos komisijos 2021-2025 m. kadencijos narių išrinkimas. 13.  KABD Legitimacijų komisijos  atšaukimas, pasibaigus kadencijai. 14.  KABD Legitimacijų komisijos 2021-2025 m. kadencijos narių išrinkimas. 15.  KABD Bajorų garbės teismo narių  atšaukimas, pasibaigus kadencijai. 16.  KABD Bajorų garbės teismo 2021-2025 m. kadencijos narių išrinkimas. 17.  KABD Kanclerio atšaukimas, pasibaigus kadencijai. 18.   KABD Kanclerio išrinkimas 2021-2025 m. kadencijai. 19.  KABD narių stojamųjų įnašų ir nario mokesčio nustatymas. 20. KABD veiklos, numatomų darbų aptarimas, svarstymas, priėmimas. 21. KABD Seimelio narių paklausimai, pasisakymai, diskusijos.

 

KABD Vadė Kristina Giedraitienė

 Skelbimo patalpinimo data 2021-09-14
Knygos „Ilgesiu rašyti“ „Tęsknotą pisane“, „Prie Nevėžio“ „Nad Niewiażą“
lietuvių-lenkų kalbomis sutiktuvės Kaune
 
 
Istorinės atminties saugojimo, puoselėjimo keliai sujungė Lietuvos ir Lenkijos bajorų veiklą prasmingam tarptautiniam leidybiniam projektui.

Iniciatyvos pradžia - pažintis Lietuvoje su p. Iwona Małgorzata Dobrogniewa
Dowgiałło Zawisza, Zadora herbo paveldėtoja,  teologe, tikybos mokytoja, kuri daugelį metų dirbo misijos leidinių redaktore, yra savo giminės genealogijos ir bajorų bei dvarininkijos religingumo tyrinėtoja, straipsnių šiomis temomis autorė.
Lenkijos dvarininkų draugijos (Polskie Towarzystwo Ziemiańskie), Didžiojo Seimo palikuonių asociacijos (Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego) narė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių asociacijos (Stowarzyszenie rodow Wielkiego Księstwa Litewskiego) prezidentė ir Lenkijos bajorų sąjungos (Związek Szlachty Polskiej) narė, novelių, poezijos rinkinio autorė.

2020 m. viešėdama Kaune, p. Iwona pasidalino viltimi ir svarbia gyvenimo svajone - išleisti protėvių atminimui skirtų eilėraščių rinkinį ir romaną lietuvių ir lenkų kalbomis. Džiugu ir prasminga, kad, susidomėjus šia iniciatyva, pavyko sutelkti pastangas, rasti finansinių rėmėjų (knygos leidybą rėmė ir asociacija Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas) ir dviem kalbomis išleista knyga jau pasiekė skaitytojus.

2021 m. rugpjūčio 27 dieną Kaune vyko šios lauktos knygos - „Ilgesiu rašyti“
„Tęsknotą pisane“, „Prie Nevėžio“ „Nad Niewiażą“  - pristatymas visuomenei.
Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, vėliau vienuolyno konferencijų salėje vyko knygos sutiktuvės.
Dalyvavusieji svečiai iš Lietuvos ir Lenkijos, leidyklos atstovai, autorės bičiuliai, mecenatai pasidalino mintimis apie šį svarbų leidybinį projektą, kaip praeities įvykių, dvarų kultūros paveldo rašytinį išsaugojimą. Autorė kasmet atvyksta iš Lenkijos, aplanko protėvių gyventas vietas - Liaudos kraštą, Krekenavos apylinkes, Slabadų, Linkuvos dvarus.

Kaip knygos pratarmėje rašo pati autorė, „poezijos tomelis „Ilgesiu rašyti“(„Tęsknoto pisane“) kilo iš širdies ilgesio tam, kas liko praeityje – šeimos namams, vaikystei ir ypač artimiesiems, išėjusiems į amžinybę. Tai duoklė ne tik jiems, bet ir gimtinei, tai, kuri Mazovijoje, ir tai, kuri Liaudos krašte (...) Kai kurių eilėraščių ar romano „Prie Nevėžio“ („Nad Niewiażą“) nebūtų, jei ne mano mylimas tėvas Zygmunt Jacek Dowgiałło Zawisza (...), kadaise galingos lietuvių giminės palikuonis. Jis mane išmokė meilės poezijai ir literatūrai, o labiausiai – savo gimtajam kraštui. Pasakodavo apie dvarus Slabadoje, Zavišine, rūmus Linkuvoje. Klausiausi šeimos istorijų ir išsaugojau jas savo širdyje, kad vėliau perkelčiau ant popieriaus''.

Nors laikas daug ką dengia užmarštimi, ardo materialųjį būvį, tačiau
užrašytas žodis išlieka - kaip dovana, prisiminimas, bendrystės tiltas su
išėjusiais...

Parengė leidybinio projekto sumanytoja
KABD vadė Kristina Giedraitienė

   

  

  

 Įteikti garbingi apdovanojimai p. Snieguolei Jurskytei, p. Domui Akstinui

 

Jau daugelį metų pagal gražią tradiciją, rugpjūčio pirmąjį  šeštadienį rengiama „Tautos šventė“ Karūžiškės dvaro sodyboje (Šilalės raj.), kurią atkūrė kultūrologas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys p. Domas Akstinas ir LBKS garbės bajorė p. Snieguolė Jurskytė. Čia nuolat rengiamos parodos, vyksta prasmingi susitikimai,  organizuojami kultūros vakarai.

 2021 m. rugpjūčio 7 d. Karūžiškės dvaro sodyboje p. Domui Akstinui ir p. Snieguolei Jurskytei-Akstinienei įteikti garbingi Šilalės krašto apdovanojimai „Auksinės gilės“.

Prie Medvėgalio paminėtos 1941 m. birželio sukilimo metinės, pagerbti kovotojai už Lietuvos laisvę. Šv. Mišias laikė ir dvaro sodybos žemėje Medvėgalio – Bevardžio kalno pašlaitėje  statomą Žemaičių apygardos partizanų vadavietę-žeminę pašventino kun. dr. Saulius Paulius Bytautas OFM. 

 Nuoširdžiai sveikiname gerbiamuosius p. Snieguolę Jurskytę ir p. Domą Akstiną garbingo apdovanojimo proga, linkime kuo šviesesnių dienų, p. Snieguolei stiprėti po sunkios ligos.

 

XXVII knygos mėgėjų draugijos, KABD informacija

  

Visuomeninis renginys, skirtas tremties aukų atminimui

 

2021 m. rugpjūčio 14 d. Varėnos rajone, Kasčiūnų kaime vyko visuomeninis  renginys „Ant Merkio kranto. 1941 m. tremčių 80 metų jubiliejaus aidai“, kurį organizavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos nariai, visuomeninių organizacijų atstovai. Partizano Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje, kurioje buvo A. Ramanausko-Vanago ir J. Vitkaus-Kazimieraičio vadavietės, vyko meninė renginio programa, pasisakymai ir diskusijos aktualiais klausimais.

Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vardu partizanui Juozui Jakavoniui -Tigrui KABD vadovė Kristina Giedraitienė įteikė naują leidinį – Lietuvos bajorų metraštį, kuriame įamžintos ir kelios akimirkos iš praėjusių susitikimų šioje istorinę atmintį saugančioje sodyboje.

Nuotraukų autoriai: Raimundas Kaminskas, Artūras Giedraitis

KABD informacija

 

  

  

 


 
 
 Bajoriška Palėvenės dvaro vasaronė

 

 2021 m. liepos 31 dieną Lietuvos bajorai susitiko tradicinėje šventėje Palėvenės dvare.

 Svečius pasitiko svetingi dvaro šeimininkai, pasveikino patrankų salvės, teatralizuota renginio programa įsuko į nuostabių potyrių erdvę...

 Suruoštos bajoriškos vaišės, vyko pasikalbėjimai apie etiketą ir aristokratiškas manieras, atskleistos dvaro vaistinėlės paslaptys, ponios ir ponai klausėsi skaitomų poezijos posmų, sukosi šokių rate, jaunimas domėjosi lauko žaidimais, drąsesnieji bandė laimę loterijoje.

 Puiki nuotaika, subtili muzikinė programa nepaliko abejingų, kūrė žavią bendrystės nuotaiką.

Svečiai buvo kviečiami atvykti ir kitą dieną - Palėvenės dvare vyko tarptautinis F. Šopeno kūrinių muzikinio festivalio koncertas.

 

Iki naujų susitikimų!

 

KABD informacija

  
  
  
  
 Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo iškilmės
 
Kaune 2021 m. liepos 6 d.
 

2021 m. liepos 6-ąją, minint Lietuvos Valstybės dieną, Kaune įvyko Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo iškilmės. Iš visos Lietuvos atvyko daugiau nei 100 bajorų palikuonių, nominantų, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų atstovai, svečiai iš Lenkijos, Vokietijos.

Šv. Mišias Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje aukojo Šv. Jurgio konvento gvardijonas kunigas dr. Saulius Paulius Bytautas.

Renginio vedantysis Vilius Kaminskas priminė svarbų kilmingųjų giminių veiklos vaidmenį amžių tėkmėje, savitai įprasminamą ir mūsų dienomis. Iškilmingame renginyje dalyvavo Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubas „Tauro ragai“ (vadovas Vidmantas Lunius), Anykščių kultūros centro istorinio šokio studijos „Baltoji pavana“ nariai (vadovė Jūratė Ūselienė), vyko renesanso epochos šokių koncertas. 

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadas Egidijus Matulevičius, Kauno apskrities bajorų draugijos vadė Kristina Giedraitienė.

Iškilmingoje bajorystės pripažinimo aktų įteikimo ceremonijoje taip pat dalyvavo LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos vadas Antanas Sirtautas, Klaipėdos krašto legitimacijų komisijos pirmininkas Vilius Pranciškus Bučys, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo kanclerė Jovita Antanaitienė, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo bajorų legitimacijų komisijos pirmininkas Artūras Rukas Daujotis.

Bajorystės pripažinimo aktai įteikti 28 bajorų giminių palikuonims. Gražia tradicija taps ir jaunojo bajoraičio/jaunosios bajoraitės liudijimai, kuriais smalsiai domėjosi patys jauniausieji – būsimieji asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas organizacijų nariai.

Skambiai aidėjo bajorų priesaikos žodžiai – gerbti tėvų ir protėvių šventą atminimą, bajorijos istoriją, kultūrą, tradicijas.

Puikia šių priesakų iliustracija tapo naujo Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo leidinio – žurnalo Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai pristatymas.

Šio leidinio puslapiuose - senieji raštai, dienoraščių fragmentai, dokumentai, eilėraščiai, fotografijos, prisiminimai, kuriuos pateikė asociacijos nariai, kviestiniai autoriai. Istorinių paveldo objektų išsaugojimo, restauravimo darbų aprašymai, archyvinių įrašų tyrimai ir studijos – svarbi žurnalo publikacijų dalis.

Tęstinis šio prasmingo projekto tikslas – plačiajai visuomenei pateikti autentiškus prisiminimus, praeities dienų bajorų kultūros atspindžius, juk kiekvieną dieną rašome ir savąjį liudijimą – asmens - šeimos - giminės - Valstybės metraštį.

(Dėl galimybės įsigyti leidinį maloniai prašome teirautis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. ).

 

Parengė Kristina Giedraitienė

Kauno apskrities bajorų draugijos vadė

Renginio nuotraukų autorė p. Daiva Matulevičienė
 
  
  
  
      
 

 
 
Gerbiamieji bajorai,
 
Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius,
 
 
2021 m. birželio-liepos-rugpjūčio mėn. mininčius garbingas Jubiliejų sukaktis:
 
P. Kristiną Ramunę Svetikaitę - Sabienę (H. Vanagas);
 
P. Agnę Varanavičienę (H. Leliwa);
 
P. Gretą Spulginaitę - Kirlienę (H. Trąby);
 
P. Romualdą Požerskį (H. Gieraltas)
 
 
Džiugių, prasmingų, įsimintinų Metų Jums nuoširdžiai linki
 
Kauno apskrities bajorų draugijos bendruomenė.
 
Nemokamos nuotraukos linksmas gimtadienio sveikinimas paieška,  atsisiuntimas - mediakatalogas.lt
 
 


 
Mielieji bajorai,
 
 
Su kiekviena diena saulė skleidžia vis šiltesnius spindulius, dangus giedrėja,
 
pavasariniai vėjai išblaško nerimo debesis... Pasidžiaukime atbundančiu pasauliu,
 
pasivaikščiokime giedrų prisiminimų erdvėmis, aplankykime kiekvieno iš mūsų
 
saugomą ir kuriamą savitų dienų pastelinį lauką ... 
 
Šiuo simboliniu vardu susitikimui į antrąją autorinę kūrybos darbų parodą Kauno
 
"Parko galerijoje" Jus maloniai kviečia jaunoji Kauno apskrities bajorų draugijos
 
bendruomenės narė Kornelija Vytautė Giedraitytė.  
 
Artėjančios Motinos dienos proga malonių įspūdžių autorė linki visoms mieloms
 
bajorėms - Promočiutėms, Močiutėms, Mamoms - ir  nuoširdžiai kviečia apsilankyti
 
galerijoje.
 
(Nuotoliniam apsilankymui -  ši „Facebook“ nuoroda į Kornelijos Vytautės Giedraitytės parodos albumą.

 

Kuo gražiausių Jums dienų!

Nuoširdžiai,

Kristina Giedraitienė

 


 
 
Gerbiamieji bajorai,
 
Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius,
 
 
2021 m. kovo-balandžio-gegužės mėn. pasitinkančius garbingas jubiliejines sukaktis!
 
P. Aliciją Dakinevičiūtę - Burbienę (H. Naktikovas, Slepowron) - Lietuvos Bajorų
 
Kraštų Susivienijimo  ir Kauno apskrities bajorų draugijos Legitimacijų komisijos narę;
 
P. Dainę Lazdauskaitę - Sinkuvienę (H. Drzevica);
 
P. Oną Venskevičiūtę - Majauskienę (H. Pomian);
 
P. Giedrę Sriubaitę - Zubavičienę (H. Naktikovas, Slepowron; H. Odynec III);
 
P. Moniką Požerskytę (H. Gieraltas);
 
P. Juozą Šalugą (H. Pasaulis, Swiat);
 
P. Augustą Kerį (H. Sulima).
 
 
Poetinio dienų skambesio, kūrybinės erdvės Jūsų prasmingiems darbams nuoširdžiai
 
linki Kauno apskrities bajorų draugijos bendruomenė.
 
Linkėjimai gimtadienio proga... - YouTube
 
  
Kvietimas bendradarbiauti istorinės atminties išsaugojimo veikloje
 
2021 m. kovo mėn. Kauno apskrities bajorų draugijos bendruomenę pasiekė žinia iš
Lenkijos, informuojant apie bendradarbiavimo galimybes su „Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės giminių asociacija“ (STOWARZYSZENIE RODÓW WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO).
 
Šios asociacijos prezidentė p. Iwona Zavisza Chrzanowska kviečia dalintis informacija, bendradarbiauti  kultūros, istorijos srityse, domisi bajorų giminių, kilusių iš Vilniaus, Kauno regionų, Liaudos krašto, Žemaitijos palikuonių veikla.
 
Šiuo metu ruošiami spaudai p. Iwonos Zaviszos Chrzanowskos eilėraščiai, novelių rinkinys lietuvių kalba. P. Iwonos protėviai kilę iš Kėdainių apskrities, Liaudos krašto, valdė Linkuvos, Slabadų ir kt. dvarus, garsėjo mecenatyste.
 
 
KABD informacija
  
Lietuvių autorių pripažinimas tarptautinėje erdvėje
 
Didžiojoje Britanijoje įkurtas Internetinis knygų žurnalas (portalas) (The Online Book MagazineBoove (Boove.co.uk), sulaukiantis daugiau kaip 50000 užklausų per mėnesį, 2021 metais sudarė geriausių knygų įvairiose srityse dvidešimtukus.
 
Duomenų bazių projektavimo srityje geriausiųjų knygų (20 Best Database Design Online Books to Read in 2021) sąraše ( https://boove.co.uk/20-best-database-design-online-books-to-read-in-2021-book-list/ ) yra ir lietuvių autorių (KTU ir VU dėstytojų) paruoštas lietuviškas vadovėlis:
Vitolis Sekliuckis, Saulius Gudas, Gintautas Garšva. Informacijos sistemos ir duomenų duomenų bazės. Kaunas: Technologija, 2007 (4 – laida), 350 psl., kuris 2005 m. buvo premijuotas KTU ir Švietimo ir mokslo ministerijoje.  
 
Sveikiname KABD narį p. Vitolį Sekliuckį svaraus  tarptautinio kūrybinio pripažinimo proga, linkime kūrybinės sėkmės!
 
KABD informacija
 
  
Gerbiamieji Kauno apskrities bajorų draugijos bendruomenės nariai,
 
 
<...> Kasmet mūsų tautiška valstybė žengia pirmyn, kaip kultūros, taip ir
 
materialinių turtų atžvilgiu. Pirmyn žengdama, ji taiso mūsų tautos gyvenimo
 
sąlygas, kurios buvo taip sužalotos ilgos nelaisvės metu <...> 
 
<...> Džiaugsmas ir pasitikėjimas lydi šventišką nuotaiką ir sakyte sako, jog
 
nepriklausoma Lietuva švęs ne tik dvidešimties, penkiasdešimties, šimto, bet gal ir
 
tūkstanties metų nepriklausomybės sukaktuves <...>
 
                                         Lietuvos Aidas Nr. 14 (228), 1928 m. vasario 17 d.
 
 
Tegu Vasario 16-osios dienos prasmė lydi mus ir įkvepia brandiems darbams Tėvynės
 
labui!
 
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vasario 16 sveikinimai“
 
 
 
  KABD Taryba
 


 
Gerbiamieji bajorai,
 
Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius garbingų
 
Jubiliejų progomis 2020 m. gruodžio-2021 m. vasario mėn. 
 
P. Dalią Ivoškienę  (h. Raktas),
 
P. Henriką Abramavičių  (h. Zaremba),
 
P. Haliną Izoldą Gailevičiūtę-Indrelienę (h. Dembno),
 
P. Kazimierą Likevičių (h. Gulbė),
 
P. Joną Parnarauską (h. Lubicz).
 
 
Laimingų dienų, kūrybingų svajonių, įsimintinų metų Jums linki Kauno apskrities
 
bajorų draugijos bendruomenė.
 
 
                               
 
 


 
Gerbiamieji bajorai,

 

Kiekvienas istorijos tarpsnis ugdo savus didvyrius, pašauktuosius, savuoju laiku įprasminusius Tautos laisvės valią...

Senųjų amžių Lietuvos valdovai, vieniję Didžiąją Kunigaikštiją,

Karo vadai, tvirtinę Valstybės paribius,

Sukilimų šaukliai ir narsūs kariai, gynę gimtąjį kraštą,

Karžygiai, pasiaukoję dėl prikeltos Naujiesiems laikams Lietuvos...

 

Tegu jų likimai mus sutvirtina, vienija, telkia.

 

Prisimenant 1991-ųjų sausio Laiką

KABD Tarybos vardu

Kristina Giedraitienė

 


  
 
 


   Gerbiamieji bajorai,

 

  Pagal gražią tradiciją Kauno apskrities bajorų draugija daugelį metų remia Kauno Tautinės kultūros centro rengiamą moksleivių darbų konkursą „Giminės medis“. KABD įvaizdžio grupės narės - p. Snieguolė Jurskytė, p. Liudvika Krisiukėnienė, p. Ieva Kaušinienė, p. Elena Oranskienė, p. Liudvika Markauskienė, p. Jovita Antanaitienė kasmet įvertindavo vertingiausius kūrinius, jų autorius apdovanodavo iškilmingo šventinio renginio metu.

 Šiemetinė pandeminė situacija, deja, koregavo planus –  Respublikinis projektas „GIMINĖS MEDIS-2020“, skirtas Pauliaus Galaunės 130-osioms gimimo metinėms ir Tautodailės metams, vyko virtualioje erdvėje.

 „Kalba, tautosaka ir liaudies menas yra visos tautos dvasios turtas, kurio niekas iš jos negali atimti.“ (Paulius Galaunė)

 Šiais metais projekte dalyvavo 86 mokiniai iš Kauno miesto ir rajono (Lapių, Garliavos, Čekiškės), Pasvalio, Ukmergės, Panevėžio rajono Upytės, Šiaulių rajono Kužių. 2020 m. daugiausia vaikai domėjosi šeimoje saugomomis relikvijomis, senomis fotografijomis. Kategorijos „Šeimos relikvija ir fotografija“ konkursui  pateikti 44 kūrybiniai darbai. Savo ir šeimos narių pagalba surinktais genealoginio medžio duomenimis dalijosi 29 vaikai ir jaunuoliai.

  Giminės herbus kūrė arba bajoriškus savo giminės herbus perpiešė ir aprašė 10 įvairių klasių mokinių, kategorijoje „Mano šeimos istorija“ buvo pateikti 4 mokinių kūrybiniai darbai.

  Konkurso vertinimo komisijos nariai, atsižvelgę į balsavimo rezultatus, apdovanojo KTKC ir rėmėjų dovanomis 15 jaunųjų laureatų. Kauno apskrities bajorų draugijos padėkomis ir atminimo dovanomis įvertinti 12 moksleivių kūrybiniai darbai, pagerbti  8 mokytojai, paruošę mokinius konkursui.

 
Pagal KTKC informaciją parengė
Kristina Giedraitienė
 
 


 
Gerbiamieji bajorai,
 
Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų bendruomenės narius, 2020 m.
 
spalio-lapkričio mėn. pasitinkančius garbingas jubiliejines sukaktis:
 
 
p. Dainą Daukantaitę - Gineitienę (h. Naktikovas),
 
p. Sniegę Brazaitytę - Dragatienę (h. Naktikovas),
 
p. Vytį Diminską (h. Naktikovas),
 
p. Keskjula Aivarą (h. Leopardas, Lewart),
 
p. Andrių Brazauską (h. Mikulinsky)
 
 
 
Tebus Jūsų Metai kupini gražių minčių, kilnių darbų!
 
 
Nuotraukos autorė Kornelija Vytautė Giedraitytė
VDU Botanikos sodas
 
 Generolo Povilo Plechavičiaus atminimui - ąžuolų giria
 
 

 Gen. Povilas Plechavičius (www.alkas.lt nuotrauka)

 

Asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas nariai remia LDK bajorų protėvių palikuonio, žymaus Lietuvos kariuomenės generolo, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus Povilo Plechavičiaus  (g. 1890 m. vasario 1 d. Bukončių k., Židikų vls. - m. 1973 m. gruodžio 19 d. Čikagoje) atminimo įamžinimą.

Minint gen. P. Plechavičiaus 130-ąsias gimimo metines, 2020 m. spalio 10 dieną akcijos metu Kauno rajono Karalgirio miške, Padauguvos girininkijoje  pasodinta 6600 ąžuoliukų giria, pastatyta skulptūrinė kompozicija, įrengta atminimo lenta.

Ąžuolų sodinimo akcijoje dalyvavo P. Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtiniai su mokytojais, miškininkai,  Lietuvos kariuomenės atstovai bei JAV kariai, atliekantys tarnybą Lietuvoje, Lietuvos Šaulių sąjungos nariai, LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo Kauno skyriaus, Lietuvos generolo P. Plechavičiaus karių sąjungos,  Nepriklausomybės gynėjų sąjungos, Lietuvos sąjūdžio, Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) bei kitų  organizacijų atstovai ir jų svečiai.

Renginio organizatoriai - Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, Valstybinė miškų urėdija, visuomeninė organizacija „LDK palikuonys“, rėmėjų tarpe - Asociacija Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas.
 
   
 
 Nuotraukų autoriai – Odeta ir Modestas Vaitiekūnai, Raimundas Kaminskas.
 


 
 

2020 m. rugsėjo 24 dieną Šv. Jurgio konvento salėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos narių susirinkimas, dalyvavo 28 draugijos nariai. Vakaro metu pasveikinti garbingas jubiliejines sukaktis 2020 m. vasario-rugsėjo mėn. minėję bajorai.

Išskirtinio klausytojų dėmesio, diskusijų sulaukė KABD bendruomenės narės, p. Sigutės Smetonaitės Petrauskienės knygos „Pabėgimas iš Taljanų“ pristatymas. Tai autorės prisiminimai, į kuriuos įpintos tremties dienų, likimo draugų patirtys, pateikiami reti dokumentai, nuotraukos - įtikinantis autentiškų liudijimų dokumentas. 

Susirinkimo metu aptarti aktualūs KABD veiklos klausimai, numatyti renginiai, iškilminga naujų narių priėmimo, bajorystės pripažinimo aktų įteikimo šventė.
 
KABD Taryba
 
  
 


 
 
 Lietuvos partizanų memorialo Kryžkalnyje atidarymo iškilmės
 
 

(...) Dar neseniai, rodos, jie gyveno tarpe mūsų. Nors jie žuvo, bet lieka mums gyvi. Jų

darbai negali žūti. Jie paaukojo ant Tėvynės aukuro savo brangiausią turtą – gyvybę.

Jų Lietuva negali užmiršti (...)

                                                         

   Tauro apygardos kapelionas

kun. Justinas Lelešius – Krivaitis, Grafas (1917-1947 m.)

 

Šie žodžiai, partizano kunigo Justino Lelešiaus dienoraštyje įrašyti 1946 metais, vykstant kovoms už Lietuvos išlaisvinimą. Narsaus kovotojo, kaip ir tūkstančių partizanų valia išsaugoti jų kovų draugų atminimą išsipildė – Lietuvos kelių ir kryžkelių sankirtoje, Kryžkalnyje iškilo garbingą Partizanų kovą įprasminantis memorialas (projekto autoriai skulptorius Tadas Gutauskas ir architektas Saulius Pamerneckis). Vyčio kryžiaus formos plieno stelose įrašyti  dvidešimties tūkstančių Lietuvos partizanų, ryšininkų, atidavusių gyvybes už Tėvynės laisvę, vardai, pavardės, slapyvardžiai - kiekvieno žuvusiojo vardas tebus ištartas.

Laisvės gynėjų nepalaužiamą drąsą ir narsą simbolizuoja monumentas - Lietuviškas kalavijas, regimas iš toliausių tolių. Kilnų darbą, skirtą pagerbti ir padėkoti už laisvės kovas Lietuvos partizanams, dar prieš dešimtmetį pradėjo  monsinjoras plk.  Alfonsas Svarinskas (1925-2014). Nežinomo Partizano kapas, partizanų pagerbimo aikštė, koplyčia-varpinė tarsi susilieja į vientisą rimties erdvę, skirtą susikaupimui, laivės gynėjų atminimui.

2020 m. rugsėjo 20 dieną vykusios Memorialo atidarymo visuomenei iškilmės subūrė partizanus ir jų artimuosius, aukštus Katalikų bažnyčios, valstybės vadovus, visuomeninių organizacijų, savivaldos narius, šventės svečius. Atidarymo iškilmėse Šv. Mišias (Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje) aukojo ir Lietuvos partizanų memorialą pašventino Kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Prisimintas skaudus, išbandymų kupinas istorijos laikotarpis, teigta istorinė šventės prasmė, atminties, kaip Valstybės kūrimo ir tęstinumo būtinybė.

Gyvename taikos metu, tad mūsų pareiga – atminti Juos – žuvusius už Laisvę, už visas Laisvės dienas...

 

Nuotraukų autoriai R. Kaminskas, A. Giedraitis.

Parengė Kristina Giedraitienė

KABD vadovė

  

  

 

 


 
 

Gerbiamieji bajorai,

Sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius, 2020 m. rugpjūčio-rugsėjo

mėn. pasitinkančius garbingas Jubiliejines sukaktis:

 

P. Deimantę Gedvilaitę (H. Leliwa),

P. Rimantą Gineitį (H. Naktikovas),

P. Aušrinę Bartkutę Meškauskienę (H. Kosciesza),

P. Dalią Daujotaitę Jasaitienę (H. Abdankas)

P. Justą Petrauską (H. Naktikovas),

P. Saulių Skrupskį (H. Lubicz).

 

Jūsų dienų erdvėje tebus jauku, didinga, nuoširdu...

Viltingų, įsimintinų, džiugių Metų!

    

 

Nuotraukos autorė Kornelija Vytautė Giedraitytė
VDU Botanikos sodas
 


 

2020 m. rugpjūčio 31 d. įvyko KABD Tarybos posėdis. 

Svarstyti klausimai: Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo Legitimacijų Tarybos reglamento nuostatos, naujų narių priėmimas į LBKS kraštų draugijas, tradicinio KABD narių susirinkimo rugsėjo 24 dieną (ketvirtadienį) sušaukimo galimybė, kiti einamieji klausimai.

 

KABD Taryba

 


 

Bajoriška  vasaronė  Palėvenės  dvare

 

Atgyjanti dvarų kultūra – epochas jungiantis tiltas, kuriuo keliaudami sutinkame praeities dienas, išgirstame iš nebūties ataidinčias istorijas...

Istorinio, kultūrinio dvarų palikimo puoselėjimas Palėvenės dvare turi kelių dešimtmečių tradiciją, tačiau šių metų rugpjūčio 2 dienos vasaronė  įstabi – visi atvykusieji kėlėsi į XIX amžiaus dvarvietę.

Svečius pasveikino patrankų salvės, atvykusieji įteikė simbolines dovanas dvaro šeimininkams. Teatralizuotai pasakojama Palėvenės dvaro istorija vedė vingiuotais praeities keliais. Kalbėjosi damos, jaunimas žavėjosi aristokratiškais lauko žaidimais, susidomėjusiems atskleistos dvaro vaistinėlės, aromatų paslaptys. Malonūs liokajai patiekė bajoriškas XIX a. vaišes – tikrus kulinarinio paveldo šedevrus.

Maloniai buvo sutikti netikėtai dvarą aplankę svečiai iš Bistrampolio dvaro – inscenizuoto 1863-iųjų metų sukilimo dalyviai. Juos lydėjo Bistrampolio dvaro valdytojas kun. R. Gudelis, taip pat svečias iš Lenkijos režisierius Tadeusz Bystram. Būtent šio režisieriaus dokumentinis filmas „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“ mena 1863-iųjų metų sukilimą.

Dvaro parke ilgai netilo malonūs pašnekesiai, palydimi žavių melodijų aido. Sugrįžti į XXI amžių – ir vėl pasimatyti dvare – dėkojome nuoširdiems Palėvenės dvarininkams – p. Nijolei Milaknienei, p. Daivai ir p. Egidijui Matulevičiams.

 

Vasaronės dalyvė

Kristina Giedraitienė

  

  

  

  

 


 
Istorinės atminties šventė prie Medvėgalio

 

2020 m. rugpjūčio 1 d. įvyko  kasmet rengiama tradicinė Tautos šventė prie Medvėgalio, buvusioje Onos Tallat-Kelpšaitės ir Alfonso Jurskių Karūžiškės sodyboje Šilalės raj. Renginį inicijavo Lietuvos Garbės bajorė p. Snieguolė Jurskytė ir kultūrologas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys Domas Akstinas.

Iškilmės pradėtos Šv. Mišiomis Medvėgalio kalno papėdėje giminės kapinaitėse, kurias aukojo kun. Virginijus Pocius ir kun. Dr. Saulius Paulius Bytautas OFM. Dalyvavo Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo nariai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo nariai, XXVII knygos mėgėjų draugijos, LUMA, Žemaičių vyskupystės muziejaus darbuotojai, Šilalės raj. savivaldybės atstovai.

Karūžiškės dvaro sodyboje, puoselėjamoje p. Snieguolės Jurskytės ir p. Domo Akstino aplankytos nuolatinės ekspozicijos ir naujos parodos, skirtos Sibiro tremtinėms Adelei Dirsytei, Daliai Grinkevičiūtei, poetui Vytautui Mačerniui, Laisvės kovotojams. Viena parodų temų fotografijomis, dokumentais, laiškais iliustruoja Jurskių  šeimos gyvenimą Lietuvoje, pabėgėlių stovykloje Vokietijoje, A. Jurskio veiklą Nepriklausomoje Lietuvoje, išeivijoje JAV.

Alfonsas Jurskis (1894-08-04  - 1966-07-31 ) – radiotechnikos pradininkas Lietuvoje, pirmasis Kauno radijo stoties viršininkas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas, pedagogas, savo darbą ir idėjas paskyręs Lietuvai. Jo atminimui sodyboje puoselėjamos ąžuolų giraitės. 

Karūžiškės sodyboje kiekvienas lankytojas sutinkamas kaip ilgai lauktas svečias, šeimininkų nuoširdumas lydi dar ilgai...

KABD Taryba
 
  
  
 


 

2020-07-31 d. Kaune LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų nariai, KABD atstovai susitiko su Lenkijos kilmingųjų sąjungos nare, buvusia Varšuvos skyriaus vadove p. Iwona Zawisza – Chrzanowska ir jos vyru p. Stanisław Aleksander Chrzanowski.

Aptartos organizacijų bendradarbiavimo galimybės. Kilmingai Zavišų giminei priklausiusio Linkavičių (Slabados) dvaro, esančio šalia Krekenavos mstl., Panevėžio raj., paveldėtoja p. Iwona Zawisza puoselėja šiltus jausmus protėvių gimtinei; pokalbio metu aptarta galimybė organizuoti bei remti viešnios poezijos ir novelių knygos vertimą ir leidybą lietuvių kalba.

  Iš kairės: p. Kristina Giedraitienė, p. Eimantas Gudas, p. Iwona Zawisza – Chrzanowska, p. Stanisław Aleksander Chrzanowski, p. Marius Daraškevičius, p. Artūras Giedraitis

  

2020 m. liepos 24 dieną Veliuonoje rinkosi Kauno apskrities bajorų draugijos nariai, Jurbarko raj. Veliuonos seniūnijos atstovai. Tądien Veliuonos kapinėse buvo atidengiamas ir pašventinamas kryžius Veliuonos dvaro savininkų baronų Vakselių atminimui.

Apeigose dalyvavo Kauno Šv. Jurgio Kankinio konvento gvardijonas kunigas Saulius Paulius Bytautas, istorinėmis Veliuonos dvaro atodangomis dalijosi istorinės atminties puoselėtojas Arvydas Bilvinas. Veliuonos dvaro savininkės baronienės Olgos Vaksel-Larson dėka puošnūs mediniai dvaro rūmai restauruojami, puoselėjamas parkas. Ateities kartoms saugojamas ir perduodamas istorinės atminties paveldas apie baronų Vakselių likimus.

 

KABD Taryba

  
Gerbiamieji bajorai, 
 

Liepos 23 d. LR Istorinėje Prezidentūroje Kaune įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos narės p. Sigutės Smetonaitės-Petrauskienės knygos „Pabėgimas iš Taljanų“ pristatymas.

P. Sigutė Smetonaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos brolio Motiejaus anūkė, knygoje pasakoja apie savo ir kelių klasės draugų mėginimą pabėgti iš tremties į laisvą Vakarų pasaulį per Mongoliją, Kiniją ir kitas tolimas Rytų šalis, apie laimingą ekstremalaus pabėgimo pabaigą ir tiesiog neįtikėtinus likimo posūkius grįžus į Tėvynę.

Apie šią unikalią pabėgimo istoriją, knygos leidybos aspektus renginio metu kalbėjo pagrindinė knygos herojė Sigutė Smetonaitė ir „Kauno dienos“ žurnalistė bei knygos sudarytoja Virginija Skučaitė. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas atkreipė dėmesį į autentiškų prisiminimų svarbą istorinės atminties kontekste. Ištraukas iš knygos įtaigiai skaitė aktorius ir režisierius Virgilijus Kubilius. Muzikavo žinoma smuikininkė pedagogė Ilona Klusaitė.

Šie Sigutės Smetonaitės prisiminimai, į kuriuos įpintos ir jos likimo draugų patirtys, dokumentai, nuotraukos - įtikinantis gyvenimo skirtingose santvarkose dokumentas, liudijantis, kokią didelę kainą sumokėjo laisvėje įpratusi gyventi lietuvių tauta 1940 m., prasidėjus pirmajai sovietų okupacijai, ir vėlesniais sovietinės prievartos dešimtmečiais.

Knygą "Pabėgimas iš Taljanų" išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Parengta pagal Istorinės LR Prezidentūros Kaune informaciją
 
  
  
 

 
Iškilminga šventė Žemaitijoje
 
 
2020 m. liepos 18 dieną Renavo dvare susibūrė bajorų draugijų atstovai iš visos Lietuvos. Iškilmingo renginio metu paminėta Žemaičių bajorų draugijos 25-erių metų veiklos sukaktis. Patrankų salvėmis, teatralizuotų senovinių šokių programa, iškilminga eisena sutikti šventės svečiai.
 
Dvaro menėse įvyko Žemaičių bajorų priėmimo į draugiją iškilminga ceremonija, konferencijos metu apžvelgta Žemaičių bajorų draugijos veikla, prasmingi darbai, numatytas bendradarbiavimas su bajoriškomis, istorinę atmintį puoselėjančiomis organizacijomis.
 
Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vardu šventės dalyvius ir svečius sveikino LBKS vadas Egidijus Matulevičius. Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos (NOKT) sveikinimą perdavė NOKT pirmininkės Angelės Jakavonytės pavaduotoja Kristina Giedraitienė.
 
Garbinga praeitis teįkvepia kilniems darbams!  - linkėjome svetingiems Žemaičių bajorams.
 
  
 
 
 


 
Gerbiamieji bajorai,
 
 
Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius,
 
birželio-liepos mėn. mininčius garbingas Jubiliejines sukaktis:
 
 
P. Mary Graham  Muskus (Herbas Ostoja)
 
P. Eglę Kazakevičiūtę Kiaušienę (Herbas Zaremba)
 
P. Eleną Koreivaitę Purinienę (Herbas Dembno (Dębno))
 
P. Aleksandrą Žukaitę Savickienę (Herbas Dryja)
 
P. Agnę Rugieniūtę (Herbas Nieczuja)
 
P. Živilę Aniulytę Marcinkevičienę (Herbas Gulbė)
 
P. Deimantę Dragataitę (Herbas Naktikovas (Slepowron))
 
Garbingo gimtadienio dienoje sveikiname ilgametę KABD kanclerę, Garbės bajorę p.
Ireną Ibianskaitę  Šulcienę (Herbai Rožė, Raktas).
 
 
Vilnijančios dienos tebus kupinos Gyvenimo išminties, o kasdienybės poezijos posmai
 
talpins taurius prisiminimus, viltis, svajones... 
 
Gėlės gimtadieniui ir gimtadienio dovanos – Shorts.lt
 
KABD Taryba
 
 

 
Monografijos sutiktuvės Kauno pilyje
 

Birželio 26 d. popietę Kauno miesto muziejaus pilies skyriaus vadovas prof. Jonas Vaičenonis pakvietė miesto bendruomenę į istoriko dr. Dariaus Vilimo monografijos „Bajoras Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teisme (1566–1600)“ pristatymą Kauno pilyje.

Renginio dalyviai autentiškoje aplinkoje turėjo puikią galimybę susipažinti su autoriaus ir Lietuvos istorijos instituto mokslininkų įžvalgomis, aptariant XVI a. LDK pavietų žemės teismų rankraštinius šaltinius, kuriuose "bajoras atsiskleidžia kaip valdančiosios 'bajorų tautos' atstovas, turintis savitą požiūrį į daugelį tos epochos lokalių ir globalių geopolitinių bei etnokonfesinių įvykių" (dr. D. Vilimas). Gausiai cituojami istoriniai šaltiniai, bajorų reikalų kasdienių įvykių, privačių reikalų aprašymas, iliustratyvūs pavyzdžiai, asmenvardžių, geografinių vietovių rodyklės  neabejotinai sudomins ir XXI a. skaitytojus.

 

KABD Taryba
 
  
   
 

Nuotraukų autoriai – p. Irena ir Audrius Daugėlos.

 


Gerbiamieji bajorai,

 

2020 m. birželio 4 dieną Kaune įvyko įsimintina iškilminga akcija, liudijanti istorinės atminties išsaugojimo svarbą.

Visuomeninės organizacijos - klubas „Aukuras“, Pasaulio lietuvių centras, klubas „Žalgirio pergalės parkas“, Asociacija Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas, XXVII Knygos mėgėjų draugija subūrė kauniečius, Kauno savivaldybės atstovus, miesto svečius prie Vytauto Didžiojo paminklo Laisvės alėjoje dalyvauti Žalgirio mūšio pergalės artėjančių 610-ųjų metinių įamžinimo renginyje.

Iškilmių metu įleista kapsulė su Žalgirio mūšio lauko žeme. Organizacijų atstovai prisiminė svarbias šios reikšmingiausios karinės pergalės, ilgam lėmusios Lietuvos raidą, akimirkas. Pažymėtina, kad kaip tik šiomis dienomis, 1410 m. birželio 3 dieną Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto vedami LDK kariuomenės pulkai pradėjo žygį į mūšio vietą. Prisiminta, kad artėja Melno taikos sutarties (1422 m.) įtvirtinusios Žalgirio mūšio pergalę, 600-osios metinės. Vieningai sutarta iškilmingai įamžinti šią svarbią istorinę datą.

Metraštininkų aprašyta didi Žalgirio mūšio pergalė - ir šių dienų visuomenės pasididžiavimo erdvė, kurioje vis naujai atrasdamos istorijos gelmę, kartų kartos kuria Lietuvą.

KABD Taryba

  

   

                     

 Nuotraukų autoriai p. Irena Daugėlienė, p. Audrius Sabas.
 


Gerbiamieji bajorai,

 

Maloniai kviečiame apsilankyti virtualioje Kauno Technologijos Universiteto muziejaus parodoje, kuri skirta paminėti  Kauno miesto burmistro, inžinieriaus, šaulio, vieno iš Klaipėdos sukilimo organizatorių, VDU (vėliau KTU) profesoriaus grafo Antano Julijono Gravrogko (1880-1958) 140-ąsias gimimo metines.

Apie šią iškilią asmenybę įdomią informaciją, amžininkų prisiminimus yra sukaupęs vaikaitis grafas Anton von Gravrock – Kauno apskrities bajorų draugijos Tarybos narys.

Linkime malonių įspūdžių virtualioje parodų salėje!

 https://muziejus.ktu.edu/news/paroda-apie-maistingaji-grafa-ir-principingaji-kauno-burmistra/

 https://muziejus.ktu.edu/muziejaus_virtualios_parodos/maistingasis-grafas-prof-antanui-gravrogkui-140/

 

 KABD Taryba 

 
Gerbiamieji bajorai,
 
 
Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius, 2020 metų
 
balandžio-gegužės mėn. pasitinkančius Jubiliejines gimtadienių šventes:
 
 
P. Eugeniją Ivaškevičiūtę (Herbas Trimitai (Trąby));
 
P. Jovitą Grigalevičienę (Herbas Karpis (Carpio - Karp));
 
P. Rimą Gutauskaitę Zaborskienę (Herbas Brodzic);
 
P. Loretą Kalasauskaitę Kačiušienę (Herbas Radvanas);
 
P. Aliną Giniotytę Kazakevičienę (Herbas Zaremba);
 
P. Artūrą Ruką Daujotį - ilgametį KABD Legitimacijų komisijos pirmininką (Herbas Grifas (Gryf));
 
P. Nemirą Blažytę (Herbas Bogorija (Bogoria));
 
P. Vitą Skumbinaitę Gintautienę (Herbas Trimitai (Trąby));
 
P. Paulių Auškalnį (Herbas Leliwa);
 
P. Roką Žostautą (Herbas Valtis (Lodzia));
 
P. Liną Gudonavičių (Herbas Valtis (Lodzia)).
 
 
Linkime Jums džiaugsmingų dienų, nuoširdžių susitikimų, kūrybingų svajonių!
 
 
Sofia Florist & Fresh Roses Flowers Delivery Sofia
  
KABD Taryba
 

 

Gerbiamieji bajorai,

 

Lietuvos bajorų kraštų Susivienijimo nariai – tarp jų ir Kauno apskrities bajorų draugija – prisijungė prie kilnios iniciatyvos, kurią organizavo Nevyriausybinių organizacijų, stiprinančių Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba (NOKT) kartu su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie LR Krašto apsaugos ministerijos.

Akcijos metu buvo surinktos lėšos šeimų, patiriančių sunkumus, vaikams, siekiant parūpinti maisto produktų, taip pat būtinų nuotolinio mokymosi priemonių, kad skurdas nesuvaržytų vaikų teisės į mokslą. Įsigaliojus karantino režimui, daugelis finansinius sunkumus patiriančių šeimų tėvų prarado darbus ar buvo priversti neribotam laikui išeiti nemokamų atostogų, todėl pagal galimybes aukotos finansinės lėšos šiuo sudėtingu laikotarpiu tampa gyvybiškai svarbia parama.

2020 m. gegužės 14-ąją, minint Pilietinio pasipriešinimo dieną, NOKT organizacijų atstovai dalyvavo istorinės atminties įamžinimo renginiuose, perdavė maisto produktų siuntinius vaikų dienos centrams.

Akcija prasidėjo Vilniuje, Lukiškių aikštėje padedant gėles, vėliau Kaune vyko atminties valanda Romo Kalantos žygdarbiui atminti prie paminklo ,,Aukos laukas" - 1972 m. gegužės 14 d. įvykiai sutelkė kelerių dešimtmečių kovai už Lietuvos laisvę. NOKT pirmininkė p. Angelė Jakavonytė, NOKT pirmininkės pavaduotoja p. Kristina Giedraitienė, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie LR Krašto apsaugos ministerijos atstovė p. Audronė Kaladžinskienė, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos valdybos narys p. Artūras Giedraitis vyko į Kazlų Rūdos, Marijampolės vaikų dienos centrus. Kazlų Rūdoje perduoti maisto siuntiniai 65 vaikams, lankantiems 4 apylinkės dienos centrus, Marijampolėje paramos sulaukė 23 Degučių vaikų dienos centro lankytojai. Įstaigų vadovės dėkojo už reikšmingą paramą, pasidalijo kasdieniais rūpesčiais, gi mažieji centrų lankytojai dovanojo savo rankdarbius. Abipusė širdies šiluma, nuoširdumas tiesia nematomus, bet ilgam jungiančius ryšius.

Su Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybių atstovais aplankytos atmintinos partizanų kovos įamžinimo vietos, Marijampolės tremties ir rezistencijos muziejaus ekspozicija. 

 

Parengė KABD vadė Kristina Giedraitienė

  

                                  

  

  

            

 Nuotraukų autoriai p. Angelė Jakavonytė, p. Artūras Giedraitis. 
Mielos bajorės, mieli bajorai,
 
 
,,Motinos akys, kaip saulė šviesiausia,
Viską pamato ir viską supranta.
Joms suliepsnojus, tu liūdnas neklausi,
Kaip beišeiti į šventąjį krantą...
 
Motinos rankos - tai tūkstančiai rankų,
Mokančių skaidrint, kaip Dievas iš sosto,
Žemės gyvenimą, kartais taip tvankų...
Motinos rankos kančias mums užglosto...
  
                                                                 Petras Vaičiūnas 
 
 
 Motinos dienos šventime tebus prisimintos visos Motinos - iš visų kartų, iš visų giminių - ir tos, kurių atmename tik vardus, likimus, ir tos, kurios lydi mus šiandieną...
Jų visų globa apgaubia gerumu, guodžia, veda tuo pačiu - Lietuvos keliu. 
 
Kauno apskrities bajorų draugijos nares - bajores mamas, močiutes, promočiutes nuoširdžiai sveikina ir saulėtų dienų linki KABD Tarybos nariai.
 
rožės, kilnus rožes, romantiškas, rožinis, gėlė, grožis, meilė ...
 


 

Mielieji bajorų bendruomenės nariai,

 

Pasaulis skuba prie Viešpaties kapo, tačiau akmuo jau nuritintas, drobulės atskirai

padėtos...

Mums, atskubėjusiems, dovanojama Viltis – susitikimui, Gyvenimui dabar ir tuomet  su

nebūties tamsą nugalėjusiu Kristumi.

Palaimintų Šventų Velykų, santarvės, sveikatos, Viešpaties globos Jums ir Jūsų

artimiesiems!

 

 Easter: A Celebration Of The Resurrection Of Jesus Christ | HuffPost

  
       Gerbiamieji bajorai,
 
 
(...) ,, Gimsta vėl Pavasaris. Gražus kaip Dievas jaunas:
 
        Jojo kūną pirmas kvepiantis lietus nuplauna
 
       Ir pribarsto plaukus vos pražydusių pirmų žiedų. 
       
(...) Džiūsta vėjyje ir saulėje visi keliai;
 
       Ir širdis, į tolumas melsvas įsižiūrėjus,
 
       Jais norėtų skrist tolyn, kaip skrenda vėjas."
 
                                                  Vytautas Mačernis. Pavasario sonetai. 1944 m. 
 
 
      Pavasario vėjai netruks išsklaidyti nerimo debesis, šviesi viltis kvies bendrystei...
 
    Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius, 2020-ųjų metų
 
vasario-kovo mėn. mininčius Jubiliejines sukaktis:
 
 
P. Beatą Broniukaitytę (Herbas Dryja)
 
P. Povilą Požerskį (Herbas Gieralt)
 
P. Eleną Lidiją Ibianskaitę Šarkienę (Herbas Ostoja)
 
P. Gerardą Majauską (Herbas Hipokentauras)
 
P. Edviną Kerbedį (Herbas Slepowron (Naktikovas))
 
Tegu Jūsų dienos bus kupinos kūrybingų minčių, sėkmingų darbų, mažų ir didelių stebuklų prasmės!
 
 
Šiandien Jubiliejinio Gimtadienio proga... - Darsūniškio ...
 
 
 
KABD Taryba
 


 
Gerbiamieji bajorai,
 
Dėl LR vyriausybės nutarimu visuotinai paskelbto karantino numatyti KABD, LBKS renginiai ir Draugijos susirinkimai laikinai nevyks. Apie pasikeitusią situaciją bus informuojama vėliau.
 
KABD Taryba
 
                                


 

Gerbiamieji,

 

Tiesa – nemirtinga ir nenugalima, kovoja be ginklo ir laimi!

Naujausiųjų laikų istorijos stebuklas – aktu ,,Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo” į pasaulio erdvę dar kartą sugrąžinta Lietuva.

Prieš tris dešimtmečius vėlyvą Kovo 11-osios vakarą nuaidėję laisvės žodžiai graudino, džiugino, priminė mūsų brolius ir seseris iš visų kartų, šimtmečiais tikėjusių ir gynusių Lietuvos valstybę.

Santarvės, išminties ir geros valios tebus lydimas kūrybinis darbas Tėvynės labui!

  

PRAĖJĘ ĮVYKIAI

 

Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos posėdis

 

 2020 m. vasario 26 d. Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos (NOKT) posėdžio metu Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo atstovė – Kauno apskrities bajorų draugijos vadė – Kristina Giedraitienė išrinkta NOKT pirmininkės p. Angelės Jakavonytės pavaduotoja.

Asociacija Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas inicijuoja istorinę atmintį įprasminančius renginius, tyrimus, remia autentiško rašytinio paveldo ateinančioms kartoms leidybą, atminimo ženklų kūrimą. Nevyriausybinių organizacijų veikla – svarbus visuomenės patriotinio ugdymo veiksnys, kurio darbe Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo nariai svariai dalyvaus ir ateityje.

  
  Kauno apskrities bajorų draugijos Tarybos inicijuoti kultūriniai renginiai vasario 27 dieną sukvietė Draugijos bendruomenės narius, svečius, į Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų.
 
 Klausantis žymaus menotyrininko, ilgamečio muziejaus direktoriaus p. Osvaldo Daugelio įtaigaus pasakojimo, aplankyta unikali paroda „Lietuvos dailė XIV – XIX a.“
 
Tai retų kūrinių ekspozicija, bylojanti apie Lietuvos istorijos dramatizmą, didybę, iššūkius amžių tėkmėje. Tarp 600 metų laikotarpio eksponatų – ypač reti rašytiniai šaltiniai - LDK Kunigaikščio Vytauto Didžiojo privilegija (1421 m.), Jono Bretkūno "Postilė" (1591 m., pamokslų rinkinys, vienas iš 9 Lietuvoje išlikusių egzempliorių), įspūdingos gotikinės medžio skulptūros, iš kurių ypač vertinga "Veliuonos Madona" (XV a. pab., rasta užmūryta rūsio sienoje, 1964 m. restauruojant Kauno Dominikonų bažnyčią, paverstą Santakos kino teatru). Prabangios kontušo juostos, monetų kolekcijos (1933 m. Šančiuose, Nemuno pakrantėje rastas lobis - XIV a. pabaigoje, LDK Kunigaikščio Algirdo valdymo metu kaldintos Pečat tipo monetos), tapybos darbai, vėduoklė su gen. Tado Kosciuškos autoportretu ir daugelis kitų vertybių atskleidė įstabius istorijos puslapius. 

Po parodos lankymo, 18 val. LK Kauno įgulos karininkų ramovės mažojoje salėje (kunigaikščių menėje) įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos susirinkimas, kurio metu organizuota vieša paskaita-diskusija tema:

100 metų sukaktis nuo pirmojo LIETUVOS KARIUOMENĖS karinio parado. Dalyvavo Karybos paveldo žinovas, lektorius p. Arvydas Pociūnas. Unikaliomis nuotraukomis iliustruoto pasakojimo metu klausytojai turėjo retą galimybę "apsilankyti" Kauno Rotušės aikštėje 1920 metų vasario 16 dieną, kurioje nuo pat ankstaus ryto rikiavosi iš Žaliakalnio, Šančių, Aukštosios Fredos atžygiavę daliniai - pėstininkų pulko kariai, aviacijos kuopa, apsaugos kariai, kavalerijos eskadronas, kavalerijos baterijos, komendantūros kuopa, Šaulių sąjunga - apie 1000 karių, visuomenė.

Rotušės aikštės prieigose Vilniaus gatvėje miestiečiai aukojo lėšas sužeistiems kariams. Kaip rašė to meto spauda, Laisvės alėja dar prieš 1920 m. vasario 16 dieną tapo tikru Vėliavynu. Pirmąjį karinį paradą priėmė Prezidentas Antanas Smetona, dalyvavo Vyriausybės nariai, Katedroje Šv. mišias aukojo vyskupas P. Karevičius,  pamokslą sakė kunigas Jonas Mačiulis-Maironis. Tądien visuomenė buvo kviečiama lankytis kino salėse, vaikams ruoštos šventinės programos, vakarop kvietė Miesto teatras. Pažymėtina, kad būtent 1920-ųjų metų vasario 16 d. šventė, buvo plačiai priimta visuomenėje, ji tapo neatsiejama Lietuvos būties dalimi.

  

Parengė

Kristina Giedraitienė

KABD vadė

  
 
                                        
                                                  

Nuotraukų autoriai: Audronė Vilkienė, Vijoleta Kamandulienė, Kristina Giedraitienė.

  

2020 m. vasario 18 d. Kaune įvyko pirmojo Lietuvos savanorio, plk. Kazio Škirpos (1895 - 1979 m.) 125-ųjų  gimimo metinių minėjimas. Atminimo valandoje Petrašiūnų kapinėse pranešimą  skaitė plk. Kazio Škirpos įamžinimo iniciatorius, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, dim. kpt. Algirdas Petrusevičius. Renginyje dalyvavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, LŠS Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos sąjūdžio, Kauno apskrities bajorų draugijos, visuomenės atstovai.

Kazys Škirpa gimė 1895 02 18 Namajūnų km. (Saločių vlsč.), mirė 1979 08 18 Vašingtone (1995 m. perlaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse). 1918 m. viduryje pirmasis savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Nepriklausomybės karo kovose su Sovietų Rusijos kariniais daliniais, bermontininkais  ir Lenkijos kariuomene.

Būdamas Vilniaus karo komendanto padėjėjas (faktiškai ėjo komendanto pareigas) 1919 01 01 su kitais savanoriais Gedimino pilies bokšte iškėlė tautinę vėliavą. 1920 m. Steigiamojo Seimo atstovas. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune, 1925 m. – Belgijos karo akademiją. Pradėjo pertvarkyti Lietuvos kariuomenę, parengė mobilizacijos planą. Nuo 1927 m. dirbo diplomatinį darbą Vokietijoje. 1937–1938 m. Lietuvos atstovas Tautų Sąjungoje.

1940 birželį SSRS okupavus Lietuvą, Berlyne organizavo Lietuvių aktyvistų frontą. Vienas iš antisovietinio Birželio sukilimo 1941 m. rengėjų, jam prasidėjus Lietuvių aktyvistų fronto paskelbtas Lietuvos laikinosios vyriausybės  Ministru pirmininku. 1946 m. išvyko į Airiją, nuo 1949 m. gyveno JAV, dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. Aktyviai veikė lietuvių išeivių organizacijose, 1957–1958 m. buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto  komisijos pirmininkas.

Parengta pagal:

1. Dr. Raimundo Kaminsko informaciją.

2. https://www.vle.lt/Straipsnis/Kazys-Skirpa-92541

  

Nuotraukų autorius R. Kaminskas.

  
 
LIETUVOS BAJORŲ KRAŠTŲ SUSIVIENIJIMO 
 
Bajorystės Pripažinimo Aktų
 
 įteikimo iškilmės Kaune, 2020 m. vasario 16 dieną

      

  Lietuvos bajorai  prasmingai minėjo ir šventė Vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

 Lietuvos bajorų kraštų draugijų nariai, kviestiniai svečiai ypatingą ir didžiai reikšmingą modernios Lietuvos istorijos atminties dieną būrėsi Kaune.

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje iškilmingas Šv. Mišias už Lietuvą, Lietuvos bajorų bendruomenę aukojo Šv. Jurgio Kankinio konvento gvardijonas, kunigas Saulius Paulius Bytautas. Prasmingus linkėjimus bendrystei, santarvei lydėjo įspūdingi Vilniaus pučiamųjų instrumentų orkestro Tauro ragai atliekami kūriniai (vadovas Vidmantas Lunius). 

Sugiedojus Lietuvos valstybės himną, šventinį sveikinimo žodį tarė renginio vedantysis Lietuvos garbės bajoras Kęstutis Ignatavičius.

Šventės dalyvius sveikino Kauno apskrities bajorų draugijos vadė Kristina Giedraitienė, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadas Egidijus Matulevičius, LBKS Klaipėdos bajorų draugijos vadas Antanas Sirtautas

Prisimintos garbingos Lietuvos valstybės sukakties metinės - 102-eji metai nuo 1918-ųjų Lietuvos Tarybos pasirašyto Nepriklausomybę skelbusio Nutarimo ir 71-osios metinės nuo 1949-ųjų vasario 16-osios, kuomet nuožmios okupacijos sąlygomis Lietuvos partizanų vadai teigė Nepriklausomybę Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Deklaracijoje.

Apžvelgtas esminis Valstybės kūrimo dėmuo - laisvas sprendimuose, garbingas veikloje, ryžtingas kovoje asmuo, savo darbus, širdies šilumą, paguodos žodį aukojantis artimui. Istorijos tėkmė primena didžias ir išbandymų kupinas mūsų protėvių išgyventas dienas. Sukilimų aidai, represijos, knygnešių keliai, Savanorių kovos, Pirmosios Respublikos kūrimas, okupacija, tremtys, partizaninis karas - ir nuolat gyvas Laisvės troškimas, Lietuvos, kaip artimiausio asmens vaizdinys.

Visa aukoti protėvių garbei, visa aukoti Lietuvos Valstybės kūrimui! Šiuos priesakus iškilmingai tęsti pasižadėjo Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo Aktus iškilmingos ceremonijos metu gavę bajorai - 4 LBKS Klaipėdos bajorų draugijos nariai, 18 Kauno apskrities bajorų draugijos narių. Aktų įteikimo iškilmėse dalyvavo LBKS kraštų vadai, LBKS kanclerė Jovita Antanaitienė, LBKS Legitimacijų komisijos pirmininkas Artūras Rukas Daujotis, LBKS Klaipėdos bajorų draugijos legitimacijų komisijos pirmininkas Vilius Pranciškus Bučys.

Būkime verti garbingų protėvių darbų tęsėjai, kurkime ir saugokime tėvynę Lietuvą!

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems bajorams, šventės dalyviams ir svečiams.

Renginio organizatoriai

           

Nuotraukų autoriai p. Artūras Giedraitis, p. Audrius Daugėla, p. Martynas Sirtautas. 

2020 m. vasario 5 dieną įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos Tarybos posėdis. Dalyvavo 9 Tarybos nariai.

Svarstyti klausimai:

   KABD legitimacijų komisijos posėdžio išvadų, dėl pretendentų duomenų, pateiktų bajoriškai kilmei patvirtinti, aptarimas. Supažindino Legitimacijų komisijos narė Alicija Burbienė. Nutarta: patvirtinti 18 naujų narių legitimumą, tampant KABD nariais.

   Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo šventės Kaune, 2020 m. vasario 16 dieną, reglamentas. Nutarta: patvirtinti šventės programą, informuoti KABD narius.

   KABD ir LK Kauno įgulos karininkų ramovės bendradarbiavimo sutarties gairės 2020-iems metams. Renginių aptarimas. Nutarta: tęsti bendradarbiavimą, vykdyti istorinės atminties įprasminimo ir sklaidos renginius.

 

KABD Taryba

  

2020 metų sausio 31 dieną įvyko pirmasis Naujaisiais 2020-aisiais metais Kauno

apskrities bajorų draugijos narių susirinkimas. Šv. Jurgio Kankinio konvento

konferencijų salėje buvo nuoširdžiai pasveikinti garbingas jubiliejines sukaktis minėję

(2019 m. spalio - 2020 m. sausio mėn.) Draugijos nariai:

 

p. Rema Bartuševičiūtė Bartkienė (h. Leliwa),

p. Jūratė Čirūnaitė (h. Rudnica),

p. Vilda Česnovaitė Baliulienė (h. Dąbrowa),

p. Sofija Ganusauskaitė Junevičienė (h. Lubicz),

p. Andrius Bukauskas (h. Junosza),

p. Vaidotas Jonas Skrickas (h. Korwin),

p. Lilijana Prialgauskaitė Šamšonienė (h. Dolęga),

p. Ina Kučiarovaitė  Spulginienė (h. Trąby),

p. Viktoras Oranskis (h. Kosciesza).

 

Gerbiamiems jubilijatams linkime kūrybingų, įspūdingų metų!

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „sveikinimai“

  

Nuotraukos p. Audriaus Sabo

 

Vakaro metu aptarti praėjusių 2019 metų reikšmingi įvykiai Draugijos, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo veikloje, numatyti istorinę atmintį įprasminantys renginiai, labdaros veikla, paskaitos, lankytinos vietovės. 

Notarų biuro atstovė suteikė informaciją, atsakė į bajorų klausimus, susijusius su likviduotos LBKS narių asmens bylų susigrąžinimo tvarka.

Maloniai kviečiame gerbiamus bajorus dalyvauti LIETUVOS BAJORŲ KRAŠTŲ

SUSIVIENIJIMO Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo iškilmėse Kaune, 2020

metų Vasario 16 dieną!

 

KABD Taryba

 

 


 
 Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Naujųjų
 
 Metų labdaros-paramos šventė Kaune 2020 m. sausio 11 d.  LK
 
 
Kauno įgulos karininkų ramovėje.
 

 

 Pirmoji Naujųjų 2020-ųjų metų labdaros-paramos šventė, subūrusi Lietuvos Bajorų

Kraštų Susivienijimo narius, svečius iš įvairių Lietuvos vietovių, vyko

reprezentacinėje Kauno erdvėje - Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų

ramovėje. Nuo pat įkūrimo pradžios ši vieta buvo atvira valstybinių, visuomeninių

organizacijų susibūrimams, prasmingiems renginiams, kurių vyraujantis leitmotyvas

buvo ir labdaros vakarai, labdaros loterijos. Prisiminimai apie jų metu kurtą

neprilygstamą aurą perduodami iš kartos į kartą,  pasiekia ir mūsų dienas.

Kaip tų dienų geradarystės aidas tapo Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo narių

dėka suteikta finansinė parama Kauno „Arkos“ (asmenų su intelekto negalia)

bendruomenei, o kiekvienam atvykstančiam svečiui buvo dovanojama bendruomenės

narių sukurta rankų darbo žvakelė – simbolis bendrystės, nuoširdumo,  padedant

„Arkos“ bendruomenės globotiniams ugdyti socialinius, darbinius įgūdžius. „Gerumo

padėkoje“ Lietuvos bajorų kraštų susivienijimui Kauno „Arkos“ bendruomenės

vardu reiškiama nuoširdi padėka už finansinę paramą, pasidalinimą gerumu.

 

Šventinio vakaro pradžioje po sveikinimo žodžių, kuriuos tarė

vakaro vedantysis  Lietuvos garbės bajoras p. Kęstutis Ignatavičius, kunigas dr.

Saulius Paulius Bytautas, Kauno apskrities bajorų draugijos vadė p. Kristina

Giedraitienė, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadas p. Egidijus Matulevičius,

LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos vadas p. Antanas Sirtautas, ypatingo

šventės svečių dėmesio, geranoriškumo, geros valios sulaukė iškilmingo vakaro dalis

labdaros-paramos loterija ir labdaros aukcionas. Aukotos lėšos suteikė finansinę

paramą šventės svečiui, jaunajam talentingam muzikantui, pianistui

Emiliui Šarinskui.

 

Įspūdinga jaunojo fortepijono virtuozo - Vilniaus M. K. Čiurlionio menų gimnazijos

fortepijono klasės 16 metų moksleivio muzikinė patirtis: tarptautinių konkursų

Lietuvoje, Turkijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Austrijoje laureatas, koncertavęs

Vilniuje su Šv. Kristoforo orkestru, festivalyje „Biesczady bez granic“ grojęs su Lvovo

orkestru festivalio baigiamajame koncerte, 4 kartus apdovanotas Panevėžio miesto

mero už  pasiekimus muzikos srityje, 2018 metais apdovanotas prezidentės Dalios

Grybauskaitės už pasiekimus muzikos srityje. Šventinio vakaro svečiai klausėsi

virtuoziškai atliekamų L.V. Beethoven, S. Rachmaninov, F. Chopin  kūrinių, kuriuos

jaunasis talentas Emilis Šarinskas maloniai sutiko dovanoti.

 

Šventinei loterijai ir aukcionui bajorų įsteigtos, aukotos vertingos dovanos – meno

albumai, paveikslai, keramikos dirbiniai, papuošalai, knygos, net kalnų sporto

inventorius džiugino jas laimėjusius bajorus, o labdaros-paramos loterijos metu gautos

lėšos skirtos jaunojo talentingo menininko muzikinės karjeros tobulinimui.

 

Romantišką nuotaiką vakaro metu kūrė koncertavęs Kauno apskrities bajorų draugijos

narys p. Kęstutis Paulaitis.

Prasmingo, džiugaus, nuoširdaus pobūvio aidas gaubė vakaro svečius, telkė naujiems

kilniems darbams, gerumui, santarvei.

 

Šventinio labdaros-paramos vakaro organizatoriai

 

 

Gruodis 2021
Pr A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dabar svetainėje 2 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas