Kauno apskrities Bajorų draugijos istorija


Kauno apskrities Bajorų draugijos tiksluose ir veikloje - pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms. Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą, tradicijas. Savo veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.
Istorija. Nuo 1994-04-23 iki 1995-11-16 sudaryta Kauno krašto bajorų taryba, pirmuoju vadu išrinktas doc. Vytautas Sasnauskas. 1995-11-16 I - asis Bajorų seimelis priėmė Įstatus ir Jonušo Kliučinsko iniciatyva parinko ir patvirtino pavadinimą: Kauno apskrities Bajorų draugija. (Kauno apskrities Viršininko kanceliarijoje įregistruoti Kauno apskrities bajorų draugijos įstatai (pažymėjimo Nr. 97 – 62). Bajorų draugija nuo 1997-05-21 įgijo juridinio asmens statusą). I - ajame seimelyje dalyvavo: Michalina Daugėlaitė, Leonarda Dackevičiūtė - Gaškevičienė, Teresė Chmieliauskaitė, Artūras Rukas Daujotis, Regina Gaučienė, Vladas Jagelavičius, Jonušas Kliučinskas, Laima Mikelienė, Jonas Monkevičius, Vladimiras Okulič - Kazarinas, Saulius Prialgauskas, Irena Šulcienė, Irena Vaidotienė, Marijonas Vaidotas, Vladas Vimbaras. Vadu išrinktas Saulius Prialgauskas. Bajorų maršalka išrinktas Artūras Rukas Daujotis, kuris šias pareigas ėjo iki 1997 metų, III Bajorų seimelio. 1996-03-30 II-ame Bajorų seimelyje Kauno apskrities bajorų draugijos vadu išrinktas prof. Povilas Vitkevičius, kuris vadu buvo iki tų pačių metų lapkričio 15 d. 1997-04-12 III-iame Bajorų seimelyje. Kauno apskrities vadu buvo išrinktas dr. Artūras Rukas Daujotis, kuris buvo šiose pareigose iki 2002 m. (nuo 2000 m. dr. Artūras Rukas Daujotis žurnalo "Lietuvos bajoras" vyr. redaktorius). 2001-05-20 J. E. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius iškilmingai pašventino Kauno apskrities Bajorų draugijos vėliavą. Nuo 2002 m. kovo mėn. Kauno apskrities bajorų vadu išrinktas Kauno ceremonmeisteris Kęstutis Kazimieras Ignatavičius, kanclere - Irena Šulcienė. 2004 m. išrinkus Kęstutį Kazimieras Ignatavičių Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadu, Kauno krašto taryba patvirtino vadu Ireną Šulcienę. 2006-05-14 vykusio Seimelio metu Kauno bajorų vadu buvo išrinktas Garbės bajoras Ričardas Kliučinskas, kuris, metams praėjus, dėl asmeninių priežasčių atsistatydina. Laikinuoju Kauno krašto vadu Bajorų Taryboje išrenkamas Algirdas Prekeris, kuris 2008-10-02 vykusiame Seimelyje patvirtinamas vado pareigose.


2009 m. balandžio 4 d., fotografavo Viktoras Vėberis

2010 m. balandžio m. Seimelyje Kauno apskrities Bajorų draugijos vadu antrą kartą išrinktas garbės bajoras Kęstutis Kazimieras Ignatavičius, prieš tai vadovavęs LBKS dvi kadencijas. Kauno apskrities bajorų draugijoje kas mėnesį rengiami kultūriniai - edukaciniai renginiai, pasikviečiant istorikus, menotyrininkus, kitus įdomius asmenis, galinčius pasidalinti savo įžvalgomis. Dukart metuose rengiamos bajorų inauguracijos šventės, kurių metu prisiekia naujai priimami bajorų draugijos nariai, vyksta kultūriniai - muzikiniai renginiai. Aktyvią veiklą organizuojant renginius atlieka kanclerė Irena Šulcienė, Virginija Daugirdienė, Algirdas Prekeris, Audrius Sabas, Greta Korsakovienė. Nuo 2003 m. LBKS Kauno krašto bajorų draugijoje veikia Įvaizdžio grupė. Ją sudaro bajorės: vadovė - Snieguolė Jurskytė, Irena Baltrušienė, Nemira Blažytė, Irena Kaušinienė, Liudvika Krisiukienienė, Liuda Markauskienė, Elena Baliutavičiūtė, Viktorija Trečiokaitė, Kristina Giedraitienė. Grupė, dalyvauja Kauno tautinės kultūros centro mokyklų programos "Giminės medis" konkurso vertinimo komisijoje ir geriausių bei įdomiausių darbų autorius apdovanoja knygomis, suvenyrais, kasmetiniam konkurso leidinėliui "Giminės medis" rašo įvadinį straipsnį, organizuoja heraldikos tematika paskaitas, rengia bajoraičiams kalėdinę eglutę.
Pažymėtina ir bajorų draugijos jaunųjų narių veikla. 
2014 m. kovo m. seimelyje Kauno apskrities Bajorų draugijos Vadu trečią kartą išrinktas garbės bajoras Kęstutis Kazimieras Ignatavičius, ilgametei kanclerei, garbės bajorei Irenai Šulcienei atsistatydinus, kanclere patvirtinta Jovita Antanaitienė. Patvirtinta nauja 15 asmenų Kauno apskrities Bajorų draugijos Taryba.
2017 m. kovo m. 30 d. Seimelyje Kauno apskrities Bajorų draugijos Vadu išrinktas Andrius Krivickas, kanclere patvirtinta Jovita Antanaitiene, revizore Violeta Kamandulienė. Patvirtinta nauja 18 asmenų Kauno apskrities Bajorų draugijos Taryba. 2018 m. kovo 27 d. KABD Tarybos sprendimu, gavus A. Krivicko prašymą atsistatydinti iš KABD narių ir Vado pareigų, naujuoju Kauno apskrities bajorų draugijos Vadu išrinktas Algirdas Prekeris. 2019 m. kovo 13 d. KABD Tarybos posėdyje buvo pateiktas Vado Algirdo Prekerio prašymas dėl jo atsistatydinimo iš Vado pareigų. Tarybos narių sprendimu Kauno apskrities bajorų draugijos Vade išrinkta Tarybos narė Kristina Giedraitienė.

Kauno apskrities bajorų draugija, išliekanti pirmąja įsteigta Lietuvos bajoriją vienijančia organizacija, pritaria visos Lietuvos bajorijos vienybei, ypač po 2019 m. Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą ištikusios juridinės ir moralinės krizės. Naujuoju lygiateisiškumo, pagarbos, šimtmečius menančiu istorinio Lietuvos bajorijos paveldo saugojimo ir atkūrimo principais grįstu junginiu tampa Asociacija "Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas". Kauno apskrities bajorų draugija 2019 m. gegužės 24 d. tapo visateisiu šios Asociacijos nariu.

[Grįžti↑]

Gegužė 2024
Pr A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dabar svetainėje 3 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas